Gnr 45 bnr 014 Berget

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

18. juli 1898 ble det holdt skylddelingsforretning på gnr. 45 bnr. 1 – der gjenværende hovedbruk får redusert skylda si til 1 mark 70 øre, mens det ene fradelte bruket får den nye matrikkelbetegnelsen


GNR. 45 BNR. 14 BERGET

(Skyld: 0.05 skm.).

Parten her ble alt 24. juli 1876 solgt fra Andreas Simonsen på lnr. 153a til Andreas Olsen Hergot for 30 spesidaler. Men Andreas bodde trolig aldri her, og 27. september 1884 overdrar han sin ret til omhandlede Jordstykke – teigen her – til Statius og Christian Mosling Fagernæs for 137 kroner. Men brødrene Mosling bodde som kjent på Fagernes, og han som bygslet teigen her, i alle fall 1900, var


(I) ANTON OLAI JAKOBSEN

f. 1866, i live 1908. G. 9. juli 1892 m. Josefine Jakobine Johansdatter, f. 1870, i live 1908. Barn: Inga (1893-, bodde hos sin morfar på Bogholmen Nordre i Skjomen 1900). Herman (1894-). Laurits Jentoft (1895-). Jakob (1898-). Peder Andreas (1899-1900, døde av engelsk syke). Aslaug Josefa (1902-). Hjørdis Antonette (1908-1908). Arne (1908-1908).

Anton var sønn av husmann med jord Jakob Nikolai Israelsen og Anne Bergitte Henriksdatter i Klokkerviken på Ankenes, se ”Husmenn og andre under Røbergskogen, gnr. 45 bnr. 2”. Josefine var datter av fisker og husmann Johan Abrahamsen og Else Pedersdatter på Bogholmen Nordre i Skjomen. Det er ukjent når Anton kom til Berget, men 1900 var han fisker og dagarbeider her, hadde i tillegg husdyr, men ikke noe egen avling. I tillegg til familien bodde opptil flere losjerende her – Helmer Abrahamsen, f. 1880, dagarbeider, ugift (se gnr. 45 bnr. 25), Martin Sivertsen, f. 1862, fra Eidsfjord, Gaardbruger paa Hjemstedet, ugift, Nils Pedersen, f. 1870, fra Balsfjord i Troms, Fisker, Gaardbruger paa Hjemestedet, ugift, Jakobine Sørensdatter, f. 1880, fra Øksnes i Vesterålen, Arbeiderske af forskj. Art, ugift, Martin Jakobsen, f. 1871, fisker og dagarbeider, fra Ankenes prestegjeld, ugift, trolig en yngre bror av Anton Jakobsen her, og Jakob Johannesen, f. 1872, fra Bogholmen i Skjomen, Fisker og Gaardbruger paa Hjemstedet, gift.

Det er ukjent hvor lenge familien bodde på Berget, men ennå 1908 var de trolig ennå på samme plassen.


ANDRE PÅ BERGET

JOHANNES GJERTSEN FLADHAMER f. 1832, d. 14. februar 1919. G.m. Maren Kristine Holm, f. 1849, d. 2. mars 1904. Barn: Lise Margrethe (1870-). Johannes (1872-). Kristian (1876-, bodde i Kåfjord i Finnmark, g.m. NN). Adolf (1882-). Marie Kristine (1884-, g.m. Hilmar Abrahamsen, se gnr. 45 bnr. 25). Charlotte Gurine (1886-, konfirmert 1900). Konstanse Johanne (1890-, konfirmert 1903).

Johannes var fisker og Fattigunderstøttet, og bodde 1900 med egen husholdning på Berget. Han var fra Luster i Lærdal i Sogn og Fjordane, trolig sønn av husmann Gjert Johannesen og Kristensen Andersdatter på gården Røisi i Dale sokn, Lusters prestegjeld. Maren var datter av Skibesbygmester Ambrosius Holm og Margrethe Holm på Bjørnhaugen, Nordlandet i Kristiansund - medlemmer av kvekernes trossamfunn.

Johannes og familien bodde 1875 i Kåfjord i Alta, der han var verksarbeider av yrke. Før den tid bodde familien i Måsøy prestegjeld, og 1872 i Kristiansund. Det er ukjent når Johannes og Maren kom til Ankenes, men de bodde her i alle fall resten av sine levedager.

1900 losjerte Elise Løb, f. 1870, hos familien her på Ankenes, Amts og Kom. Understøttet, fra Ingøy i Finnmark, ugift. Hun kan være den Elise Kristiansdatter som døde 12. mars 1904 av tyfus, ved dødsfallet betegnet som sindsyg, i privat pleie for fattige. Maren døde av mavekatar. Da Johannes døde, var han fattigunderstøttet.

Johannes hadde trolig et ekteskap bak seg før han giftet seg med Maren Holm, for 1865 finner vi en Johannes Gjertsen og kona Mette Torgersdatter, f. 1838, fra Lysters prestegjeld, og deres datter Ingeborg Turine, f. 1864. Johannes var titulert logerende skomager og bodde på gården Røisi, hos husmannen Gjert Johannesen og hans kone, Kristense Andersdatter, trolig hans foreldre.

RONES ANDREAS INGEBRIGTSEN f. 15. juli 1858, d. 22. august 1947. G.m. Inga Amalie Linchausen, f. 2. august 1864, d. 25. oktober 1948. Barn: Jenny Pauline (1892-). Fredrikke (1894-). Arthur (1896-). Erling (1896-). Reidar 1898-).

Rones var handelsmann og gårdbruker på Skjomnes, men bodde 1900 midlertidig i Sjøbod på Berget med egen husholdning. Her var han Handelsmand under Sildfisket. Rones var fra Laukvik i Skjomen, Inga Amalie var datter av Johan Linchausen og Erika Svendsdatter på Brettesnes i Vågan.

Rones’ kone bodde ikke sammen med sin mann på Ankenes 1900, men hjemme på Skjomnes, kanskje for å passe butikken her. Men Rones hadde ei tjenestejente hos seg, Karoline Hansen, f. 1880, fra Evenes prestegjeld, ugift. Hun bodde også på Skjomnes, så han hadde nok tatt henne med seg herfra til Berget.


KONRAD JENSEN

f. 1882, i live 1900.

Konrad var fra Skjerstad prestegjeld, men hadde fast bopel i Bodø. Han oppholdt seg midlertidig på Berget med egen husholdning, og drev Assorteret Handel under Sildfisket. I samme husholdningen finner vi Eilert Kavli, f. 1877, fra Grytten i Møre og Romsdal, som drev Handel med Klæder under Sildfisket, gift på hjemestedet. Iver Morstøl, f. 1879, også fra Grytten, drev liksom Eilert Handel med Klæder under Sildfisket. Han var ugift. Begge to bodde fast i Grytten, men var som nevnt midlertidig på Ankenes under sildefisket.