Gnr 45 bnr 019 Jægtnes

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


12. oktober 1898 ble det holdt skylddelingsforretning på gnr. 45 bnr. 4 – der gjenværende hovedbruk får redusert skylda si til 77 øre – og på gnr. 45 bnr. 9 – der gjenværende hovedbruk får redusert skylda si til 77 øre, mens det fradelte bruket får den nye matrikkelbetegnelsen


GNR. 45 BNR. 19 JÆGTNES

(Skyld: 0.20 skm.).


Simonette Hansen og Elisabeth Josefsen, eierne av henholdsvis bnr. 4 og bnr. 9, solgte bruket ved skjøte 14. juni 1898 til


(I) OLE JOHAN KAARBØ (1898-99)

se gnr. 45 bnr. 1, under (V) Ankenæs A/S.

O. J. Kaarbø fikk kjøpt bruket ifølge kjøpekontrakt 23. juni 1898 samt skjøte datert 7. oktober 1898, for 16.000 kroner. Men han opptrådte som mellommann for et videre salg hvorved Chr. Frederiksen, O.J. Kaarbø, og John Berg bemyndiger sagfører Kildahl til at udstede skjøde til eiendomsselskapet


(II) ANKENÆS A/S (1899-1914) se gnr. 45 bnr. 1, (V) her.

Skjøtet var datert 1. mars 1899, med en samlet kjøpesum på 345.500 kroner, og omfattet alle eiendommene eiendomsselskapet kjøpte opp på Ankenes. Eiendomsselskapet Ankenæs A/S satt med hjemmelen fram til 1914, da det 10. juni det året ble utstedt auksjonsskjøte til den nye eieren, nemlig


(III) ANKENES KOMMUNE (1914-27)

Ankenes kommune satt med hjemmelen fram til 1927 da det ble framsatt begjæring av 25. februar om sammenføing av d. e. med bnr. 1 med påtegnet samtykke fra rettighetshaveren og bevidnelse fra lensmannen. Sammenføyingen ble realisert, og bnr. 7 utgår fra nå av som en selvstendig enhet i matrikkelen.

Men han som bodde og brukte parten på Jektnes rundt århundreskiftet, var

ARNT NIKOLAI JAKOBSEN f. 1861, i live 1903. G.m. Laura Hansen, f. 1874, i live 1903. Barn: Helga (1895-). Hjørund (1898-). Harry (1898-). William Charlie (1902-1903, døde av kighoste). Jenny Susanna (1902-1903, døde av kighoste). (1903-1903, døde av mavesyge)

Arnt var 1900 Formand ved Kul og Trælastlager, trolig i firmaet Thorv. Berg & Co. Han drev trolig ikke med jordbruk på Jektneset, men er vel først og fremst kjent som båtbygger; han var med på bl.a. byggingen av frakteskuta til handelsmannen Thorvald Berg.

Arnt var sønn av husmann og skomaker Jakob Jensen og Elen Eliasdatter i Kjøpsvik i Tysfjord, og en yngre bror av Jens Jakobsen på Fagerstrand, bnr. 17 her, mens Laura kom fra Vågan prestegjeld i Lofoten. Alle barna før århundreskiftet er født i Vågan, så familien kom nok derfra til Ankenes, trolig rundt århundreskiftet.

I tillegg til familien losjerte 1900 Synøve Hansdatter her som Husarbeider, f. 1833, fra Tysø Stordøen i Hordaland, og enke.

Arnt fikk 1. juli 1902 husmannskontrakt av Lorents Andreasen på Ytre Millerjorden, gnr. 45 bnr. 13 – på ei tomt på 200 m2 – som utgjorde det senere bnr. 27, se gnr. 45 bnr. 27, (I) her.


HUSMENN OG ANDRE PÅ JEKTNESET

ANDREAS WILHELM HENRIKSEN (br. 1880-98)

f. ca. 1844, d. 2. juli 1902. G.m. Josefine Fredriksdatter, f. 1855, d. 9. juni 1897. Barn: Hedvig Karlstrøm (1880-, konfirmert 1894). Sofie Helene (1883-, konfirmert 1897). Levi Læstadius (1885-, konfirmert 1899). Fredrik Julin (1888-, konfirmert 1902). Hilmar Rønning (1895-, pleiesønn hos John P. Eidisen på Vidrek 1900).

Andreas var 1875 husmann med jord og fisker på plassen Jektneset her under Bruk I - lnr. 153 - med egen husholdning. Han var fra Karungi i Jukkasjärvi i Nord-Sverige, mens Josefine kom fra Pajala, også i Nord-Sverige, og hun var trolig ei søster av Anna Fredriksdatter, datter av husmann Fredrik Karlstrøm på Ankenesstranden vestre.

Buskapen var 1875 på ei ku, to sauer og en gris, utsæden 1/4 tn. bygg og 1/2 tn. poteter. Paret hadde ei pleiedatter 1875, Anna Kristine Hansdatter, f. 1869, fra Ankenes prestegjeld. Men 19. mai 1880 fikk han skjøte på bnr. 8, Ankenesstranden, se videre gnr. 45 bnr. 8 (I) her.


HARTVIG JOHAN OLSEN

f. 1845, d. 2. november 1908. G.m. Hanna Ebrikke Johansdatter, f. 1845, i live 1900. Barn: Olufine Mathilde (1873-, g.m. Erland Olai Thoresen, se ”Husmenn og andre på Jektneset”, gnr. 45 bnr. 19). Konrad (1875-1960, bodde i Narvik, g.m. Hilma, folkeskolelærer 1900). Johan Adolf (1882-, konfirmert 1897). Hagen Emil (1885-1950, bodde trolig på Jektneset, g.m. Ingeborg Harr).

Andreas Simonsen utstedte 21. juni 1884 husmannsseddel til Hartvig Johan Olsen for ham og Hustruens Levetid på Pladsen Jægtnesset under denne Gaard – lnr. 153a.

Det er ukjent hvor Hartvig kom fra, men han var trolig fra Ankenes prestegjeld. 1865 var han i tjeneste hos Lars Olsen og Anna Henriksdatter i Tyttebærvika, Hanna var datter av Johan Andersen og Anne Olsdatter på Sjursheimen i Håkvikdalen, og søster av Karen Johansdatter, gift med Anders Elias Andreasen på Ytre Nyborg her. Hanna var 1865 i tjeneste hos Jakob Gabrielsen i Håkvik Nordre.

Før Hartvig kom til Ankenes, var han 1875 strandsitter og fisker i Tyttebærvika, trolig hos Lars Olsen som han tidligere hadde vært i tjeneste hos, med en buskap på ei ku og tre sauer. I tillegg til familien nevnes Anne Lorentsdatter, f. 1864, som Tyende på plassen her i Tyttebærvika. Hun var trolig datter av Lorents Johansen på Straumsnes Østre.

Ennå 1900 finner vi familien på Jektneset, der Hartvig nå er titulert husmann og dagarbeider med egen husholdning, men husmannskontrakten ble avlest 1. oktober 1906.


ERLAND OLAI THORESEN

f. 15. juni 1873, i live 1910. G. 23. desember 1899 m. Olufine Mathilde Hartvigsdatter, f. 14. august 1879, i live 1910. Barn: Harald Johan (1900-). Hjørdis Marie (1903-). Håkon (1910-).

Erland var 1900 dagarbeider og innerst hos husmann Hartvig Olsen på Jektneset her. Han drev også som bøkker, og bygde bl.a. tønner og stamper som han solgte.

Erland var sønn av husmann og fisker Thore A. Olsen og Martha Erlandsdatter på Lengeneshaugen i Skjomen, og Olufine var datter av husmann Hartvig Olsen og Hanna Johansdatter på Jektneset her, se ”Husmenn og andre på Jektneset”, gnr. 45 bnr. 19. Det er ukjent hvor lenge familien bodde på Jektneset, men ennå 1910 var de her.


OLE JOHANSEN ASKHEIM

f. 24. januar 1856, i live 1900. G. I m. Anna Fredrikke Andersdatter, f. 1. mai 1867, d. 16. august 1897. Barn: Alfred Antonius (1890-, pleiesønn til Ole Hansen og Karoline Karlsdatter i Håkvik Nordre 1900). Oluf Kristian (1895-1895, døde av kighoste). G. II 27. april 1900 m. Anne Marie Andreasdatter, f. 20. juli 1864, i live 1905. Barn: Antonius Olai (1900-). Astrid Olufa (1903-). Magda Marie (1905-).

Ole var 1900 strandsitter og dagarbeider, med egen husholdning, og bodde på Jektneset. Ved giftermålet med sin andre kone, var han titulert jernbanearbeider. Han var blant de første som kom til det engelske anlegget i Narvik, og bodde altså på Ankenes her.

Ole var sønn av skomager og husmann Johan Arnt Nilsen(Fagervold)f.1823 og Kirsti Olsdatter. på gården Helsetsveve i Stadsbygden i Sør-Trøndelag, disse flyttet til Kvidalsholten i 1890 Det er ukjent hvor Anne Fredrikke, første kona til Ole kom fra, men Anne Marie, hans andre kone, var datter av Andreas Paulsen på Tortenåsen i Herjangen. Hans første kone døde av tæring.


NILS JOHANSEN ASKHEIM

f. 1854, i live 1904. død 1927 G.m. Anna Margrethe Jakobsdatter, f. 1873, d. 1. august 1910. Barn: Sandra Elise (1895-). Astrid (1899-). Norman Antonius (1902-). Jakob Margideon (1904-1960, bodde på Jektneset, g.m. Arnolda Karly Petrine 1908-2001, f. Husvik fra Borge i lofoten).

Familien kom til Ankenes trolig like etter århundreskiftet, for den er ikke nevnt her i folketellingen 1900. Det er ukjent hvor på Ankenes Nils bodde, men en skal ikke se bort fra at det var på Jektneset, der en yngre bror av ham bodde, Ole Johansen Askheim. Nils var sønn av sønn av skomager og husmann Johan Arnt Nilsen og Kirsti Olsdatter på gården Helsetsveve i Stadsbygden i Sør-Trøndelag. Anna, kona til Nils, døde av hjerneslag.


LUDVIG OLAI HENRIKSEN

f. 1859, d. 13. desember 1948. G.I.m. Josefine Johanna Jakobsdatter, f. 20. mars 1853, d. 5. august 1901. Hun døde av mavesår. Ingen barn. G.II.m. Anette Marie Andreasen, f. 1873, d. 1946. Barn: Johan Ingvald (1904-1965, g.m. Margareth Ellingsen). Henry Jentoft (1906-1973, g.m. Signe NN). Magda Pauline (1909-1911, døde av magekrampe). Konstanse Karoline (1912-2001).

Ludvig bodde 1900 hos familien til Arnt Jakobsen på Jektneset her, men hadde egen husholdning. Han var Bryggearbeider av yrke. Ludvig var født i Saltdal prestegjeld, men 1865 var han fostersønn til husmannen Hans Rasmusen og Ingeborg Olsdatter på Valle i Bodø, og 1875 var han titulert dreng og fisker på samme plassen. Josefine kom fra Bergen. Paret hadde en pleiesønn hos seg – Alfred Hansen, f. 1897, fra Vågan, som var Ant. som eget. Andre kona til Ludvig, Anette, var fra Søfting i Vefsn. Ludvig og Anette bygde seg hus like vest for kirken og bodde de til 1940 da huset brente ned under kampene på Ankenes.