Gnr 45 bnr 013 Millerjord ytre

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

18. juli 1898 ble det holdt skylddelingsforretning på gnr. 45 bnr. 1 – der gjenværende hovedbruk får redusert skylda si til 1 mark 70 øre, mens det ene fradelte bruket får den nye matrikkelbetegnelsen


GNR. 45 BNR. 13 MILLERJORD YTRE

(Opprinnlig skyld: 0.08 skm.).


(I) KONRAD OLSEN (br. 1887-91)

f. 1865, i live 1900. G.m. Bertine Hansen, f. 1867, i live 1900. Barn: Hilda (1896-). Jakob (1897-).

Andreas Simonsen på hovedbruket utstedte kjøpekontrakt til Konrad Olsen der han sælger et Stykke Mark af denne Eiendom - lnr. 153a - for Kjøbesum 500 Kroner, kontrakten tinglyst 27. september 1887.

Konrad var trolig sønn av Hans Olsen og Nekoline Olsen i Bjerkvik Lille, og Bertina var trolig datter av Hans Bertheusen og Kirstina Johnsdatter på Herjangen Store.

Konrad satt ikke lenge med eiendommen – for 1900 finner vi familien på Hergot Nordre der Konrad nå var blitt selveier - før han solgte bruket videre til neste eier, nemlig


(II) LORENTS ANDREASEN (br. 1891-1907-) f. 1864, d. 7. januar 1919. G.m. Hansine Olsdatter, f. 1864, i live 1900. Barn: Anton Johan (1887-, konfirmert 1901). Oluf Amandus (1889-). Rikard (1890-). Simon (1892-). Anna Nikoline (1895-1925, bodde på Ankenes, g.m. Hans Olai Hansen, døde av barselkrampe). Jentoft (1897-). Margidion Johan (1899-). Harald Olai (1902-). Lina Henriette (1904-).

Lorents var trolig sønn av Andreas Pedersen og Helene Rasmusdatter på Tortenåsen i Herjangen, og kanskje en bror av Hansine Andreasdatter som var gift med husmannen Hans Anton Pedersen på Ytre Millerjorden her. Hansine trolig var datter av Ole Halvorsen og Anne Martha Hansdatter på Bruksjorden i Ballangen.

Konrad Olsen, forrige eier på Ytre Millerjorden, inngikk kjøpekontrakt 27. januar 1891 med Lorents Andreasen der han solgte sin teig for 700 kroner. Men kontrakten ble ikke fullbyrdet før skjøtet forelå, og det ble tinglyst først 15. februar 1899. Da fikk teigen matrikkelbetegnelsen bnr. 13 etter at ei skylddelingsforretning som nevnt fant sted 18. juli året før.

Lorents var i tillegg til gårdbruker også dagarbeider. Han hadde husdyr og fjærkre på bruket 1900, og dyrket korn og poteter. Lorents døde av blodforgiftning efter spansk syge.


HUSMENN OG ANDRE PÅ MILLERJORDEN YTRE


HANS ANTON PEDERSEN

f. 1862, i live 1905. G.m. Hansine Pernille Andreasdatter, f. 1863, i live 1905. Barn: Amanda (1885-). Ragnhild (1887-). Alberta (1889-). Peder Johan (1891-, konfirmert 1905). Elen (1893-). Theodora (1896-). Aslaug Josefine (1901-).

Hans Aton var trolig sønn av Peder Andreas Gabrielsen og Johanna Maria Andreasdatter på Furnes i Lødingen prestegjeld. Hansine var trolig datter av Andreas Pedersen og Helene Rasmusdatter på Tortenåsen i Herjangen, og således ei søster av Lorents Andreasen på Ytre Millerjorden her. 1900 var Hans Anton husmann og dagarbeider på Ytre Millerjorden, med egen husholdning. Familien kom fra Lødingen til Ankenes, trolig rundt århundreskiftet, der Hans og alle barna var født. Det er ukjent hvor lenge familien bodde på Ankenes.


JOHAN MARTIN TARALDSEN BERG

f. 9. september 1842, i live 1900. G. 28. juli 1900 m. Karen Rasmusdatter Laulo, f. 1848, i live 1900. Ingen kjente barn.

Johan bodde 1900 som strandsitter med egen husholdning på Ytre Millerjorden, Graastensmurer av yrke. 1875 var han logerende Fisker og Leikarl hos husmann og fisker Johan Abrahamsen på Ballstadlandet i Lofoten, ennå ugift.

Johan kan ha vært pleiesønn til John Simonsen Rohde og Malena Gabrielsdatter som 1865 bodde i Th. Angells Huus i Østre Gade i Trondheim. Ved giftermålet er hans far oppgitt å være arbeider Tarald Taraldsen i Trondheim. Johan var trolig en eldre bror av Petter Berg på Fredheim, bnr. 12 her. Karen var fra Leinstrand i Melhus i Sør-Trøndelag, datter av arbeider Rasmus Pedersen Laulo. 1865 var hun i tjeneste hos handelsgartner Jens Leuthen i Rebslagerveien i Trondheim, 1875 bodde hun i Baklandets Nygade 15 i Trondheim, ennå ugift, sammen med sin bror Jakob, og ble forsørget av ham. Det er ukjent hvor lenge familien bodde på Ytre Millerjord.