SJ Elektrisk lokomotiv type Of2

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk

SJ Narvik Elektrisk lokomotiv type Of2

Oe/Of2 lokomotivene var et resultat av en utredning som hadde som formål å komme frem til en type lokomotiv som kunne dekke gitte spesifikasjoner. Med motorytelse på 2900 hk kunne lokomotivene trekke 1900 tonn i 10‰. Det ble bygget ti stk. Of2 lokomotiver og elleve Oe lokomotiver som hadde samme ytelse. Det vil si at det var tjueen lok i drift på Malmbanen.

Of2 lokomotivene ble bygget av ASJ, Falun og ASEA fra 1924 til og med 1928 med byggenr. ASEA 515-524 og nr. 580-585 samt nr. 595-598. SJ nr 78 – 100. Oe lokene ble bygget i 1922-1924 både av av AEG og av Siemens Schuckert Werke. SJ nr 56 - 77.

Oe og Of2 lokene ble skrotet på slutten av 60-tallet, dog ble noen skrotet så sent som i 1972. Of2 nr.78/79 var det siste som var i trafikk på Malmbanen. En meget god historisk oversikt over alle Oe og Of lok har Curt W. Engström, Kiruna, skrevet i Karven nr 2/1999. Jan Bergsten har en fin artikel om malmtogslok in Karven 1/1999.

TEKNISKE DATA:

  • Total vekt : 127,8 tonn
  • Hastighet: 60 km/h
  • Adhesjonsvekt: 101,6 tonn
  • Total lengde : 20950 mm
  • Motorer: 4x725 hk
  • Akselrekkefølge: 1C+C1
  • Hjuldiameter: 1530 mm
  • Transformatorer:
  • Maks togvekt: 1900 tonn

Referanser:

Bilde: Jan Bergsten, MBV, Luleå i Trygve Romsloes samling, Narvik kommunes fotosamling.


Originaltekst fra rapporten "Lokomotivene på Ofotbanen" av Harald Berger og Leif Simonsen,
HiN 1998, ISBN 82-7823-031-5. Skriv korrigeringer & tillegg på diskusjonssiden, forfatterne
vil stå for endringene i artikkelteksten.