Gnr 45 bnr 011 Fagerlund

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

18. juli 1898 ble det holdt skylddelingsforretning på gnr. 45 bnr. 1 – der gjenværende hovedbruk får redusert skylda si til 1 mark 70 øre, mens det ene fradelte bruket får den nye matrikkelbetegnelsen


GNR. 45 BNR. 11 FAGERLUND

(Opprinnelig skyld: 0.24 skm.).


Bruket her oppsto vel alt 5. januar 1898 i forbindelse med salget av gnr. 45 bnr. 1 til O. J. Kaarbø der brødrene Karl og Simon Andreasen forbeholdt seg en teig paa vestre side af Mølnelven og af Lapnæsteigen – trolig bruket her. Og de første eierne her var to brødre.


(I) KARL ANGEL ANDREASEN (br. 1898-1905)

f. 6. november 1869, d. 19. desember 1905, se også gnr. 45 bnr. 1, (II) her. G.m. Ida Fredriksen, f. 1881 (se (II) her). Ingen barn.

Karl var i tillegg til gårdbruker også fisker, for øvrig sammen med sin bror Simon. De var sønner av Andreas Simonsen og Johanne Hansdatter på Bruk I, senere gnr. 45 bnr. 1, på Ankenes. Brødrene hadde husdyr og fjærkre på bruket 1900, og de dyrket korn og poteter.

Deres foreldre, Andreas Simonsen og Johanna Hansdatter, bodde her som kårfolk, men i tillegg hadde Karl ei tjenestejente hos seg, Ida Fredriksen, f. 1881, kanskje hans blivende kone. Ellers nevnes en Opsynsbetjent ved Sildefisket og Kontorarbeider, Mørck-Ottesen, f. 1858, fra Herøy på Helgeland, ugift. Karl døde av tæring, og enken overtok bruket.


(II) IDA ANDREASEN, f. 1881 (br. 1905-06)

Ida satt ikke lenge med bruket, for 4. mai 1906 utstedte hun skjøte til Simon Andreasen for hendes halvdel av d. e. for kr. 1.000,00, slik at Simon i h. t. skjøte tgl. 1/8-98 på bnr. 1 hjemmel til den anden halvdel av d.e. Dermed kjøpte Ida seg ut, og Simon ble nå eneeier av Fagerlund. Mye tyder på at Ida bodde på Fagerlund enn å ei tid etter salget, for Simon bosatte seg trolig på sitt nylig fradelte bruk Skjelvoll, se gnr. 45 bnr. 31. Ifølge matrikkelen 1907 var Ida eier her ennå 1907. Det er ukjent hvor lenge hun bodde på Fagerlund, men ifølge Hjørdis Lind Grønlien skal Ida ha giftet seg på nytt og forlatt Ankenes.


(III) SIMON KRISTIAN ANDREASEN (br. 1898-1907-) f. 16. mai 1874, d. 30. september 1959, se også gnr. 45 bnr. 1, (III) her. G. 11. oktober 1897 m. Anna Dorthea Antonsdatter , f. 28. juni 1878, d. 31. august 1943. Barn: Alvilde (1898-1959, bodde i Narvik, g.m. snekkermester Ingemann Arntzen). Andreas (1900-, emigrerte til Canada 1924). Agnes Sofie (1902-, g.m. tekniker ved LKAB Berner Lukasen). Astrid Dorthea (1903-, g.m. elektriker Thorleif Lind). Johanna , g.m. lærer Einar Hunskaar. Anna , g.m. arkitekt Oddvar Lundesaker.

Simon hadde barn utenfor ekteskap – uægte barn – med Berntine Abrahamsdatter, f. 1878, og barnet het: Andrea Kristine (1897-1897).


Simon var i tillegg til gårdbruker også fisker, for øvrig sammen med sin bror Karl, og fra 1906/07 var han eneeier av Fagerlund, bruket her. Simon og Karl var sønner av Andreas Simonsen og Johanne Hansdatter på Bruk I, senere gnr. 45 bnr. 1, på Ankenes, Anna var datter av Anton Amundsen og Julianne Josefsdatter på Kirkhøi på Ankenes her.

Brødrene hadde husdyr og fjærkre på bruket 1900, og de dyrket korn og poteter. I tillegg til gårdbruker, arbeidet Simon ved et trelastfirma som solgte trelast til Finland, og trolig også til Russland. Anna Aronsdatter, f. 1883, fra Evenes, var i tjeneste her 1900. Ellers blir det registrert fire losjerende hos familien det året – Louise Johansen, f. 1874, fra Øksnes bosatt der, men drev med Syforretning på Ankenes, Nils Johansen, f. 1879, også fra Øksnes, bygningssnekker av yrke - kanskje en yngre bror av Louise? - Hermanus Johnsen, f. 1875, også han fra og bosatt i Øksnes, fisker og jordarbeider, gift, og Johan Hansen Rise, f. 1864, fra Strinden i Sør-Trøndelag, fisker og ugift.

Berntine Abrahamsdatter – hun som Simon hadde barn med før han giftet seg med Anna Dorthea - ble senere gift - 10. september 1898 - med Johan Jentoft Jakobsen, f. 1860. Han var sønn av husmann Jakob Nikolai Israelsen og Anne Bergitte Henriksdatter på Klokkerberget under gnr. 45 bnr. 2, se "Husmenn og andre i Røbergskogen". Berntine var datter av Abraham Henriksen og Anne Bergitte Aronsdatter på Lyngenes, se gnr. 45 bnr. 7, (I) her. Berntine og Johan Jentoft bodde på Ankenes. Kjente barn: Abraham Mathias (1900-).

Simon fikk 1907 fradelt sitt eget bruk, Skjelvoll, gnr. 45 bnr. 31, se videre der.


ANDRE PÅ FAGERLUND


KONRAD JEGER ENEVOLDSEN

f. 10. april 1870, d. 27. august 1957. G.m. Ebrikke Hansdatter, f. 2. august 1869, d. 15. mai 1956. Barn: Hans (1898-). Konrad (1900-1982, trolig ugift). Harald Øivind (1900-). Gudrun (1902-1941, trolig ugift). Ingrid (1904-).

Konrad bodde 1900 på Fagerlund, med egen husholdning og Møbelsnedker av yrke. Han var sønn av Enevold Akselsen og Mina Andersdatter på Søndre Skjomnes. Det er ukjent hvor Ebrikke kom fra, men ifølge folketellingen 1900 var hun trolig fra Ankenes prestegjeld.

1900 bodde en eldre bror av Konrad hos familien på Fagerlund her, Albert Arktander Enevoldsen, f. 20. februar 1864, d. 12. juli 1921, også han Møbelsnedker, ugift, dessuten Aagesine Pedersdatter, f. 1875, fra Sand i Senjen i Troms, også hun i tjeneste hos familien her, ugift. Konrad og broren Albert drev sammen som snekkere, og Konrad hadde verksted i huset sitt.

Men trolig rundt 1905 fikk Konrad fradelt sitt eget bruk, Sjøstrand, bnr. 30, og bosatte seg der, se gnr. 45 bnr. 30.


OLE PETER OLSEN

f. 1873, i live 1900. G.m. Karoline Lovise Jakobsdatter, f. 1874, i live 1900. Barn: Borghild (1896-).

Ole bodde 1900 hos familien til møbelsnekker Konrad Enevoldsen på Fagerlund. Han var Minerer og Dagarbeider av yrke. Ole var trolig sønn av skovarbeider Ole Ingebrigtsen og Petrine Eriksdatter i Øvre Svenningdalen i Grane på Sør-Helgeland. Karen var trolig datter av husmann Jakob Mathias Mikkelsen og Anne Sofie Danielsdatter på Forslid under Renfjeld, også i Grane. Familien kom til Ankenes fra Vefsn, trolig rundt århundreskiftet, for datteren er født i Vefsn 1896. Det er ukjent hvor lenge familien bodde på Fagerlund.