Gnr 61 Sandvik nordre: Forskjell mellom revisjoner

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 1: Linje 1:
[[Kategori:Sandvik]]
[[Kategori:Gnr 61 Sandvik]]


Sandvik nordre kalles også Ytter/Ytre Sandvig.
Sandvik nordre kalles også Ytter/Ytre Sandvig.

Revisjonen fra 19. des. 2010 kl. 16:24


Sandvik nordre kalles også Ytter/Ytre Sandvig.


1718: Dagskatt: Povel Toresøn, find. " Udarmed." " Ytter Sandvig øde. " 1730: Yttre /nordre lå øde til i 1730, da det ble oppført en kornlåve og 3-4 høyhus av tømmer.

AXEL HENRICHSØN

I 1769 ble Axel Henrichsøn f. 1737/1742 gift med Anna Nielsdatter f. 1743.

Sommerting 1779 : Oppsitter Axel Henrichsen Yttre Sandvig


Axel og Anna hadde i 1801 barna Lars Axelsøn .1783 og Barbro Axelsdatterf.1786. På gården bodde da også Niels Axelsøn og kona Ane Axelsdater f. 1778. Muligens var en av de to barn av Axel og Anna. Anna Nielsdatter synes å være død i 1808, og da var Axel Henrichsøn falit. Han var død i 1810.


1810: Innrulleringsmanntallet. Yttre Sandvig. Isak Olsøn, 33 aar. Sverige.

1818 Sommerting Fogden Juel begiærede følgende Staten tilhørende Gaardparter opbuden for dette Aar til Græsleie, nl. bl.a No. 92. Yttre Sandvig, hvortil ingen meldte sig efter Opbydelsen. Efter 3de Udraab meldte ingen sig som havde videre ved Retten at erindre, blev den hævet.


1818 HøstTing 74: .... Jens Olsen Indre Sandvig bruger i Gaarden yttre Sandvig 18 mk.

1819 Ting # 1819 B Høst 75: Jens Olsen Indre Sandvig bruger i Gaarden yttre Sandvig 18 mk.

AXEL JENSØN

1822: Innrulleringsmanntallet. Yttre Sandvig. Axel Jensøn, 25 aar, Sandvig.

1830: Innrulleringsmanntallet. Yttre Sandvig. Axel Jensøn, 33 aar, Sandvig. Hans Olsøn, 25 aar, Bedsfjord.

1833: Bygselsbrev utstedt til Axel Jenssøn, på garden Sandvig yttre, g.matrnr: 92, g. nr: 61. Datert 20-04-1833. Skyld: 0 Vog 0 Pund 18 mark.

1835: Axel Jenssøn, 42 år, Marit Knudsdatter, 44, Knut, 14, Enevold, 12, Maren Anna. 10, Gabriel Andreas, 6, Jens, 3, Elen Hemming,

Inderst, Ole Enevoldsen?, 47 år, kone, 34, Enken, Kjerstin Tostensdatter, 35, Peder Karoleus, 1.

1848?: Kongelig Skjøde, 30. 1848?. Utstedt til Axel Jenssøn, paa Gaarden Nordre Sandvig, matr.nr: gml. 92. n.nr: 92. Løpenr: 176. Af Skyld, gammel: 18 Mark, ny, 2 Ort 18 Skilling. Kjøbesummen var 30 Spesiedaler. (Iflg. Petter Sandvik s 61 ble Aksel Jensen eier av SandvikNordre for 30 spd)

1867: Axel Jensøn er død. ( - -1797 15-03-1867).

Ole Enevoldsøn er død. ( - -1785 09-05-1748).

CHR. ELLINGSEN

I matrikkelen 1863 er Chr. Ellingsen oppført som bruker. (Petter Sandik s.61)

OLE JOHAN ISACHSEN

1865: Folketellingen: Sandvig nordre, løpenr: 176. Ole Johan Isaksøn. 43 Husfader, gardbr. Selveier. Andrea Olsdatter. 41 Hans kone. Ole Jakob Olsøn. 9 Deres søn. Andreas Olaus Olsøn. 3 Anne Isaksdatter. 55 Tienestepige, enke. (I 1857 hadde Ole Johan Isaksøn og Andrea Olsdatter bosted på Skjomnes - deres sønn Ole f. 7.11.1857 ble døpt 3.12.1857-døypte i Ofoten 1851-1860)

O. J. Isaksen var sønn av Isak Larsen og Abelone Rasmusdatter fra Trældal. Kona Andrea Karoline Olsdatter (1826-1914) var fra Østervik.

1866: Skjøde, 14. 1866. Utstedt til Axel Jenssøn, paa Gaarden Sandvik Nordre, matr.nr: 83. Løpenr: 176. Af Skyld; 18 Mark, eller 3 Ort 18 Skilling.for en Kjøbesum af 50 Spesiedaler. Datoer 23. Sept. 1851. Datert, Lieland 27. September 1865. Lars Larssøn.

1875: Folketellingen: Sandvig nordre, Løpenr: 176. Ole Johan Isaksøn. 54 Husf, Selve. Gbr. FiGMnn. Andrea K. Olsdatter. 51 Hans ko. Husm. Ev. Of GKnn. Ole Jakob Olsøn. 24 Deres søn. Hj.faderenMnn. Andreas Olaus Olsøn. 14 Deres søn UMnn.

1878 Ole Johan Isaksen død.

ANNA KAROLINE OLSDATTER

Anna Karoline Olsdatter drev etter ektemannens død, gården til sønnene giftet seg.

1891: Matrikkelen: G.nr: 61. Br.nr: 1. G.matr.nr: 83. Løpenr: 176. Sandvig nordre. Eier/ bruker: Ole Isaksøns enke. Urev. skyld: 0 Daler 3 Ort 18 Skilling. Rev. skyld: 1 Mark 00 øre.

Sønnen Ole Jakob Olsen Sandvik (1857-1905) giftet seg med Elette Jakobine Larsdatter Lund (1859-1893).

Bruksdeling

1900: Folketellingen: Sandvig nordre: 61-1. Ole Olsøn. 1857 Gbr. favnv. hugger. NS. GNN. Andrea Olsdatter. 1826 Husbestyrerinde Ev. NS. GNN. Oskar Olsøn. 1884 Jordarb. NS. UNN. Karl Olsøn. 1888 Gjætergut. NS. UNN. Otelius Olsøn. 1890 Brændehugger. NS. UNN. Kristine Olsdatter. 1885 Budeie. NS. UNN. Josefine Olsdatter. 1892 Strikkerske. NS. UNN.

Sandvig nordre: 61-1. " Nordgarden." Andreas Olsøn. 1862 Husm. favnvedhugger. NS. GNN. Ingeborg Kristiansdatter. 1858 Hans kone. NS. GNN. Kristian Andreassøn 1897 NS. UNN.


Etter at både Ole Jakob og Elette var død, ble Andrea "både bestemor, mor og far for hele familien" deres og drev gårdsdriften sønnen Oskar overtok. (Petter Sandvik s. 62)

Skylddelingsforretningen mellom de to brukene skjedde i 1907. (Petter Sandvik s.62)

B. nr 1 Nordgården

ANDREAS OLSØN

Andreas Olsøn (1862-19xx) ble gift med Ingeborg Kristiansdatter (1858- ). De etablerte et nytt bruk, og fikk sønnen Kristian (1897- )

B. nr 2 Rosenborg

OLE JAKOB OLSØN

Den øverste låven ble oppført av Ole Olsen som kornlåve. (Petter Sandvik s. 63)

OSKAR SANDVIK

Oskar Sandvik (1884-1967) drev gårdsbruket fram til 1928. Han var på Lofoten i begynnelsen av 1900-tallet, og hadde på slutten egen båt som han leide ut til andre fiskere fra Skjomen. I 1922 bygde han på en etasje på våningshuset. I 1928 overdro han bruket til sønnen Ole Sandvik, og flyttet med resten av familien til Narvik der han var leder for Narvik Losse- og Lastearbeiderforening.