Gnr 45 bnr 027 Solbak

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


GNR. 45 BNR. 27 SOLBAK

(Skm. 0.01).

(I) ARNT NIKOLAI JAKOBSEN

f. 1861, i live 1903. G.m. Laura Hansen, f. 1874, i live 1903. Barn: Helga (1895-). Hjørund (1898-). Harry (1898-). William Charlie (1902-1903, døde av kighoste). Jenny Susanna (1902-1903, døde av kighoste). (1903-1903, døde av mavesyge).

Lorents Andersen på Ytre Millerjorden, bnr. 13, inngikk alt 1. juli 1902 husmannskontrakt med Arnt vedrørende ei tomt 200 m2 - mot årlig avgift på 20 kroner – trolig plassen her. Husmannsplassen her var forløperen til det senere gnr. 45 bnr. 27 som ble skylddelt først et par år senere. Før den tid bodde Arnt og familien på Jektneset, bnr. 19, der han var Formand ved Kul og Trælastlager, se også Jektneset, gnr. 45 bnr. 19.

Arnt og familien bodde kanskje på Solbak bare et par års tid, fram til skylddelingen fant sted 1904. For i følge matrikkelen 1907 heter den nye eieren her


(II) PEDER M. MATHISEN

f. ca. 1867, i live 1900. G.m. enken Leonarda Lund, f. 27. mai 1855, i live 1900. Ingen barn.

Det er ukjent når Peder bosatte seg på Solbak, men det skjedde trolig etter at skylddelingen fant sted 1904. Men 1900 var han jernbanearbeider og formann av yrke, og bodde da i Føderaadshuset på Kleven – Kleiva - på Fagernes. Han var fra København. I tillegg til seks jernbanearbeidere, bodde også Bertha Mathisen, f. 1826, trolig Peders mor, og Kristine Mathisen, f. 1860, trolig hans søster, i føderådshuset som føderaadsfolk.

Leonarda hadde alt et ekteskap bak seg da hun giftet seg med Peder. Hun var tidligere gift med skolelærer og handelsbetjent Johan Strøm, f. 1846, fra Lebesby prestegjeld i Finnmark. De hadde barna: Margrethe (1874-). Birger Grener (1885-). Johan Gustav (1886-). Leonarda og Johan bodde ifølge folketellingen 1875 i Cæccegoadik i Tana.