Svealand 1925

Fra Gamle Narvik
Hopp til: navigasjon, søk
Svealand såsom hon såg ut efter moderniseringen 1951.

Byggd i Tyskland 1925. Tillsammans med systerbåten Amerikaland var Svealand vid leveransen världens största torrlastfartyg och Sveriges största lastfartyg med sina 20 600 tdw, från 1932 ökad till 22 780 tdw. Insatt på kontraktsfart för Bethlehem Steel Co. i Baltimore med malmlastning i Cruz Grande, Chile och lossning i Sparrows Point vid Baltimore eller i New York. Trafiken avbröts under andra världskriget sedan systerbåten Amerikaland hade sänkts 1942. Svealand sattes då in på trafik Nordamerika-England.

Efter krigsslutet gjorde fartyget några resor Narvik-Antwerpen, hon ankom Narvik för första gången 27/12 1945. Redan på sommaren 1946 återupptog hon malmtarfiken Cruz Grande - USA fram tills kontraktet var fullgjort våren 1949. Därefter togs Svealand åter hem till Europa och sattes in på Narvik-Kontinenten och Narvik-USA. Fartyget moderniserades 1951 vid Götaverken i Göteborg, med bl.a. nytt maskineri och bättre och modernare bostäder och mässar för besättningen. Tonnaget var 22 630 tdw efter ombyggnaden. Svealand fortsatte sedan på traditionell malmfart, bl.a. från Narvik men så småningom även på andra trader, t.ex. från Sydamerika och Svarta Havet.

Såld i maj 1969 och upplagd i Hamburg. Som Svea av Panama gick hon i oktober 1969 på sin troligen sista resa, från Hamburg till Casablanca och därifrån med fosfat till Kina. Därefter upphör alla uppgifter om fartyget. (Källa: Båtologen 6-2006)