Gnr 45 bnr 017 Fagerstrand

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


12. oktober 1898 ble det holdt skylddelingsforretning på gnr. 45 bnr. 5 – der gjenværende hovedbruk får redusert skylda si til 9 øre, mens det fradelte bruket får den nye matrikkelbetegnelsen


GNR. 45 BNR. 17 FAGERSTRAND

(Skyld: 0.10 skm.).

(I) OLE JOHAN KAARBØ (1898-99)

se gnr. 45 bnr. 1, under (V) Ankenæs A/S.

O. J. Kaarbø fikk kjøpt bruket ifølge kjøpekontrakt 23. juni 1898 samt skjøte datert 7. oktober 1898, for 16.000 kroner. Men han opptrådte som mellommann for et videre salg hvorved Chr. Frederiksen, O.J. Kaarbø, og John Berg bemyndiger sagfører Kildahl til at udstede skjøde til eiendomsselskapet


(II) ANKENÆS A/S (1899-1914)

se gnr. 45 bnr. 1, (V) her.

Skjøtet var datert 1. mars 1899, med en samlet kjøpesum på 345.500 kroner, og omfattet alle eiendommene eiendomsselskapet kjøpte opp på Ankenes. Eiendomsselskapet Ankenæs A/S satt med hjemmelen fram til 1914, da det 10. juni det året ble utstedt auksjonsskjøte til den nye eieren, nemlig


(III) ANKENES KOMMUNE (1914-27)

Ankenes kommune satt med hjemmelen fram til 1927 da det ble framsatt begjæring av 25. februar om sammenføing av d. e. med bnr. 1 med påtegnet samtykke fra rettighetshaveren og bevidnelse fra lensmannen. Sammenføyingen ble realisert, og bnr. 7 utgår fra nå av som en selvstendig enhet i matrikkelen. Bruket var altså eid av O. J. Kaarbø, og Ankenæs A/S, men da følgelig ingen av eierne bodde her, ble bruket utleid til


JENS JAKOBSEN

f. 1854, i live 1905. G.m. Lovise, f. 1869, i live 1905. Barn: Jakob (1887-). Benedikte (1891-). Jensine (1892-). Elen (1892-). Oluf (1896-). Bergljot (1901-1905).

Jens var 1900 Hustømmermand og Snedker av yrke, og bodde på Fagerstrand. Han drev trolig ingen form for jordbruk her. Jens var trolig sønn av husmann og skomaker Jakob Jensen og Elen Eliasdatter i Kjøpsvik i Tysfjord, og en eldre bror av Arnt Jakobsen på Jektnes, bnr. 19 her, noe som vel var en sterk grunn til at familien kom fra Tysfjord og hit til Ankenes, trolig en gang like før århundreskiftet. Hans kone, Lovise, var også fra Tysfjord.

I tillegg til familien blir det 1900 registrert hele fem losjerende her – Anders Dahl, f. 1850, Handlende, fra Oppdal i Sør-Trøndelag, men bosatt og gift i Vardø, Jakob Olsen, f. 1867, Fisker og Dagarbeider, fra Alstahaug, også han bosatt og gift i Vardø, Laurits Pedersen, f. 1864, Fisker og Dagarbeider, fra Borge i Lofoten, bosatt her, ugift, Anton Dahl, fisker, f. 1851, fra Vågan, bosatt i Svolvær, gift, og Johan Tannem, f. 1855, fra Meldalen i Sør-Trøndelag, bosatt i Svolvær, ugift.

Det er ukjent hvor lenge familien bodde på Fagerstrand, men ennå 1905 da deres yngste datter Bergljot døde, var familien bosatt på Ankenes.