Kongens gate 36 Buntmaker Johnson-gården. Wivel

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

Buntmaker Johnson-gården

K. Johnson(1871-1918) startet forretning i Narvik i 1901. Han kjøpte Kongens gate 36 i 1906. Enken Marie J. overtok driften etter mannens død i 1918. [1] Buntmakerforretningen lå sammen med Solid skoforretning i 1. etasje. I 2. etasje hadde tannlege Opshaug sitt kontor. Huset brant 2. juni 1940. [2]

Wivel

Arkitekter: Alf Bugge, Porsgrunn og Else Thorp Larsen. Bygd av restauratør Alfred Jansen som tidligere hadde drevet Nasjonalhjelpens folkekjøkken. Bygget tatt i bruk i 1954. [3] En vegg i spisesalen i 2. etg var utsmykket av Ingeniør Bratt fra Oslo: "Hele veggen er dekorert med motiver fra byen, man finner torvområdet, Bolagets anlegg, og et utall av kjente og mindre kjente bygninger, sammensatt på en morsom måte og med malmvogner som det sammenbindende ledd, slik at byen selv er skapt av malmen og jernbanen." [4]

Narvesen kioskdrift ble nedlagt i 1984. (OT 15.03.1984)

  1. Fra Nord Norges Næringsveien. Nordland Amt. Utgaven fra 1917)
  2. Berg, Per Helge: Gatelangs bind 1. Narvik 1999)
  3. OT 03.07.1954
  4. OT 16.10.1954