Kongens gate 02 Det gamle posthuset

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Posthuset i Valhallaparken
Posthuset i Viktoriahavn 1898

Det lille trehuset i Valhallaparken er et minne om den gamle Narvikgården og om stedet Viktoriahavn. Framsynte krefter sørget for huset ble tatt vare på. På 1990-tallet ble huset satt opp igjen etter å ha tilbrakt flere tiår i en plankestabel.

Tunet til Narvikgården lå omtrent bak kontorbygget fra 1958 på LKAB. Gården var delt i tre bruk, men husene lå, som skikken gjerne var, samlet i et tun. Da Narvik ble valgt som utskipingshavn for malmen fra Sverige på midten av 1880-tallet, fikk det engelske anlegget, som både skulle bygge ut havna og jernbanen til Kiruna, ekspropriere store deler av gården.

De tidligere eierne flyttet ut, og husene fikk nye brukere. Blant husene lå det den lille to roms bua som skulle bli posthus. I følge Albert Akselsen var det oppført av Amund Olsen, og brukt av ham og hans sønner til å sette i stand og lage nye redskaper til de forskjellige fiskeriene. Under det engelske anlegget skal den engelske lokomotivføreren, Futter, ha bodd her.

Den store aktiviteten som anlegget skapte, krevde et poståpneri. Det ble opprettet 15. oktober 1887, og lå til å begynne med i ei gammel brygge nede ved sjøen, deretter i et nyoppført lager. Poståpneriet fikk navnet Viktoriahavn. Samme navn, men da riktignok gjerne skrevet med ”c” kalte engelskmennene stedet. Stedet var oppkalt både etter den svensk-norske kronprinsessen og den engelske dronningen.

Noen år etter at det engelske anlegget hadde gått konkurs i 1889, ble postkontoret flyttet til bua hvor Futter hadde bodd. Det ble gjort av Ole Martinussen, som etter anleggets opphør var blitt ekspeditør og poståpner. Fra 1893 til 1899 tjente bua som posthus. Det var etter dette at det fikk navnet det ”gamle posthuset”. I 1899 ble postkontoret først flyttet til ei brakke oppe i byen, og deretter til Statius Moslings nye gård i Gate 2 ved Torvet, og her ble byens postkontor liggende i mange år.

Da posten flyttet ut av bua, flyttet en hestekjører som het Mathisen inn, og bodde her en tid. Det var stor husmangel i Narvik omkring forrige århundreskifte. Hvor lenge huset ble brukt som bolig nå er usikkert. På en tegning av huset fra 1908 er de to rommene avmerket som stue og kjøkken. Men hopper vi fram til 1920 & 30-tallet, vet vi at huset tjente som hønsehus og grisehus.

Når tanken oppsto om å ta vare på huset som et historisk minne, er i dag uklart. Under krigen var huset flere ganger i ferd med å bli revet, men etter innsats fra kontorsjef Schaug-Pettersen ved LKAB, ble huset tatt vare på etter flere flyttinger. I en artikkel i tidskriftet ”Malm” fra 1953 heter det at huset nå var ”..overlatt til «Ofottunet», et påtenkt museum for Narvik og distriktet” av disponent Dahlum.

Under paraden på byjubileet i 1951 var posthuset med. Foto: M. Lind

De som sto bak «Ofottunet», fikk ikke realisert planene sine om å etablere et museumstun. Det gamle posthuset synes å ha blitt revet på femtitallet i forbindelse med at det nåværende kontorbygget på LKAB skulle føres opp, og materialene ble lagret på LKAB.

Da Ofoten Museum ble opprettet i 1981, overtok museet ansvaret for restene etter posthuset, dvs en materialstabel som lå ved slipen på LKAB. I 1991 gjorde museet en avtale med tømreravdelingen på Voksenopplæringen på Øra om at de skulle restaurere bygningen i forbindelse med et AMO-kurs.

Oppgaven ble krevende. Huset hadde bestått av to rom, bygd henholdsvis i reisverk og tømmer. Det viste seg at det var hovedsakelig tømmer-delen som var tatt vare på, og at deler av det hadde ikke ubetydelige råteskader. Men det fantes altså en tegning av huset fra den gang det hadde tjent som bolig, og noen gode fotografier av det fra før forrige århundreskifte. Med stor innsats fra lærere og kursdeltakere ble huset bygd opp igjen på verkstedet på Voksenopplæringen.

Huset er et viktig minne for Narvik by, og fortjente en sentral plassering. Det fikk byen da posthuset ble plassert på i Byparken på Parkhalltaket. Huset sto gjenreist her sommeren 1992. Den 16. august fikk det storfint besøk. Da avla kong Harald og dronning Sonja huset en visitt i forbindelse med et åpent torvmøte i Byparken som ledd i Narviks 90 årsmarkering.

Parkhalltaket var imidlertid ikke noe blivende sted for posthuset. Det nye frihetsmonumentet skulle reises her, og posthuset måtte flyttes i 1994. Det ble midlertidig plassert utenfor Ofoten Museums daværende lokaler i Parkhallen. Men dette var ingen god tomt, og da museet skulle flytte til dagens lokaler i Jernbanens administrasjonsbygning, måtte det finnes en bedre løsning.

Med god bistand fra det kommunale parkvesenet og Narvik postkontor fikk Ofoten Museum flyttet huset til dagens tomt i Valhallaparken i 1997. Her står nå huset som et synlig minne om byens historiske røtter.


Narvikgården Gamle Posthuset