Gnr 45 bnr 009 Kirkehøi

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

9. mai 1898 ble det holdt to skylddelingsforretninger på gnr. 45 bnr. 4 – der gjenværende hovedbruk får redusert skylda si til 87 øre, mens det ene fradelte bruket får den nye matrikkelbetegnelsen


GNR. 45 BNR. 9 KIRKEHØI

(Skyld: 0.87 skm.).

(I) ANTON JOHAN AMUNDSEN (br. 1898-98) f. 1851, d. 1898. G.I 6. oktober 1877 m. Julianne Lavina Josefsdatter, f. 1853, d. ca. 1888. Barn: Anna (1878-, g.m. Simon Andreasen, se gnr. 45 bnr. 11, (I) her). Johan Lind (1880-1943, bodde trolig på Ankenes, dagarbeider ved Jernbanelinjen 1900, trolig ugift). Marie Sofie (1882-, konfirmert 1896). Albert Emil (1884-, konfirmert 1899). Josefine Amalie (1886-, barn 1907 utenfor ekteskap med ugift stenarbeider Ludolf Sverre Sivertsen). G.II. 29. desember 1888 m. Elisabeth Marie Josefsdatter, f. 1862, d. 13. mars 1914 (g.II m. (II) her). Barn: Anton Johan (1891-, bodde på Ankenes, g.m. Jakobine, handelsmann på Nesset).

Før Anton kom hit, var han bruker og eier av bnr. 4, sammen med broren Hans, se gnr. 45 bnr. 4, (I) her. Anton var trolig sønn av Amund Olsen og Marie Andersdatter i Narvik. Julianne, Antons første kone, var søster til Elisabeth, hans andre kone, og begge var døtre av Josef Hansen og Lavina Olsdatter i Håkvik Nordre. Men Anton døde tidlig, og enken giftet seg på nytt med ham som skulle bli den neste brukeren her, og det var


(II) HILMAR KRISTIANSEN BERG (br. 1898-1907-)

f. 8. desember 1850, i live 1900. G. 12. november 1898 m. Elisabeth Marie Josefsdatter, f. 22. juni 1862, d. 13. mars 1914 (g. I m. (I) her). Barn: Josef Lind ( 1899-1940, bodde på Ankenes, her, g.m. Elin Amalie). Hilmar Emil (1901-1905). Johanna Rebekka (1902-). Harald Emil (1905-). Karl Johan (1906-1907).

Hilmars opprinnelige navn var Helmer Kristiansen fra Inderøen, noe vi får vite ved attest av 6. mars 1903 der det fremgår at han er gift med enke Elisabet Marie Josefsdatter. Han var sønn av Kristian Baardsen Berg og Grethe Henriksdatter på Berg Søndre i Inderøens prestegjeld, Nord-Trøndelag.

Enken Elisabeth fikk utstedt hjemmelsbrev på bruket her i skiftet etter hennes forrige mann, Anton Amundsen, sluttet 13. september 1900, men Hilmar var vel i praksis eier av bruket alt da han giftet seg med Elisabeth. Hilmar var i tillegg til gårdbruker også fisker, han hadde husdyr og fjærkre på bruket 1900, og dyrket korn og poteter.

Det er grunn til å anta at Hilmar kan ha et ekteskap bak seg da han giftet seg med Elisabeth, og at han trolig var bosatt i Vågan og i Hammerfest før han kom til Ankenes. For i tillegg til familien her 1900 nevnes

Emma Hilmarsen , f. 1883, i tjeneste her, fra Vågan, og Margit Hilmarsen , f. 1881, fra Hammerfest, men bosatt i Vågan. Både Emma og Margit var trolig døtre av Hilmar, kanskje fra et tidligere ekteskap. Anne Jensdatter , f. 1873, var også i tjeneste her 1900, det samme var Eva Andersdatter , f. 1828, losjerende enke, fra Sverige.


ANDRE PÅ KIRKEHØI


JAKOB PARELI JOHANNESEN

f. 26. februar 1825, d. 26. desember 1900. G.m. Dorthea Maria Jensdatter, f. 1846, d. 25. februar 1906, Se også gnr. Bruk I, (IV) her, Bruk II, (V) her, gnr. 45 bnr. 3, (I) her, og gnr. 45 bnr. 21, (I) her.

Dorthea var trolig datter av Jens Thomas Johnsen og Anne Serina Larsdatter i Håkvik Søndre. Jakob var 1900 føderådsmann på Kirkehøi, med egen husholdning, og han levde av egen formue. Ved salget av bnr. 3 til John Berg ved skjøte 7. oktober 1898, forbeholdte han seg ei tomt på 30 m2, som trolig var bnr. 21. Men i og med at han 1900 bodde som kårmann her, er det usikkert om han i det hele tatt noen gang bodde på bnr. 21, han døde jo alt sist på året 1900. Jakob og Dorthea hadde 1900 to pleiebarn hos seg – Marie Dreier, f. 1890, som ble Ant. som egen, og Antonette Markusen, f. 1897, Understøttet af sin Fader der er Gaardbruger. I tillegg finner vi Olufine Jensdatter her, f. 1877, fra Håkvik, som drev med Syforretning, Julius Hansen, f. 1898, fra Håkvik, som Forsørges af Gaardbruger, og Ingeborg Hansdatter, f. 1834, enke og Fattigunderstøttet. Dorthea døde av hjernerystelse.


JOHN BENDIKSEN

f. 1849, i live 1902. G.m. Jensine Marie Hansdatter, f. 1835, i live 1902. Ukjent om barn.

John bodde på 1900 Kirkehøi hos kårmannen Jakob Johannesen her, der han var titulert fisker. Han var fra Hadsel i Vesterålen, mens kona Jensine kom fra Brønnøy på Helgeland. I tillegg var det tre losjerende hos familien her 1900 – Eline Jensen, f. 1874, som egentlig bodde i Håkvik, Meierske, Kristian Størmer, f. 1855, fra Vågan, Teglstensmurer, og Laurits Krane, f. 1851, fra Vågan, Murer, Bager i Hjemmet. De to sistnevnte var egentlig bosatt i Vågan, begge var gifte.

17. juli 1902 ble det skrevet ektepakt mellom John og kona der Hustruen overtager bl.a. som sit særeie en stuebygning staaende paa Karolius Hansens grund paa Ankenes, dvs. på grunn tilhørende bnr. 4, bruket bnr. 9 er utskilt fra. Det er ukjent hvor lenge familien bodde på Kirkhøi.