Gnr 79 Slettjord samlet

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søkNIELS HENRICHSEN[rediger]

Sogneprestens manntall her fra 1665: Niels Henrichsen 40 år. Hustruen het sannsynligvis Anna. Iallefall står Enken Anna oppført med bopel her i 1666/67

DIRICH MICHELSEN[rediger]

Oppført i manntallet 1701 som 50 år og med sønnen Michel Dirichsen 12 år.

MICHEL DIRECHSEN[rediger]

På høstinget 1725 er Michel Direchsen Indervig i Schiomen stevnet som vitne. På høst tinget i 1726 meldes det at "...Sletjord ubeboed, brugt dette Aar for Skat og Landskyld af Michel Direchsen – 1 pd"

Slettjorda lå øde i 1730..."og er Kongen tilfalden"

JOEN LARSEN[rediger]

Skifte etter Joen Larsen, Find Sletjord Skjomen åpnet 25/7-1740 (int skifte nr 25051) Hustru: Maren Jensdatter.

ERIK ERIKSØN[rediger]

Fra høst tinget 1758: Tingmenn:"6. Erik Eriksen, Sletjord,,borte, i Stæden Matz Hansen, Ankenes"

Sjekk. Kan være Herjangen. Fra høsttinget 1764: "Efter Indvarsling til dette Ting, fremkom for Retten Anders Larsen Hildervig som Formynder for afg. Joen Larsen Sletjords Datter, Jonette Joensdatter, og anviste bemeldte Myndlings tilfalden Arvelod som ved Eftersyn i følgende bestaaende Courant Myndt: 24 Rdr 14 sk, 3 Specier, 5 sølv skeer, 1 Kaaber Kiedel, en Otterstok, da ved Efterreigning befandtes efter Lodsedler at reste 4 Rdr, foruden en Deel andre Vahrer som Formynderen sagde nu ikke at være ved Gaarden, men skal til næste Ting tilbringes Rigtighed for. Ligesaa abviste bem:te Anders Larsen contant udi en Pung 8 Rdr 3 ort som bem:te Myndling udi Arv efter Farmoderen Giertrud Larsdatter er tilfalden, hvilke Arvelodder Formynderen nu inden Retten fralagde sig, saavel som Formynderskabe. Pengene blev i Retten forseiglet og overleveret Peder Monsen Virak, tilligemed det øvrige benefnte, som han herefter bliver Formynder for, Myndlingen Jonette Joensdatter. "

Eriksen-Eidisen sjekk Fra Vårtinget i 1774: "Sagen anlagt af Henrich Meyer Virak contra Eric Ediesen Sletjord blev af Rætten paaraabt. Ingen af Parterne mødte, men Lensmanden anmeldte at Parterne vare blevne eenige og havde indgaaet Forlig. Imidlertid henstaaer dog denne Sag til næste Ting."

NIELS ERIKSØN[rediger]

Niels Eriksøn (1767 1761?-1812) født på Forså (slektstave laget av Einar Slettjord)

På sommertinget i 1788 var "Niels Ericsen Sletjord" innstevnet som vitne.

Kgl. skjøte til Nils Eriksøn. Matr.nr: 76. Sletiord, af skyld 2 mark bruges af 1 Opsidder og er solgt ved Kongelig Skiøde af 30. April 1794, for 36 rdlr. og da gaarden ingen Herligheder har af Kornavling eller Fædrift blev Kiøbesummen lagt til grund for Bestemmelsen og same taxeret for 36 rdlr. T.L.

Ved folketellinga i 1801 besto Niels famile av ham selv, 40 år gammel, kona Margrethe Axelsdatter 46 som kom fra Elvegård i Skjomen, og barna Ingeborg Nielsdatter 10, Pernilla Nielsdatter 8, Axel Nielssøn 7, Erik Nielssøn 5, Edis Nielssøn 4

Peder Anderssøn Sletjord f. 1792 døde i 1812

Niels Erikssøn Sletjord f. 1767 døde i 1812

I 1813 ble det holdt skifte etter Gaardmand Niels Eriksøn, Sletjord, matr.nr: 76. Summa med Huuse og Herligheder 40 Rdlr. udlagd saaledes a; Enken Margrethe Axelsdatter, 1 Pund af 20 Rdlr. b; Sønnene Axel og Erik Nielssøn, 8 Mark af 6 Rdlr. c; Døttrene Ingeborg og Pernilla Nielsdatter, 3 Mark for 3 Rdlr. 2 Ort.

Margareth Axselsdatter Slettjord f. 1760 døde i 1818.

Skifte etter Margrethe Axelsdatter, sluttet 19.10.1818 hvorved hennes forannevnte barn er gitt utlegg i hennes del av gården 1 pd. tingl 2.6.1819.

Bertheus A. Jakobsøn Sletjord ungkarl f. 1802 døde 16. mai 1824*

Susanna Jonasdatter Sletjord f. 1761 døde 24. juli 1831*

  • Kan være Sletjord i Herjangen

AXEL NIELSØN[rediger]

Axel Nielson(17.02.1794-)

Axel giftet seg 16. oktober. 1820 med Pernille Mikkelsdatter, (f. 15.02.1795-1865 ),datter av Mikkel Alvsøn, og Susanna Axelsdatter, Elvegaard.

Skjøte fra Erik Nilsøn og hans to søstre på hva de eier av denne gård i pd. 8mk. til broren Axel Nilsen. dat 28.5 1832 tingl 28.5.1833.

sommertinget 1833 var Axel Nielsøn lagrettemann, og underskrev tingprotokollen med påholden penn.

Axel og Pernillas barn var:

Omina (01.11.1822 - ) Hun ble i 1853 gift med Amund Johnsen fra Skjombotn, bosatt i Klubbvik,

Nils Mikal Akselsøn (1825-1904),

Lars Jørgen, (25.02.1824 - - ),

Elias, (23.03.1829 - - ) Han skal bodd mange steder, bl.a i Gressvika på Slettjord og Yttervika i Klubbvik der han bodde sammen kona Johanna Olsdatter i 1865. Her var han oppført med 5 reinsdyr, sansynligvis sytingsrein. I 1875 finner vi ham og kona Johanna Olsdatter i Hillervik/Hallarvik? i Ofoten. Han var husmann og bl.a oppført med 10 reinsdyr. Under folketelling 1900 finner vi ham, kona Johanna Olsdatter og Eline Thobiasdatter på Indre Slettjord.

Susanna Axelia, (10.06.1830 - - ).

Johan, (02.04.1836 - - ).


I 1836 ble det utstedt obligasjon fra Axel Nilsen til Statius Mosling for 70 rdr med pant i gården dat 3.9.1836 tinglyst 3.9.1836.

1836: Axel Nielssøn 44 aar, Sletjord. Barn 10-18 aar: Christen Gabrielsøn 18 aar, Lars Axelsøn 12 aar, Niels Axelsøn 11ar Matrikkelen. Matr.nr: 97. G.nr: 80. Løpenr: 191. Skyld: 0 Vog 1 Pund 0 Mark. Ny Skyld: 0 Skyldaler 3 Ort 18 Skilling.


Pernille Jonsdatter Sletjord f. 1765 døde 18 okt. 1742.*

Karen Jakobsdatter Sletjord f. 1807 døde 22. mars 1843.*

  • Kan være Sletjord i Herjangen

Axel fikk større gjeld handelsmannen på Fagernes enn han klarte å betjene, og han mistet gården. I 1846 fikk Statius Mosling skjøte fra Axel Nilsøn på gården for 70 rd. I 1846:ble det utstedt skjøte Utstedt til Axel Nielssøn, på Gaarden Sletjord, matr.nr: n. 98 gml. 76. av Skyld: 0-2-0 ny Skyld: 0 Skyldaler 4 Ort 5 Skilling. Kjøbesummen var 70 Spd.

Andreas Olai Pettersøn Sletjord f. 1847 døde 16. sept 1847*

Hans O. Jakobssøn Sletjord f. 1850 døde 4. okt 1850.*

Mikkel Alfsøn Sletjord f. 1763/1768? døde som fattiglem på Sletjord 19. feb 1855* Han var fra Veggen, og hadde vært husmann på Elvegård i Skjomen. Se Gnr 63 Elvegård samlet BRUKERE 1773-1838-HUSMENN PÅ BRUK III

Pernilla Mikkelsdatter Sletjord f. 1795 døde 14 septt 1856*

  • Kan være Sletjord i Herjangen

NILS MIKAL AKSELSØN[rediger]

Nils Mikal Akselsøn (1825-1904) ble eier av Slettjord i 1857. Gården ble kjøpt tilbake fra handelsmann Statius Jacob Mosling for 70 Spd til faren, Axel Nielssøn. Nils gjorde samtidig en avtale med Axel Nielssøn og Pernilla Mikkelsdatter om kåret de skulle ha på gården.

Nils Mikal Akselsøn var gift med Maren Anna Akselsdatter (1825-1884) fra Sandvik nordre (Ytter Sandvika). De fikk barna:

Perolina Johanna Nielsdatter (f. 1849) Hun ble gift med Petter Magnus Julin, (f. 1845), Elvegård. Da han døde giftet hun seg med Wilhelm? (Notat Skjalg Slettjord)

Aksel Mikal Nielssøn (f. 02.10.1851)

Nikoline Marie Nielsdatter, (f. ca. 1858). Hun omtales i folketellinga i 1875 som ”krøbling”.

Peter Magnus Nielssøn (f. 15.04.1860 ).

Lorents Har Nielssøn (f. ca 1863) Han giftet seg med Axelia søster til Knut i Sandvika. (Notat Skjalg Slettjord)

Martin J. Nielssøn (f. ca 1867) Giftet seg med Mette. (Notat Skjalg Slettjord)

Anton J. Nielssøn (f. ca 1869).

Antonette? Døde ung. (Notat Skjalg Slettjord)

I folketellinga fra 1875 finner vi også ”Fosterpige” Karolina C. Karlsdatter (f. ca 1858) på gården med yrkesbetegnelsen underbudeie.

Nils delte gården mellom de to eldste sønnene Aksel og Peter/ Peder. Bruksdelinga skjedde mellom 1875 og 1891.