Havnegata 01A Pir 2

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Dampskipskaia, også kallt Utstikker 2. Arbeidet startet i 1906, sto så stille i årene 1909 til 1913 pga pengemangel. Kaia sto ferdig i 1916. (Hunstad, Kåre: Narvik Havnevesen 100 år 1899-1999. Narvik 1999. s 8) Her hadde Ofotens- og Saltens dampskipselskaper sine skur og lager. På samme kai hadde også havnebetjentene sine vakt- og redskapsrom. ((Sandvik, Petter: Fra Utstikker 1 til Fløttmannskaien. Årbok for Ofoten Museum 2003 s. 113) Kaia er fundamentert med stein hentet fra Havnevesenets steinbrudd innenfor Kjærringness i Skjomen.