Gnr 66 bnr. 3 Lillejorden

Fra Gamle Narvik
Revisjon per 18. jul. 2007 kl. 07:15 av Gebj (diskusjon | bidrag)
Hopp til navigering Hopp til søk
Kilde: Narvik kommune

(Skyld: 1-0-15 skdlr., revidert skyld: 3, 13 skm.)


Etter at brødrene Knut Martines og Peder Andreas Leth Olsen 1872 delte farsbruket mellom seg, ble Peder eier av det nye fradelte bruket her:


PETER ANDREAS LETH OLSEN (br. 1872-1906)

f. 10. mai 1839, d. 1. februar 1906 av lungebetennelse. G. 28. juni 1869 m. Ingeborg Svensdatter, f. 6. juni 1849, d. 11. oktober 1918, se også under her. Barn: Olea Randine (1870-, se Brukere 1838-1907 – Elvegården Nordre, bnr. 2). Elisabeth Johanna (1873-1944, bodde på Heimgård av Elvegården Søndre i 1930, ugift). Laura Maren (1876-1965, bodde på Elvegården, g.m. Andreas Pareli Nilsen). Karoline Harda (1876-1953, bodde i Sandvik, g.m. Oskar Andreas Olsen). Sofie Kristine (1879-, bodde i Bjerkvik, g.m. baker Kornelius Høier, jordmor). Johan (1881-1884). Eline Johanne (1885-, bodde på Trøssen Skånland, g.m. Hagbart Hansen). Ole B. (1886-1890). Peder Ingvald (1892-, se under her).


Peters kone, Ingeborg, var datter av Svend Hågensen og Kirsten Sivertsdatter, se Brukere 1838-1907 – Elvegården Nordre samlet, og ei yngre søster av Olava, kona til Knuts bror, Peder Andreas. Som en ser giftet de to parene seg samtidig, så her fant et dobbeltbryllup sted på Elvegården sommeren 1869.

Peter fikk skjøte på halvdelen av farsbruket tgl. 8. juni 1869. For eiendommen betalte han 200 spd. I 1875 var buskapen en hest, sju kyr, tre kalver, 12 sauer og en gris, mens utsæden var ½ tn. rug, 3 tn. bygg, ¼ tn. gr. og 10 tn. poteter.

Det året var det to tjenestepiker på gården her, Josefina Johansdatter, 22 år gammel, av svensk opprinnelse, betegnet som kven og som var overbudeie her, og Elisabeth Abrahamsdatter, 20 år gammel, som var kokke her, se Brukere 1838-1907 – Husmenn på Elvegården Mellem. I tillegg losjerte en som trolig var bror til Josefina, overfornevnte tjenestepike, nemlig Johan Peter Johansson, 31 år gammel, fisker og av svensk og kvensk opprinnelse – se Brukere 1838-1907 – Husmenn på Elvegården Mellem. Videre losjerte Karl Johan Hansen her, 43 år gammel og tømmermann (var tømmermann hos Aksel Wilhelmsen og Maren Gabrikke Eriksdatter på Stiberg i 1865 – omtalt som husmoderens halvbroder), og Anna Petersdatter, 33 år gammel, fra Stod prestegjeld, losjerte her i 1875 og syslet med haandarbeide.

Også fra bruket her ble Sjanglibanen – gnr. 64 bnr. 7 – fradelt, med ei skyld på 0.03 skm., slik at hovedbruket satt igjen med 2.79 skm.


Etter Peder får enken 27. mars 1906 grunnbokført uskiftebevilling etter sin avdøde mann, som først ble tinglyst 1. november 1912.

INGEBORG SVENSDATTER (br. 1906-18)

f. 5. juni 1849, d. 11. oktober 1918.


Ingeborg satt med bruket i rundt 12 år. Og da, tre år senere, fikk en sønn av henne hjemmelen, og ble følgelig neste bruker her:


PEDER INGVALD LETH (br. 1918-30-)

f. 21. juni 1892, d. 28. juli 1973. G.m. Kaia Angrimsen, f. 23. september 1893, d. 26. oktober 1992. Barn: Ingeborg (1923-1923). Ingrid Petrine (1924-). Hilmar.


Peder bodde hjemme i 1900 som brændehugger og i 1907 var han konfirmert. Han fikk utestedt skjøte på Lillejorden 18. juni 1921 for 4.500 kroner, nesten tre år etter at hans mor døde. Men trolig var han bruker av Lillejorden etter sin mor alt fra 1918 av.Artikkelen er skrevet av Geir Bjernes