Gnr 45 bnr 012 Fredheim

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


18. juli 1898 ble det holdt skylddelingsforretning på gnr. 45 bnr. 1 – der gjenværende hovedbruk får redusert skylda si til 1 mark 70 øre, mens det ene fradelte bruket får den nye matrikkelbetegnelsen

GNR. 45 BNR. 12 FREDHEIM

(Opprinnelig skyld: 0.10 skm.).

(I) PETER BERGSTRØM

Peter er nevnt som hjemmelsinnehaver av Fredheim i forbindelse med fradelingen 1897, men det er ukjent hvem han var. En kan ikke se ham nevnt i folketellingen 1900 verken på Ankenes eller for så vidt noe annet sted i Norge. Etter navnet å dømme, var han trolig fra Sverige, og bodde kanskje der. En må i alle fall frem til 1905, da neste kjente eier melder seg, nemlig


(II) PETTER OLAUS TARALDSEN BERG (br. 1905-)

f. 4. april 1848, d. 8. oktober 1918. G.m. Ellen Dorthea Pedersdatter, f. 19. august 1847, i live 1900. Barn: Peter Emil (1882-, bodde på Ankenes, her, eier av eiendommen 1950). Konrad (1888-).

Petter overtok bruket her ved auksjonsskjøte 12. april 1905 for 280 kroner. Samtidig fikk han attest fra lensmannen om at Emil og Johan Berg var de eneste og myndige arvinger etter ham. Petter var fra Trondheim, trolig sønn av arbeider Tarald Taraldsen her. Han kan være den Petter Olaus Berg som 1865 var Bagerdreng hos Bagermester Mortinus Eriksen i Trondheim. Han var trolig en yngre bror av husmannen Johan Berg på Ytre Millerjorden her. Ellen var fra Beitstaden i Nord-Trøndelag.

Petter var 1900 huseier på gnr. 41 bnr. 2 og 3 av Oscarsborg i Narvik. Ved sønnen Peter Emils konfirmasjon 1896 er Petter titulert Restauratør. I tillegg til familien bodde tjenestepigen Alfrida Thesen hos familien, f. 1877, fra Reine i Lofoten.

Familien må ha hatt et opphold i Syltefjorden i Båtsfjord Finnmark - før de kom til Narvik, for her er sønnen Peter Emil født. Det er vel tvilsomt om Petter og Ellen noen gang har bosatt seg på Fredheim, for begge er gravlagt på Narvik gamle kirkegård.