Forskjell mellom versjoner av «Gnr 60 Forså samlet»

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 22: Linje 22:
 
Forsaae;  6mk.  Sår ;  Dyr 2 Kuer. 2 Får. 2 gjedter.
 
Forsaae;  6mk.  Sår ;  Dyr 2 Kuer. 2 Får. 2 gjedter.
  
        Tomas Lauritzen    Er meget ringe, och ichon det høyeste god for 6 mk.
+
Tomas Lauritzen    Er meget ringe, och ichon det høyeste god for 6 mk.
  
 
Soefinder  Forsaae 1742                                                          Major Schnitlers
 
Soefinder  Forsaae 1742                                                          Major Schnitlers
  
        Thomas Larsen
+
Thomas Larsen
  
 
Finder som boer paa deris egne odelsjord 1701
 
Finder som boer paa deris egne odelsjord 1701
Linje 32: Linje 32:
 
Forsaae 1701
 
Forsaae 1701
 
    
 
    
          Thomas Larsen    Husbonde      60 år  f. ca. 1641
+
Thomas Larsen    Husbonde      60 år  f. ca. 1641
  
  
Linje 61: Linje 61:
 
         Forsaae                          175
 
         Forsaae                          175
  
    01 Ole Ols                    Husfader: Bygelsmand, Gaardbr. Fisker; Ankenes        1815 UHnn
+
01 Ole Ols                    Husfader: Bygelsmand, Gaardbr. Fisker; Ankenes        1815 UHnn
    03 Beret Olsd.                Søster.  Husholder; Ankenes S. Oft.                  18  UKnn
+
03 Beret Olsd.                Søster.  Husholder; Ankenes S. Oft.                  18  UKnn
    04 Maren Kristensdatter        Tjenestepige; Overbudeie; Ankenes S Oft.              1829 UKnn
+
04 Maren Kristensdatter        Tjenestepige; Overbudeie; Ankenes S Oft.              1829 UKnn
    05 Olea A, Enevoldsen          Tjenestepige: Underbudeie Ankenes S Oft.              1851 Uknn
+
05 Olea A, Enevoldsen          Tjenestepige: Underbudeie Ankenes S Oft.              1851 Uknn
    06 Ole Eriks.                  Fostersøn: Gjetergutt, Gællivare Sverige: K          1855 IM11
+
06 Ole Eriks.                  Fostersøn: Gjetergutt, Gællivare Sverige: K          1855 IM11
  
  
Linje 79: Linje 79:
 
Folketall:  6  Menn  2  Kvinner:  4  Korn/potet-utsæd  Kreatur Fjørkre
 
Folketall:  6  Menn  2  Kvinner:  4  Korn/potet-utsæd  Kreatur Fjørkre
  
1 Kristian Gabrielsen      M B  HF  G  Gaardbruker  S          1860
+
1 Kristian Gabrielsen      M B  HF  G  Gaardbruker  S          1860
2 Amalie Kildal            K B  Hm  G  Væverske. Gaardmandkone  1870
+
2 Amalie Kildal            K B  Hm  G  Væverske. Gaardmandkone  1870
3 Bernt Kristiansøn        M B  S  U                          1894
+
3 Bernt Kristiansøn        M B  S  U                          1894
4 Ebertine Kristiansdatter  K B  D  U                          1895
+
4 Ebertine Kristiansdatter  K B  D  U                          1895
5 Aslaug Kristiansdatter    K B  D  U                          1899 20 jan.
+
5 Aslaug Kristiansdatter    K B  D  U                          1899 20 jan.
6 Olivia Kildal            K B  F1  U  Kokkepige hm: soster    1889
+
6 Olivia Kildal            K B  F1  U  Kokkepige hm: soster    1889
  
 
===Amalie Kristensen===
 
===Amalie Kristensen===
Linje 92: Linje 92:
 
Amalie Kildal var fra Beisfjord og blei først gift med Kristian Gabrielsen. Senere bror av Kristian, Edvard og til slutt Anton Aronsen.
 
Amalie Kildal var fra Beisfjord og blei først gift med Kristian Gabrielsen. Senere bror av Kristian, Edvard og til slutt Anton Aronsen.
  
I Første ekteskap med Kristian fikk paret 3 barn.
+
I Første ekteskap med Kristian fikk paret 3 barn.
  
 
Bernt Kristiansen  født  1894  giftet seg med Lina Marken fra Salten.
 
Bernt Kristiansen  født  1894  giftet seg med Lina Marken fra Salten.
Linje 99: Linje 99:
  
 
Andre ekteskapet fikk Amalie med Edvard 5 barn.
 
Andre ekteskapet fikk Amalie med Edvard 5 barn.
Eldste sønn Bernt og Henry ,giftet seg med to søstre fra Salten. Deres far Hans Marken bosatte seg sammen med Lina og Bernt på Sletta
+
Eldste sønn Bernt og Henry, giftet seg med to søstre fra Salten. Deres far Hans Marken bosatte seg sammen med Lina og Bernt på Sletta
  
Barn:                                                                                                                                  Andreas Henry Edvardsen kalt Henry født 09,12,1903. Giftet seg med Bergliot Marken fra Salten Begravd: Skjomen Kirkegård.              Bergliot og Henry fikk en sønn kalt Rolf som døde kort tid etter fødselen.. Deler grav med sine foreldrer.
+
Barn:                                                                                                                                  Andreas Henry Edvardsen kalt Henry født 09.12.1903. Giftet seg med Bergliot Marken fra Salten Begravd: Skjomen Kirkegård.              Bergliot og Henry fikk en sønn kalt Rolf som døde kort tid etter fødselen.. Deler grav med sine foreldrer.
  
Julianne Edvardsen født 26,05,1905 forblei ugift. Begravd SKJOMEN Kirkegård.
+
Julianne Edvardsen født 26.05.1905 forblei ugift. Begravd SKJOMEN Kirkegård.
Antonette Edvardsen født; 13,06,1906  ugift      Begravd i Skjomen
+
Antonette Edvardsen født; 13.06.1906  ugift      Begravd i Skjomen
Edvarda Edvardsdatter født; 13,06,1906 ugift. fikk en sønn med en Mensen fra Frostisen kalt Edvard. Begravd i Skjomen
+
Edvarda Edvardsdatter født; 13.06.1906 ugift. fikk en sønn med en Mensen fra Frostisen kalt Edvard. Begravd i Skjomen

Revisjonen fra 22. feb. 2020 kl. 17:03

Forsaaelfyen Sogneprestens Nandtall 1665

Nils Olsen lap 50 år f. ca. 1615 Paul Nilsen 12 år " " 1653

Forsaa 1742-43 Sjøfinder

Thomas Larsen

Ytre Forsaa 1742-43 Sjofinder

Elling Joensen

Sogneprestens Mandtal 1665 Forsaa

Tomis Larsen 20 år f, ca. 1645


Forsaae 1666-67

Forsaae; 6mk. Sår ; Dyr 2 Kuer. 2 Får. 2 gjedter.

Tomas Lauritzen Er meget ringe, och ichon det høyeste god for 6 mk.

Soefinder Forsaae 1742 Major Schnitlers

Thomas Larsen

Finder som boer paa deris egne odelsjord 1701

Forsaae 1701

Thomas Larsen Husbonde 60 år f. ca. 1641


Mandtal over alle Dem som er over 12 år Forsaae 1763

Forsaae 1763 Kongens gods

Jon Torssønn og hans hustru Karen Larsdatter, ere yderste armod

Forså 1965 Sogneprestens mandtal;

          Thomis Larsen  20 år

1667-67 Tomas Lauritzen

        Saaer; 1 fer
           2 Kiør
           2 Søffder
           2 Geeder
        Er meget ringe, och Ichon god for 6mk.

1701 Mandtal Thomas Larsen, 60 Aar |723 Prøvematrikkel

   Forsaae    Øde. Hafer væred een finnerødning, og nu Kongen tillagt
             I baklie, noget ulend, dog mulig til korn.

Folketellinga 1875 for kommune 1853: Ofoten Side; 197 fortløpende utlisting av tellinga. Krets; 05

 li pe navn               Andre opplysninger                Født sket
    Forsaae             175

01 Ole Ols Husfader: Bygelsmand, Gaardbr. Fisker; Ankenes 1815 UHnn 03 Beret Olsd. Søster. Husholder; Ankenes S. Oft. 18 UKnn 04 Maren Kristensdatter Tjenestepige; Overbudeie; Ankenes S Oft. 1829 UKnn 05 Olea A, Enevoldsen Tjenestepige: Underbudeie Ankenes S Oft. 1851 Uknn 06 Ole Eriks. Fostersøn: Gjetergutt, Gællivare Sverige: K 1855 IM11


Fossaa 1886 Matr. Nr. 60

Forsaas Edvard og Kristian Gabrielsen

Kristian Gabrielsen

Registrering i manntallet 1900

Krets 12 Liste 17 Gbr. 1 FORSAA

Folketall: 6 Menn 2 Kvinner: 4 Korn/potet-utsæd Kreatur Fjørkre

1 Kristian Gabrielsen M B HF G Gaardbruker S 1860 2 Amalie Kildal K B Hm G Væverske. Gaardmandkone 1870 3 Bernt Kristiansøn M B S U 1894 4 Ebertine Kristiansdatter K B D U 1895 5 Aslaug Kristiansdatter K B D U 1899 20 jan. 6 Olivia Kildal K B F1 U Kokkepige hm: soster 1889

Amalie Kristensen

Matrikkel 1907 Eier: Amalie Kristensen

Amalie Kildal var fra Beisfjord og blei først gift med Kristian Gabrielsen. Senere bror av Kristian, Edvard og til slutt Anton Aronsen.

I Første ekteskap med Kristian fikk paret 3 barn.

Bernt Kristiansen født 1894 giftet seg med Lina Marken fra Salten. Ebertine Kristiansdatter født 1896 giftet seg med Kristian Hansen fra Hårvik Tjeldsund. Aslaug Kristiansdatter " 1899.

Andre ekteskapet fikk Amalie med Edvard 5 barn. Eldste sønn Bernt og Henry, giftet seg med to søstre fra Salten. Deres far Hans Marken bosatte seg sammen med Lina og Bernt på Sletta

Barn: Andreas Henry Edvardsen kalt Henry født 09.12.1903. Giftet seg med Bergliot Marken fra Salten Begravd: Skjomen Kirkegård. Bergliot og Henry fikk en sønn kalt Rolf som døde kort tid etter fødselen.. Deler grav med sine foreldrer.

Julianne Edvardsen født 26.05.1905 forblei ugift. Begravd SKJOMEN Kirkegård. Antonette Edvardsen født; 13.06.1906 ugift Begravd i Skjomen Edvarda Edvardsdatter født; 13.06.1906 ugift. fikk en sønn med en Mensen fra Frostisen kalt Edvard. Begravd i Skjomen