Gnr 45 bnr 015 Birkelund

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


11. oktober 1898 ble det holdt skylddelingsforretning på gnr. 45 bnr. 12 - og det fradelte bruket får den nye matrikkelbetegnelsen


GNR. 45 BNR. 15 BIRKELUND

(Skyld: 0.05 skm.).

(I) OLE JOHAN KAARBØ (1898-99)

se gnr. 45 bnr. 1, under (V) Ankenæs A/S.

O. J. Kaarbø fikk kjøpt bruket ifølge kjøpekontrakt 23. juni 1898 samt skjøte datert 7. oktober 1898, for 16.000 kroner. Men han opptrådte som mellommann for et videre salg hvorved Chr. Frederiksen, O.J. Kaarbø, og John Berg bemyndiger sagfører Kildahl til at udstede skjøde til eiendomsselskapet


(II) ANKENÆS A/S (1899-1914)

se gnr. 45 bnr. 1, (V) her.

Skjøtet var datert 1. mars 1899, med en samlet kjøpesum på 345.500 kroner, og omfattet alle eiendommene eiendomsselskapet kjøpte opp på Ankenes. Eiendomsselskapet Ankenæs A/S satt med hjemmelen fram til 1914, da det 10. juni det året ble utstedt auksjonsskjøte til den nye eieren, nemlig


(III) ANKENES KOMMUNE (1914-27)

Ankenes kommune satt med hjemmelen fram til 1927 da det ble framsatt begjæring av 25. februar om sammenføing av d. e. med bnr. 1 med påtegnet samtykke fra rettighetshaveren og bevidnelse fra lensmannen. Sammenføyingen ble realisert, og bnr. 7 utgår fra nå av som en selvstendig enhet i matrikkelen.