Gnr 45 bnr 004 Ankenes

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

Bruk II – lnr. 154 – ble delt ved skylddelingsforretning 19. mai 1879, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 154a med ei skyld på 1 dlr. 13 skilling, revidert skyld 4 ort 23 skilling, mens det fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154b – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 8 - med ei skyld på 2 skilling, revidert skyld også 2 skilling, opprinnelig 3 øre.

Lnr. 154a ble delt ved skylddelingsforretning 6. oktober 1881, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 154a1 – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 3 - med ei skyld på 7 skilling, opprinnelig 14 øre – mens det fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2 med ei skyld på 4 ort 16 skilling.

Lnr. 154a2 ble delt ved skylddelingsforretning 13. juni 1886, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2a med ei skyld på 4 ort 10 skilling, mens det fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2b – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 7 - med ei skyld på 6 skilling, opprinnelig 12 øre.

Lnr. 154a2a blir delt ved skylddelingsforretning 5. oktober 1886, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2a1 – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 4 - med ei skyld på 3 ort 19 skilling, opprinnelig 1 mark 79 øre, mens det ene fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2a2 – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 5 - med ei skyld på 10 skilling, opprinnelig 19 øre, og det andre fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2a3 – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 6 - med ei skyld på 5 skilling, opprinnelig 9 øre.GNR. 45 BNR. 4 ANKENES

(Lnr. 154a2a1, opprinnelig skyld: 1.79 skm.).

Jakob Johannesen på bnr. 3 utstedte skjøte 11. oktober 1881, kjøpesum 1.200 kroner – til to brødre fra Narvik, nemlig


(I) ANTON JOHAN AMUNDSEN (br. 1881-98)

f. 1851, d. 1898, se gnr. 45 bnr. 9, (I) her.

Anton var bruker og eier av lnr. 154a2a1 - senere gnr. 45 bnr. 4 - sammen med broren Hans, men han fikk fradelt sitt eget bruk, bnr. 9, og bosatte seg der. Anton og Hans var sønner av Amund Olsen og Marie Andersdatter i Narvik.


(II) HANS OLAI AMUNDSEN (br. 1881-95)

f. 24. september 1854, d. 14. august 1895. G.m. Simonette Ovidia Sivertsdatter, f. 14. juni 1859, d. 20. juni 1926 (g.II m. (III) her). Barn: Antonette Dorthea (1882-, konfirmert 1896). Eline Gerharda (1885-, konfirmert 1899). Anna Johanna (1888-, konfirmert 1902). Hans (1892-). Halfdan (1898-, bodde på Ankenes, her, eier av bnr. 4 1950).

Hans Olai var bruker og eier av bnr. 4, sammen med broren Anton Johan, så lenge han levde. Simonette var datter av Elen Lavine Olsdatter som denne hadde fått utenfor ekteskap med Sivert Olsen. Hennes stefar var Gabriel Andreas Akselsen i Beisfjord, senere gift med hennes mor. Hans Olai døde av hjerneslag, og på skiftet etter ham 28. september 1898 ble stervboenken udlagt d. br. med huse for kr. 3.600.00 og løsøre for kr. 389.50.

Men enken giftet seg på nytt med ham som skulle bli neste eier her, nemlig


(III) KAROLIUS JULIUS HANSEN

f. 16. juni 1864, i live 1903. G. 30. juli 1897 m. Simonette Ovidia Sivertsdatter, f. 14. juni 1859, d. 20, juni 1926 (g.I m. (II) her. Barn: Einar Martin (1899-1905). Signy Helene (1900-). Karl Simon (1903-).

Karolius var sønn av innerst og fisker Hans Johannesen og Ingeborg Eliasdatter i Laukvik i Skjomen. 1875 var han fostersønn hos Johan Pedersen og Susanna Axelsdatter på Laborg i Sørskjomen.

I tillegg til gårdbruker var Karolius også dagarbeider. Han hadde 1900 husdyr og fjærkre på bruket, og dyrket korn og poteter. I tillegg til familien finner vi Hans Johansen, f. 1816, fra Karlsøy i Troms, enkemann, som hjalp til med husarbeide, og Andreas Lokertsen, f. 1869, også fra Karlsøy, men bosatt i Tromsø, fisker her, og gift. Simonette døde av åreforkalkning.


ANDRE PÅ ANKENES

OLAUS (OLE) ABRAHAMSEN

f. 1836, i live 1906. G.I.m. Mette Gurine Lorentsdatter, f. 1830, d. 16. januar 1905. Barn: Amalie (1859-, bodde i Munklien, g.m. Hans Akselsen). Ingeborg Marie (1861-1918, bodde på Sletten av Straumsnes Vestre, g.m. Edvard Thomasen). Antonette (1863-1940, bodde på Straumsnes Nordre, g.m. Anton Thomasen). Julius (1867-, bodde i Munklien, g.m. Sigrid Johnsdatter). Marianna (1870-1897, bodde på Fagerjord, g.m. Nils Johnsen). Elida (1875-1904, bodde på Fagerjord, g.m. Nils Johnsen). Agur Martin (1875-1898, bodde i Munklien, ugift). G.II.m. Hanna Jørgensen, f. 1866, i live 1906.

Ole var sønn av Abraham Jonasen i Herjangen. Mette var fra Verdalen i Nord-Trøndelag, datter av Lorents Johansen, som sies å være kommet nordover for å være med på byggingen av Ankenes kirke 1841-42, og slo seg ned og giftet seg på Østre Straumsnes (Tarvaldjorda). Da Mette var i 13-årsalderen, kom hun nordover til sin far.

Ole fikk kongelig skjøte på Munklien 16. juli 1875 for 100 spesidaler. Buskapen samme året var på en hest, en okse, fem kyr, tre kalver, 16 sauer, ni geiter og 10 reinsdyr, mens utsæden oppgis til 5 tn. poteter. Ole skal ha vært smedkyndig, og det fortelles at folk nede på Håkvik-gårdene fikk kvesset hestesko hos ham. Ole fratrådte gårdsdriften trolig rundt 1891, og ekteparet bosatte seg på Ankenes, bnr. 4, bruket her, der de ennå 1900 bodde.

Men en gang før 1906 må Olaus ha giftet seg på nytt, med Hanna Jørgensen, for 1. desember 1906 ble det inngått ektepakt mellom ekteparet hvorved en dem tilhørende stuebygning paa dette brug – bnr. 4 – overgaar til hustruens særeie. Det er ukjent hvor Hanna var fra, men hun kan være den som 1900 er i tjeneste på Slettjorden hos Markus Martinusen her.


KARL JOHANNESEN

f. 1874, i live 1900. G.m. Sofie, f. 1869, i live 1900. Barn: Kahtrine (1898-). Marianne (1900-).

Karl bodde 1900 på Ankenes, bnr. 4, med egen husholdning, der han var handelsmann av yrke. Han var sønn av skipper Isak Johannesen og Grethe som bodde i Grønne Gade i Tromsø by, se lenger ned her. Sofie var fra Tromsøsundets prestegjeld. Familien må ha kommet fra Tromsø til Ankenes tett etter århundreskiftet, da begge barna er født i Tromsø. Familien hadde ei tjenestejente hos seg – Laura Hansen, f. 1876, fra Evenes. Dessuten bodde Karls foreldre her, i alle fall under folketellingen, og det var


ISAK JOHANNESEN

f. 1853, i live 1900. G.m. Grethe, f. 1854, i live 1900.

Isak og kona losjerte 1900 hos sønnen Karl på Ankenes, se lenger opp her. Isak var Fartøifører av yrke. Både Isak og Grethe var fra Vadsø, men bodde i Tromsø.


OLE OLSEN RISE

f. 1855, i live 1900. G.m. Gurine Gundersen, f. 1863, i live 1900. Barn: Ragna (1889-). Sigrid (1893-), Ole Gunder (1895-). Gjertrud (1896-). Arnt Severin (1898-). NN (udøpt gutt) (1900-).

Ole bodde 1900 hos kårmannen Olaus Abrahamsen på Ankenes, og han var Blikkenslager og Stenarbeider av yrke. Ole var fra Oppdal i Sør-Trøndelag, mens Gurine var fra Tingvoll i Møre og Romsdal.

Før familien kom til Ankenes, trolig en gang mellom 1896 og 1898, bodde de først i Oppdal, så på Tingvoll, på Ørlandet i Sør-Trøndelag, og så på Træna på Helgeland.

Ole hadde en bror, Anders Olsen Rise, f. 1857, d. 18. mai 1901, som bodde i Narvik, huseier og murer. Han døde av selvmord.


JOHAN PERSSON

f. 1855, i live 1900. G.m. Augusta, f. 1861, i live 1900. Ukjent om barn.

Johan bodde 1900 på Ankenes, med egen husholdning, og var titulert Skreppekarl, Strandsidder og Dagarbeider. Han var fra Elfsborg Len i Sverige, mens kona kom fra Kristiansund. Det er ukjent hvor lenge familien bodde på Ankenes.


JOHAN JOHANSSON f. 1828, i live 1900. Ugift.

Johan bodde 1900 på Ankenes, med egen husholdning, og var Skomager og Strandsidder av yrke. 7. januar 1889 ble det skrevet kontrakt mellom ham og eierne av hovedbruket, Hans og Anton Amundsen, på ei festetomt 32 x 22 alen for aarlig afgift kr. 6,00. For afgiften pant i huse, som er ordlyden i grunnboken.

Johan var fra Skaraborgs Len i Sverige. Ugift som han var, hadde han ei tjenestejente som tok seg av husarbeidet, Jakobine Albrigtsdatter, f. 1854, ei enke fra Tranøy i Troms, datter av husmann uten jord, Albrigt Albrigtsen og Jensine Knutsdatter her. Før hun kom til Ankenes var hun bl.a. 1875 i tjeneste hos gårdbruker og skipper Jens Danielsen på Langhavn i Tranøy, ennå ugift. I tillegg bodde en Skomagerlærling hos Johan på Ankenes her, Sigvard Bernhardsen, f. 1883, også han fra Tranøy prestegjeld. Både Jakobine og Sigvard hadde fast bopel i Tranøy, men oppholdte seg midlertidig her på Ankenes. Det er ukjent hvor lenge Johan bodde på plassen her.


KARL HALSTENSEN

f. 1833, i live 1900. G. m. Tomasine Andersdatter, f. 1836, i live 1865. Kjente barn: Martha (1860-). Hansine (1863-).

Karl bodde 1900 som Fisker og Strandsidder på Ankenes, med egen husholdning. Men kona oppholdt seg i Bodø 1900, der Karl egentlig var bosatt. Karl var fra Hareide i Ulsten prestegjeld på Sunnmøre, og 1865 bodde han og kona Tomasine på Hareide der han var titulert logerende og fisker. Familien bodde trolig den gang hos Karls foreldre her, Halsten Knutsen og Anne Olina Abelsdatter. Om det var samme kona som er oppgitt i folketellingen 1865 som bodde i Bodø 1900, er ukjent.

I tillegg bodde 1900 Rebekka Antona Jakobsdatter, f. 1866, fra Nordsand i Bjarkøy, der hun også bodde fast, men var midlertidig i tjeneste hos Karl, for øvrig med sin sønn Konrad Nordahl, f. 1896 i Bodø.


AUGUST JOHANSSON NYSTRØM

f. 1. oktober 1863, d. 17. juli 1943. G.m. Matsi Karoline Knudsdatter, f. 12. mai 1870, d. 23. juli 1958. Barn: Anna Josefine (1896-). Karl (1897-). Emma Konstanse (1900-). Laura Josefa (1903-1910, døde av tæring). Aslaug Mathilde (1907-1909, døde av kikhoste og lungebetennelse).

August var 1900 Minerer, Strandsidder og Graastensmurer på Ankenes, med egen husholdning. Han var fra Arjeplog i Sverige, mens kona kom fra Søkelven (Sykkylven) i Møre og Romsdal. Familien kom til Ankenes rundt 1897 etter et opphold i Sulitjelma. I tillegg til familien finner vi Hansine Johannesen her, f. 1859, tjenestepige og ugift.

Kanskje dro August og familien fra plassen her på Ankenes 1907, for ved skjøte 14. november 1907 selger han et vaaningshus og 2 udhuse til Simon Andreasen for 190 kr. staaende paa d. br. – bnr. 4.


JOHAN OLSEN

f. 1866, i live 1900. G.m. Anna Nikolaisdatter, f. 1874, i live 1900. Barn: Alfred Kristian (1894-1896). Hjalmar (1897-). Martin Normann (1900-).

Johan var fra Vefsn, titulert Minerer og Stenarbeider, Anna var fra Velfjorden på Sør-Helgeland. Familien kom til Ankenes trolig høsten 1900, etter opphold i Velfjorden, der barna var født. Her bodde de 1900 hos gårdbrukerfamilien på Ankenes, Karolus Hansen og Simonette Sivertsdatter. Det er ukjent hvor lenge familien bodde på Ankenes.


HANS PEDERSEN

Det ble skrevet festekontrakt 18. oktober 1905 mellom Karolius og Simonette Hansen til Hans Pedersen paa hans og hustrus levetid paa en tomt 320 m2 ved "Urager" for en aarlig leie kr. 35,00.