Gnr 79 bnr 1 Indre Slettjord

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


AKSEL M. NIELSØN

Aksel Nilsen (1851-1921)
Ane Akselsdatter(1859-1935)
Fra stua på Indre Slettjord ca 1905. Bak fra v. 1. Amandus 2. Angell 3. Faren Aksel Nilsen, 4. Eivind 5. Ane Akselsdatter. 6. Marianne Akselsdatter.
Søskene Alvilde og Eivind gikk begge på lærerskolen
Peroline Slettjord

Første eier / bruker var Aksel M. Nielssøn som ble gift 13. oktober 1882 med Ane Elisabeth Akselsdatter f. ca 1859). Hennes foreldre var Axel Willumsen (1817-1889), født i Bergen, og Maren Gabrikke Eriksdatter(1815-1873) fra Stiberg i Skjomdalen.

Aksel bygde to stue-bygninger og fjøs inntil det gamle tunet, Han bygde også nytt naust og sommerfjøs. Fiske var imidlertid hovedinteressen hans, og han var medeier? i fembøringen ”Neptunus”

Aksel og Ane fikk 9 barn: Marianne Slettjord (1882-1968), Albertina gift Nilsen (1883- ) Normann Slettjord (1885-1960), Amandus Akselsen (1891-1914), Peroline Slettjord (1893-1984 ) Angel Slettjord (1896-1968), Eivind Slettjord (1898-1977), Alvilde gift Steinhaug (1902- ), Kirsten gift Johnsen (1907- ) Folketelling 1900 Folketelling 1910

Marianna ble boende på Slettjorda bortsett fra en periode da hun var hushjelp hos dykker Eliassen i Narvik. Hun fikk sønnen Ingebrigt (19xx-19xx). Faren, et søskenbarn til Marianna som het Haugen og var fra Lengenes, dro til Amerika. Sine siste år tilbrakte Marianna på gamlehjemmet på Ankenes.

Albertina jobbet som kokke på Salangsverket Der traff hun Nils Nilsen som hadde en husmannsplass i Dalen i Salangsfjorden. De fikk barna Nils, Normann, Aksel, Asbjørn og Agnes. (Normann fikk hjernehinne-betennelse på Slettjorda og døde der)

Den eldste sønnen til Axel og Ane, Normann Slettjord overtok gården. Han giftet seg ikke, og det var søstrene Marianna og Perolina som sto for den daglige gårdsdrifta. Normann drev som anleggsarbeider bl.a. på steinbruddet på Kjerringnes, på Sjangli hvor han var kurér, og i Narvik arbeidet han som steinarbeider på LKAB sammen med broren Amandus i 1910. I Narvik var han også med på å drive ut den første vanntunnelen i Tøttadalen. På broren, Angell, sitt hus i Vardø, gravde Normann ut kjelleren.

Amandus arbeidet i 1910 som steinarbeider på LKAB, flyttet noe senere til Oslo. Han døde der og etter ønske fra kjæresten, er han gravlagt i Oslo.

Perolina(1893- ) gikk på husmorskole i Kabelvåg. Bortsett fra ca to år i Vardø hvor hun tjente hos broren Angell, bodde hun i sine yrkesaktive år på Slettjorda. Hun flyttet i 19xx til Narvik, men i flere dro hun hver sommer tilbake til Litjestua.

Angell (1896-1968) ble lærer og senere skoleinspektør i Vardø. Han giftet seg med | Ida Duesund (1900-1972) fra Masfjord i Hordaland. De fikk sønnene Asgeir (1923-2001) og Skjalg, (1925-2007). Angell og Ida flyttet fra Vardø til Narvik i 1964.

Eivind (1898-1977) var først lærer på Strømsnes og deretter gårdbruker i Skjønnvika i Ballangen. Han giftet seg med Magnhild Konstanse Rørvik (1901-1973), og de fikk barna Åshild (-2010) og Arnljot.

Alvilde var lærerinne til hun giftet seg med Harald Steinhaug fra Tjeldsund (xxxxx) De bosatte seg i Narvik, og fikk sønnen Aadne Steinhaug.

Kirsten giftet seg med John Johnsen fra Strømsnes og bosatte seg i Narvik. De fikk sønnen Gunnar i 19xx.

Elias Akselsen

I følge folketelling 1900oppholdt Elias Akselsen seg på Indre Slettjord sammen med kona Johannes Olsdatter og Eline Thobiasdatter. Elias var onkel til Aksel.

NORMANN SLETTJORD

Normann Slettjord (1885 - 1960)

Normann rev stuebygningen på bruker sitt på Slettjorda, og bygde ny. Nyhuset fikk ark som nå var blitt mote. Han måtte ta opp lån for å finansiere nyhuset, og i de vanskelige tidene på 30-tallet klarte han ikke å betjene gjelda. Gården gikk på tvangsauksjon, men broren Angell fikk tilslaget, og kjøpte gården tilbake slik at hans sønn, Skjalg fikk overta.