Gnr 45 bnr 023 Heimstad

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

14. juni 1901 ble det holdt skylddelingsforretning på gnr. 45 bnr. 1 – der gjenværende hovedbruk får redusert skylda si til 1 mark 67 øre, mens det fradelte bruket får den nye matrikkelbetegnelsen


GNR. 45 BNR. 23 HEIMSTAD

(Skyld: 0.03 sk.).

(I) THORV. BERG & CO v/THORVALD BERG f. 1871, d. 1937 (1901-07-). Trolig ugift.

Det var firmaet Thorv. Berg & Co som var eier av Heimstad på Ankenes der det ble etablert et kull- og trelastlager, der trolig Arnt Jakobsen på Jektneset var formann 1900. I et stort vannrom med to store koksovner var det sortering og salting av sild. Firmaet hadde dampbåt, fire jekter – Anna, Vala, Eliese og Kristine, og en lystbåt som het Kjell. Etter første verdenskrig gikk det ut med hans forretninger både i byen og på Ankenes.

Thorvald var fra Bjørnør, i dag Roan, i Sør-Trøndelag, men kom tidlig til sin onkel, handelsmann Berg i Rørvik. Han var ugift, men hadde ei tjenestejente hos seg 1900, Marie Reite, f. 1881. Hun var fra Hammerfest. Thorvald bodde 1900 på Oscarsborg i Narvik, og året før grunnla han et av byens største firmaer, Thorv. Berg & Co. Det hadde i grunnleggelsesåret en formue på 50.000 kroner og holdt til på Frydenlund. Et par utenbys handelsmenn sto bak denne forretningen, som drev det stort i bygningsartikler, utstyr, brensel m.m., senere også i sild- og fiskeeksport. Thorvald var en av foregangsmennene på dette området i Narvik, og i februar 1900 flyttet firmaet over til egen gård med tilhørende butikk og lagerlokaler i kvartalet sør for Torvet. Berg var i tillegg grosserer og disponent for A/S Ofoten Teglværk i Kjeldbotn i Ballangen.

Ved kgl. resolusjon av 2. september 1899 ble det nåværende byområdet og Ankenessiden gjort til egen bygnings- og brannkommune. Det ble i den forbindelse valgt et bygningsrepresentantskap, hvis medlemmer var Thorvald Berg – formann – kjøpmann Christian Mosling, handelsmann Johan Arnt Hofseth, byggmester Anders Jakobsen, og dampskipsekspeditør Martin Petter Bjørnstad. Thorvald var blant de 20 første bystyremedlemmer i Narvik som ble valgt inn i kommunestyret ved valget 3. desember 1902.

Et såkalt bygdedampskip ble anskaffet med formål å sette bøndene i Ofoten i nærmere kontakt med tettbebyggelsen i Narvik. Et slikt smådampskip ble også anskaffet av Ankenes-selskapet – Ankenæs A/S. Det het Ankenæs og ble disponert av Thorvald Berg. Det fikk en del offentlig bidrag. For øvrig tjente nok denne båten mest på trafikken på Rombaksbotn hvor man ikke var ganske fornøyd med dens fraktsatser og anløpstider. For Narvik og omegn ble Ankenæs Sparebank av en viss betydning, og initiativet til denne ble tatt av sakfører Qvale og Thorvald Berg. Banken fikk sitt sete på Ankenessiden, men hadde forretninger også med Narvik-folk.