Gnr 64 bnr 1 Elvegaard Mellem

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto: Edvard Solvang 2006
Kilde: Narvik kommune

Elvegården Mellem ble delt ved skylddelingsforretning 6. juni 1876. Hovedbruket fikk den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 179a, senere bnr. 1, med ei ny skyld på 1-0-0 skdlr., senere 3.68 skm. Den første brukeren her var


INGEBRIGT ANDREASEN JULIN (br. 1875-)

Se Brukere 1838-1907 – Elvegården Mellem samlet).


Hvor lenge Ingebrigt var bruker her, er ukjent. Men i 1900 var han og kona føderådsfolk hos datteren Karen Johanne og mannen Jens Andreasen på Lengenes Nordre. Men i 1886 har bnr. 1 fått nye brukere, som også var eiere av bruket, to brødre fra Vidrek, nemlig


STATIUS JAKOB MOSLING (br. -1886-)

f. 11. april 1852, d. 1. april 1934. G.m. Petrine Marie Petersen, f. 15. juni 1848, d. 18. september 1934. Ingen barn. se også bnr. 2 og bnr. 3 her.


Statius var eldste sønn av Barthold Mosling og Ingeborg Anne Paulsdatter på Vidrek. Petrine var fra Kvalfors i Vefsn og datter av Peter Reinhold Mikkelsen og Maren Johnsdatter her. Før Statius og familien kom til Elvegården, bodde de på Hovden i Bø, der han i 1875 var titulert innerst og fisker hos handelsmann Johan Ellingsen – sønn av Erik Schytte Blix Ellingsen og Karen Margrethe Agersborg på Liland, og hustru Ida Døscher - datter av handelsmann, senere forpakter og fattigkasserer Hans Døscher fra Bergen by, og Sofie Elisabeth Lange fra Alstahaug prestegård. Statius' yngste søster, Ingeborg, 8 år gammel, bodde her som parets pleiedatter.

Statius kom til Elvegården rundt 1877. Her åpnet han landhandleri på 1880-tallet. Ekteparet hadde ingen barn sammen, men det var likevel svært folksomt på gården i 1900. Tre fosterbarn er nevnt det året – Judith Karlsdatter, f. 1898, Otelius Olsen, f. 1888, og Arthur Larsen, f. 1894. Ellers nevnes ei butikkjomfru – Ragna Hansdatter, f. 1880 i Borge i Vestvågøy, som sikkert var ansatt i butikken, en kokkepige – Jensine Sletten, f. 1875, fra Vefsn, en stuepige – Johanna Nilsdatter, f. 1878, også fra Vefsn, ei budeie – Marie Johansdatter, f. 1878, fra Berg på Senja, tre jordarbeidere – Ole M. Olsen, f. 1883, fra Hattfjelldal, Eivind Øien, f. 1879, fra Vefsn, og Hans Berteusen, f. 1871 (bare på besøk), sønn av Berteus Jensen og Jensine Olsdatter i Skjombotn. Videre nevnes en fisker – Vilhelm Hansen, f. 1856, fra Indre Borgfjord i Borge i Vestvågøy (på besøk), en lærerinde – Anna Rognmo, f. 1880, fra Målselv, og en indremisjonsemissær – Peder Kristensen, f. 1842, fra Midt-Ødegården i Skjerstad (også på besøk). Til siste nevnes Petrikke Jensdatter, f. 1823, fra Skjombotn, som syslet med spindning og strikning.

Torleiv Larssens "Litt om Elvegården i Skjomen" omtaler Statius og Petrine slik (s. 70): "Om dem er det falt mengder rosende ord, både i tale og skrift. De er i sitt ettermæle blitt nevnt som: far og mor i Skjomen, og sikkert er det mange som har vært enige i dette som en fortjent æresbevisning. Men det er også de som synes glorverdigheten har vært overdrevet. Innblanding om disse oppfatninger skal det avståes fra her. Men det tør å stå fast, at en nøktern og usentimental bedømmelse vil måtte se på Mosling som en byggende mann. – Ja, til sitt eget beste, vil kanskje en innvending lyde. Ja vel, la gå med det, men det han med fremsyn og tiltak la sin store arbeidskraft i for å føre frem – gjennom sin gårdsdrift og på så mange vis ellers – det kom indirekte til fordel for naboskapet og bygda. Og det var i pakt med hans ønske og mål. Han var av den type som hadde trang til og følte som oppgave å fremme trivsel og utvikling innen sitt virkeområde. Og det skjedde i skjønn forening og samarbeide med sin ektemake".


JOHAN PETTER MOSLING

f. 1855.


Ifølge Torleiv Larssen emigrerte Johan til Amerika 1873. Men han står fortsatt, i alle fall på papiret, som eier av bnr. 1 sammen med sin bror ennå i matrikkelen 1886.Artikkelen er skrevet av Geir Bjernes