Gnr 45 bnr 006 Nyborg ytre

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

Bruk II – lnr. 154 – ble delt ved skylddelingsforretning 19. mai 1879, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 154a med ei skyld på 1 dlr. 13 skilling, revidert skyld 4 ort 23 skilling, mens det fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154b – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 8 - med ei skyld på 2 skilling, revidert skyld også 2 skilling, opprinnelig 3 øre.

Lnr. 154a ble delt ved skylddelingsforretning 6. oktober 1881, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 154a1 – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 3 - med ei skyld på 7 skilling, opprinnelig 14 øre – mens det fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2 med ei skyld på 4 ort 16 skilling.

Lnr. 154a2 ble delt ved skylddelingsforretning 13. juni 1886, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2a med ei skyld på 4 ort 10 skilling, mens det fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2b – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 7 - med ei skyld på 6 skilling, opprinnelig 12 øre.

Lnr. 154a2a blir delt ved skylddelingsforretning 5. oktober 1886, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2a1 – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 4 - med ei skyld på 3 ort 19 skilling, opprinnelig 1 mark 79 øre, mens det ene fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2a2 – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 5 - med ei skyld på 10 skilling, opprinnelig 19 øre, og det andre fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2a3 – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 6 - med ei skyld på 5 skilling, opprinnelig 9 øre.


GNR. 45 BNR. 6 NYBORG YTRE

(Lnr. 154a2a3, opprinnelig skyld: 0.09 skm.).


(I) ANDERS ELIAS ANDREASEN (br. 1886-1907-)

f. 1848, i live 1907. G.m. Karen Johanne Johansdatter, f. 1848, i live 1900. Barn: Anton Martin (1879-1918, bodde på Nyborg av Ankenes, g.m. Kaja Oline Olsdatter Aune, skipper, døde av tyfus). Johan Kristian (1883-1964, bodde på Nyborg av Ankenes, her, g.m. Kaspara NN, arbeidet ved malmprøveknuseriet ved LKAB). Alfred Kornelius (1884-, konfirmert 1899). Amanda Jonette (1885-1900, døde av nervefeber). Julianne Berntine (1888-, bodde på Ankenes, g.m. Anton Milderjord sr.). Bertheus Emil (1889-).

Brødrene Hans og Anton Amundsen skjøtet 8. oktober 1886 en parcel af denne gaard – bruket her – til Anders Andreasen for 350 kroner. Anders var fra Narvik, sønn av Andreas Martinus Andersen og Anne Lavine Thomasdatter her, mens Karen var datter av Johan Andersen og Anne Olsdatter på Sjursheimen i Håkvikdalen.

Anders var i tillegg til gårdbruker også dagarbeider. Han hadde husdyr på bruket 1900, og dyrket korn og poteter. Foruten familien losjerte to piker her 1900 – Anne Olsdatter, f. 1872, ugift, og Astrid Olsen, f. 1900, kanskje datter av Anne?

Anders og Karen bodde først i Narvik, men solgte alt de eide av tomter til engelskmannen William Spear, og valgte å flytte sammen med sønnen Johan til Ankenes. De tapte stort på salget til Spear, for virksomheten ble slått konkurs etter kort tid, og ekteparet så aldri noe til pengene de var blitt lovet for handelen.


ANDRE PÅ NYBORG YTRE

PEDER STOLTENBERG f. 1865, i live 1900. G.m. Kornelia Korneliusdatter Vikan, f. 1863, i live 1900. Barn: Kornelius (1889-). Sverre (1890-). Johan (1894-). Vilmar (1895-).

Peder bodde 1900 på Ytre Nyborg, sammen med gårdbrukerfamilien her. Han var sadelmaker og snedker av yrke, og kom fra Tromsø. Kornelia var datter av husmann og skomaker Kornelius Vikan og Malena Mikkelsdatter i Harstadsjøen under Erikstad i Trondenes prestegjeld. Før familien kom til Ankenes, bodde den i Tysfjord, trolig helt fram mot århundreskiftet, for alle barna er født her. Det er ukjent hvor lenge familien bodde på Nyborg. I folketellingen 1900 opereres det med et fødselsår på Peder lik 1875, men må vel trolig være feilskrevet for 1865!


THORE KRISTIAN BARTOLDSEN

f. 24. mai 1864, i live 1900. G.m. Eline Mentsdatter, f. 1877, i live 1900. Ingen barn, i alle fall før 1900.

Thore var 1900 strandsitter og dagarbeider med egen husholdning på en plass under Ytre Nyborg. Han var sønn av Barthold Erlandsen og Ville Serine Toresdatter på Nordre Lengenes i Skjomen, og 1875 er han nevnt som fostersønn til Enevold Gabrielsen og Julianne Hansdatter på Kongsbakk. Det er ukjent hvor hans kone, Eline, kom fra.

I tillegg bodde 1900 trolig en bror av Thore her, Peter Bartolsen, f. 1862, i live 1900, også han dagarbeider. Det er ukjent hvor lenge familien bodde på Nyborg.