Gnr 45 bnr 008 Ankenesstranden

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

Bruk II – lnr. 154 – ble delt ved skylddelingsforretning 19. mai 1879, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 154a med ei skyld på 1 dlr. 13 skilling, revidert skyld 4 ort 23 skilling, mens det fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154b – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 8 - med ei skyld på 2 skilling, revidert skyld også 2 skilling, opprinnelig 3 øre.GNR. 45 BNR. 8 ANKENESSTRANDEN

(Lnr. 154b, opprinnelig skyld: 0.03 skm.).

Etter fradelingen av bruket her 19. mai 1879, skrev Jakob Johannesen på hovedbruket, 19. mai 1880, skjøte for 120 kroner, til den første eieren her


(I) ANDREAS WILHELM HENRIKSEN

(br. 1880-98), f. ca. 1844, d. 2. juli 1902. G.m. Josefine Fredriksdatter, f. 1855, d. 9. juni 1897. Barn: Hedvig Karlstrøm (1880-, konfirmert 1894). Sofie Helene (1883-, konfirmert 1897). Levi Læstadius (1885-, konfirmert 1899). Fredrik Julin (1888-, konfirmert 1902). Hilmar Rønning (1895-, pleiesønn hos John P. Eidisen på Vidrek 1900).

Før Andreas kom hit, var han 1875 husmann med jord og fisker på plassen Jektneset under Bruk I - lnr. 153 – se ”Husmenn og andre på Jektneset”, gnr. 45 bnr. 19. Han var fra Karungi i Jukkasjärvi i Nord-Sverige, mens Josefine kom fra Pajala, også i Nord-Sverige, og hun var trolig ei søster av Anna Fredriksdatter, datter av husmann Fredrik Karlstrøm på Ankenesstranden vestre.

Andreas solgte bruket her ved skjøte 20. september 1898 for 6.000 kroner. I salget er undtaget bygningene, der skal være bortflyttet inden 30/5 99, og en hustomt hvis grændser er nærmere beskrevet i kontrakten, samt forbeholdt ret for kaarmanden Fredrik Karlstrøm for hans og hustrus levetid at have deres huse staaende. Og den nye eieren var


(II) OLE JOHAN KAARBØ (1898-99)

se gnr. 45 bnr. 1, under (V) Ankenæs A/S.

O. J. Kaarbø fikk kjøpt bruket ifølge kjøpekontrakt 23. juni 1898 samt skjøte datert 7. oktober 1898, for 16.000 kroner. Men han opptrådte som mellommann for et videre salg hvorved Chr. Frederiksen, O.J. Kaarbø, og John Berg bemyndiger sagfører Kildahl til at udstede skjøde til eiendomsselskapet


(III) ANKENÆS A/S (1899-1914) se gnr. 45 bnr. 1, (V) her.

Skjøtet var datert 1. mars 1899, med en samlet kjøpesum på 345.500 kroner, og omfattet alle eiendommene eiendomsselskapet kjøpte opp på Ankenes. Eiendomsselskapet Ankenæs A/S satt med hjemmelen fram til 1914, da det 10. juni det året ble utstedt auksjonsskjøte til den nye eieren, nemlig


(IV) ANKENES KOMMUNE (1914-27)

Ankenes kommune satt med hjemmelen fram til 1927 da det ble framsatt begjæring av 25. februar om sammenføing av d. e. med bnr. 1 med påtegnet samtykke fra rettighetshaveren og bevidnelse fra lensmannen. Sammenføyingen ble realisert, og bnr. 8 utgår fra nå av som en selvstendig enhet i matrikkelen.


9. mai 1898 ble det holdt to skylddelingsforretninger på gnr. 45 bnr. 4 – der gjenværende hovedbruk får redusert skylda si til 87 øre, mens det ene fradelte bruket får den nye matrikkelbetegnelsen