Gnr 45 bnr 007 Lyngnes

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Bruk II – lnr. 154 – ble delt ved skylddelingsforretning 19. mai 1879, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 154a med ei skyld på 1 dlr. 13 skilling, revidert skyld 4 ort 23 skilling, mens det fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154b – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 8 - med ei skyld på 2 skilling, revidert skyld også 2 skilling, opprinnelig 3 øre.

Lnr. 154a ble delt ved skylddelingsforretning 6. oktober 1881, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 154a1 – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 3 - med ei skyld på 7 skilling, opprinnelig 14 øre – mens det fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2 med ei skyld på 4 ort 16 skilling.

Lnr. 154a2 ble delt ved skylddelingsforretning 13. juni 1886, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2a med ei skyld på 4 ort 10 skilling, mens det fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2b – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 7 - med ei skyld på 6 skilling, opprinnelig 12 øre.

Lnr. 154a2a blir delt ved skylddelingsforretning 5. oktober 1886, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2a1 – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 4 - med ei skyld på 3 ort 19 skilling, opprinnelig 1 mark 79 øre, mens det ene fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2a2 – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 5 - med ei skyld på 10 skilling, opprinnelig 19 øre, og det andre fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2a3 – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 6 - med ei skyld på 5 skilling, opprinnelig 9 øre.


GNR. 45 BNR. 7 LYNGENES

(Lnr. 154a2b, opprinnelig skyld: 0.12 skm.).

Brødrene Hans og Anton Amundsen på bnr. 4 skjøtet 8. oktober 1886 en parcel af denne eiendom – bruket her – til


(I) ABRAHAM MATHIAS HENRIKSEN

(br. 1886-98), f. ca. 1845, d. 1908. G.m. Anne Bergitte Aronsdatter, f. 1852, d. 1930. Barn: Berntine Margrethe (1878-, bodde på Ankenes, g.m. skomaker Johan Jentoft Jakobsen). Hilmar Kristian (1880-, g.m. Marie Johannesdatter, se gnr. 45 bnr. 25). Abel Andreas (1885-, konfirmert 1899). Johan Herman (1888-, bodde i Munklien i Håkvikdalen, g.m. Laura Johnsdatter Eckle). Anna Josefine (1890-, konfirmert 1905). Markus (1893-). Jakob (1899-).

Før Abraham fikk kjøpe Lyngenes – parten her - fikk han 20. november 1878 utstedt husmannsseddel fra Jakob Pareli Johansen paa Pladsen indre Lyngenes under denne Gaard (lnr. 154). Abraham kom til Lyngenes fra plassen Stensletten under Ankenesstranden vestre, trolig en gang mellom 1875 og 1878, der han 1875 var husmann med jord og fisker, med egen husholdning.

Abraham var sønn av Henrik Abrahamsen og Berit Kristensdatter på Mattisjorden Nedre i Håkvikdalen, mens Anne var datter av husmann Aron Kaspersen og Andrea Nilsdatter på Elvegården Søndre i Skjomen. Hun var i tjeneste hos Hans Erlandsen på Mattisjorden nedre rundt den tiden hun giftet seg. De hadde 1875 ennå ikke fått barn sammen, så de hadde ei pleiedatter hos seg, Kornelia Knutsdatter, f. 1865. Buskapen var tre sauer og ei geit, utsæden 1/2 tn. poteter.

Familien bodde på Lyngenes fram til 1898, da de flyttet til Munklien i Håkvikdalen, der Abraham ble bruker av bnr. 3 – Vandmoen - her. I den forbindelse skrev han skjøte på bruket her, datert 1. oktober 1898, for 7.000 kroner til


(II) OLE JOHAN KAARBØ (1898-99) se gnr. 45 bnr. 1, under (V) Ankenæs A/S.

O. J. Kaarbø fikk kjøpt bruket ifølge kjøpekontrakt 23. juni 1898 samt skjøte datert 7. oktober 1898, for 16.000 kroner. Men han opptrådte som mellommann for et videre salg hvorved Chr. Frederiksen, O.J. Kaarbø, og John Berg bemyndiger sagfører Kildahl til at udstede skjøde til eiendomsselskapet


(III) ANKENÆS A/S (1899-1914)

se gnr. 45 bnr. 1, (V) her.

Skjøtet var datert 1. mars 1899, med en samlet kjøpesum på 345.500 kroner, og omfattet alle eiendommene eiendomsselskapet kjøpte opp på Ankenes. Eiendomsselskapet Ankenæs A/S satt med hjemmelen fram til 1914, da det 10. juni det året ble utstedt auksjonsskjøte til den nye eieren, nemlig


(IV) ANKENES KOMMUNE (1914-27).

Ankenes kommune satt med hjemmelen fram til 1927 da det ble framsatt begjæring av 25. februar om sammenføing av d. e. med bnr. 1 med påtegnet samtykke fra rettighetshaveren og bevidnelse fra lensmannen. Sammenføyingen ble realisert, og bnr. 7 utgår fra nå av som en selvstendig enhet i matrikkelen.


HUSMENN OG ANDRE PÅ LYNGENES

JOHANNES PEDERSEN f. ca. 1821, d. ca. 1899. G.m. Ingeborg Hansdatter, f. ca. 1827, i live 1875. Barn: Petrikke (1855-). Hanna (1857-). Hansine (1859-, i tjeneste hos strandsitter August Johansson på Ankenes 1900, ugift). Anne (1861-). Edvard (1863-). Jonette Berntine (1868-).

Johannes var fra Ringebo prestegjeld i Oppland, men det er ukjent hvor Ingeborg var fra. 1865 var han husmann med jord, og i tillegg Skindfældmager, og bodde trolig på en plass på Bruk II - lnr. 154 - under Lyngenes. I alle fall bodde han her 1872, for Jakob Johannesen utstedte 29. april det året festeseddel til Johannes paa en Husmandsplads under denne Gaard – kaldet Lyngnæsset – med Ret for Festeren til Havning i gaardens Udmark og til Brændefang i Skoven inden Pladsens Grændser og i en Skovteig kaldet Kovan.

1875 bodde Johannes og familien på Lyngnes, og hadde egen husholdning. Buskapen 1865 var tre sauer og tre geiter, 1875 var buskapen på ei ku, tre sauer og tre geiter. Utsæden var 1865 1/4 tn. bygg og 1/2 tn. poteter, og 1875 1/4 tn. bygg og 2 tn. poteter. I tillegg til familien losjerte 1865 trolig en eldre bror av Johannes her - Erik Pedersen, f. ca. 1810, også han Skindfældmager av yrke, og enkemann. Plassen ble avlest 1. august 1899, ifølge dødsattest for Johannes.

"Johannes Pedersen " f 11.aug 1822 i Nordumstuen, Ringebu.død 31.12.1890 Lyngenes. gift 12 okt 1857 i Ankenes med Ingeborg Berntina Hansdatter f i Taralsvik 04 sep 1830. død 1923. Hun er datter av Hans Martin Olsen, Øyjord og Gunnel Maria Israelsdatter, Laxaa i Evenes.

Barn: 1 Petrikka Johanna 01.01.1857 Medby. sep 1873. 2. Hansine Kristine 27.05.1859, Medby død 01.02.1923 Båtberget Ankenes. 3. Anne Marie f 16.02.1862. 4 Edvard Jentoft Gerhard f 22.03.1863. 5. Jonette Berntine f 26.01.1868 Lyngenes. d 05.04.1919, Multnomah County, Oregon Usa. Hun ble gift i Svolvær27.05.1888 med skipper Johan Andreas Andreassen Hassel.

"Johan Peder Hansen" f 03.03.1840 i Leiros, Evenes er bror til Ingeborg Berntina. Han giftet seg 1 g i Evenes med Ane Oleana Olsdatter 17.10.1860. Hun f 28.02.1838 Hekkelstrand i Ofoten. død05.07.1869, Sjøvold i Evenes. Han giftet seg på ny 20.09.1870 i Evenes m Karen Marie Pedersdatter f i Tjeldmark 21.05.1850. Denne familien er en stund bosatt på Stenli i Evenes men senere Havnesstrand (Hamnes) i Ballangen.


JOHAN HANSEN

f. ca. 1838, i live 1865. G.m. Ane O. Hansdatter, f. ca. 1837, i live 1865. Barn: Fredrikka (1860-). Hanna (1863-).

Johan var 1865 husmann uten jord og fisker, og bodde trolig på Lyngenes hos familien til husmann Johannes Pedersen her. Det er ukjent hvor lenge familien bodde her, for 1875 er den borte fra Ankenes.


HARTVIG IVER RASMUSEN

f. 1849, d. 1. september 1920. G.m. Jensine Henningea Rolandsdatter, f. 7. mars 1856, d. 1. november 1903. Barn: Rikke Marie (1879-, konfirmert 1894). Emilie Ragnhild (1882-, konfirmert 1896). Marie Annevarde (1887-, konfirmert 1902). Antonette (1889-). Hagen (1893-). Arthur Nikolai (1900-).

1900 var Hartvig husmann og dagarbeider, med egen husholdning. Husmannsplassen på Lyngnæsset han bodde på, ble av eierne Simonette Hansen og Elisabeth Josefsen på bnr. 4 – som plassen den gang lå under - 14. juni 1898 solgt til Ole Johan Kaarbø for 6.000 kroner. Med i salget var også Axel Hansens plads. Hartvig bodde trolig på plassen her også etter salget, men det er ukjent hvor lenge han bodde her.

Hartvig var 1865 fostersønn til husmann Abraham Jansen og Anne Karlsdatter i Buksnes i Lofoten. 1875 bodde han sammen med sin mor, Hannania Hartvigsdatter, på Nordgrenen i Buksnes, der han var fisker og Hjælper sin Moder, som var innerstenke og Forsørges ved hjælp af Sønnen. Jensine var fra Sandøy i Borge prestegjeld, datter av husmann og fisker Roland Baardsen og Mina Mathisdatter.

1900 hadde Hartvig og Jensine trolig ei fosterdatter hos seg, Augustine Haldorsdatter, f. 1899. Og samme året bodde Gunerius Berntsen hos familien, 39 år gammel, enkemann, fra Frosta i Nord-Trøndelag. Hartvig rodde som fløttmann mellom Lyngenes og Skarvnesodden på Fagernes i tiden rundt 1900. Han døde av hjerte- og nyre sygdom.


AMANDUS JOHANSEN

f. 1869, i live 1900. G.m. Hansine, f. 1877, i live 1900. Barn: Amalius (1896-). Petrine (1898-).

Amandus var 1900 titulert dagarbeider, og drev trolig ingen form for jordbruk. Familien bodde 1900 på Lyngenes trolig som slags leilendinger under Kaarbø, senere A/S Ankenæs. Amandus var fra Borge prestegjeld i Lofoten, mens Hansine kom fra Buksnes, og det var nok ikke tilfeldig at familien slo seg ned her hos Hartvig Rasmusen og kona, som jo også kom fra Lofoten. Begge barna er født i Buksnes, så familien bodde trolig her før de kom til Ankenes rundt århundreskiftet.


LUDVIG LARSEN f. 1877, i live 1900. G.m. Sofie, f. 1877. Barn: Gunvald (1898-).

Ludvig bodde 1900 på Lyngenes sammen med gårdbrukerfamilien på hovedbruket her. Familien kom trolig fra Buksnes i Lofoten – der alle i familien var født - til Ankenes rundt århundreskiftet. Det var nok ingen tilfeldighet at også denne familien slo seg ned på Lyngnes, da de to andre familiene her kom jo også fra Lofoten.


OLUF BERRE, f. 1831, i live 1900.

Oluf var 1900 strandsitter og dagarbeider med egen husholdning, og han bodde for seg selv en eller annen plass på Lyngenes. Han var fra Grong i Overhalden, nevnt som enkemann det året. Det er ukjent hvor fra og når han kom til Lyngenes, og hvor lenge han bodde her.