Gnr 45 bnr 003 Ankenesstranden vestre

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

Bruk II – lnr. 154 – ble delt ved skylddelingsforretning 19. mai 1879, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 154a med ei skyld på 1 dlr. 13 skilling, revidert skyld 4 ort 23 skilling, mens det fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154b – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 8 - med ei skyld på 2 skilling, revidert skyld også 2 skilling, opprinnelig 3 øre.

Lnr. 154a ble delt ved skylddelingsforretning 6. oktober 1881, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 154a1 – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 3 - med ei skyld på 7 skilling, opprinnelig 14 øre – mens det fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2 med ei skyld på 4 ort 16 skilling.

Lnr. 154a2 ble delt ved skylddelingsforretning 13. juni 1886, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2a med ei skyld på 4 ort 10 skilling, mens det fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2b – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 7 - med ei skyld på 6 skilling, opprinnelig 12 øre.

Lnr. 154a2a blir delt ved skylddelingsforretning 5. oktober 1886, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2a1 – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 4 - med ei skyld på 3 ort 19 skilling, opprinnelig 1 mark 79 øre, mens det ene fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2a2 – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 5 - med ei skyld på 10 skilling, opprinnelig 19 øre, og det andre fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 154a2a3 – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 6 - med ei skyld på 5 skilling, opprinnelig 9 øre.


GNR. 45 BNR. 3 ANKENESSTRANDEN VESTRE

(Lnr. 154a1, opprinnelig skyld: 0.14 skm.).

(I) JAKOB PARELI JOHANNESEN (br. 1879-98

se også "Brukere av Ankenes 1760 fram til i dag", Bruk I, (IV) her, Bruk II, (V) her, "Andre på Kirkhøi", gnr. 45 bnr. 9, og gnr. 45 bnr. 21, (I) her), f. 26. februar 1825, d. 26. desember 1900. G.m. Dorthe Marie Jensdatter, f. 1846, d. 25. februar 1906.

Bruket her var egentlig det opprinnelige Bruk II – lnr. 154 – som fikk betegnelse lnr. 154a1 etter ei deling 1881. Ved matrikkelen 1886 fikk parten her den nye matrikkelbetegnelsen bnr. 3.

Dorthea var trolig datter av Jens Thomas Johnsen og Anne Serina Larsdatter i Håkvik Søndre. Jakob bodde her fram til 1898, da han ved skjøte 7. oktober samme året solgte bruket for 5.000 kroner, med forbehold om ei hustomt på 30 kvadratmeter samt for sig og hustrus levetid at tage det fornødne brændsel i udmarken – hustomten var trolig trolig gnr. 45 bnr. 21. Kjøperen var


(II) JOHN BERG (br. 1898-99) se gnr. 45 bnr. 1, under (V) Ankenæs A/S.

John opptrådte som mellommann for et videre salg hvorved Chr. Frederiksen, O.J. Kaarbø, og John Berg bemyndiger sagfører Kildahl til at udstede skjøde til eiendomsselskapet


(III) ANKENÆS A/S (1899-1914)

se gnr. 45 bnr. 1, (V) her.

Skjøtet var datert 1. mars 1899, med en samlet kjøpesum på 345.500 kroner, og omfattet alle eiendommene eiendomsselskapet kjøpte opp på Ankenes. Eiendomsselskapet Ankenæs A/S satt med hjemmelen fram til 1914, da det 10. juni det året ble utstedt auksjonsskjøte til den nye eieren, nemlig


(IV) ANKENES KOMMUNE (1914-27)

Ankenes kommune satt med hjemmelen fram til 1927 da det ble framsatt begjæring av 25. februar om sammenføing av d. e. med bnr. 1 med påtegnet samtykke fra rettighetshaveren og bevidnelse fra lensmannen. Sammenføyingen ble realisert, og bnr. 2 utgår fra nå av som en selvstendig enhet i matrikkelen.


HUSMENN OG ANDRE PÅ ANKENESSTRANDEN VESTRE


FREDRIK ANDERSEN KARLSTRØM

f. ca. 1826, d. 12. november 1904. G.m. Helene Nilsdatter, f. ca. 1829, i live 1869. Barn: Anna Kaisa (1853-1890, bodde på Pundsletten i Skjomen, g.m. Hans Andreas Eriksen). Josefine (1854-, g.m. Andreas Wilhelm Henriksen, se gnr. 45 bnr. 8, (I) her). Hedvig (1856-). Hanna (1861-). Stina (1863-, bodde trolig i Sandtrøen under Kjæken i Kvænangen 1900, g.m. skomaker og husmann Iver Pedersen). Marie (1864-). Laurits Fredrik (1869-).

Fredrik var 1865 husmann uten jord under lnr. 154, med egen husholdning, og i tillegg drev han med Smedearbeide. Trolig bodde han på samme plassen som han skulle bo på ti år senere, en plass under Ankensstranden vestre, lnr. 154a, senere bnr. 3. Familien kom til Ankenes fra Pajala i Nord-Sverige, trolig rundt 1867/68, for eldste datteren er født i Pajala. Alle i familien er betegnet som Qvæner.

Fredrik var 1875 husmann med jord og smed, med egen husholdning, og enkemann det året. Buskapen til Fredrik var to kyr, ei geit og en gris, utsæden 1/4 tn. bygg og 3 tn. poteter. I tillegg til familien finner vi Kristense Johnsdatter, f. ca. 1815, som logerende her 1875. Hun var fra Ankenes prestegjeld, levde av Dag og Haandarbeide, og var ugift.

Fredrik bodde 1900 trolig som kårmann på Ankenesstranden, bnr. 8, på bruket til Anders Henriksen her, noe som fremgår ved salget av bruket 20. september 1898 til Ole Johan Kaarbø. For i skjøtet sies det at i salget er undtaget bygningene, der skal være bortflyttet inden 30/5 99, og en hustomt hvis grændser er nærmere beskrevet i kontrakten, samt forbeholdt ret for kaarmanden Fredrik Karlstrøm for hans og hustrus levetid at have deres huse staaende. Ordlyden i dokumentet kan tyde på at Fredrik faktisk var gift 1900, ukjent med hvem.


MARKUS BERG JOHANNESEN

f. 1832, i live 1875. G.m. Maren Gabrielsdatter, f. 1832, i d. før 1875. Barn: Jonette (1868-). Regine Mathilde (1869-).

Maren var datter av Gabriel Nilsen i Håkvik Nordre, og Markus bodde i Håkvik 1865 som logerende fisker hos Andreas Rafaelsen og Elisabeth Gabrielsdatter, trolig ei søster av kona Maren. Men 1875 bodde Markus som husmann med jord og fisker under Ankenesstranden vestre, lnr. 154a, senere bnr. 3, med egen husholdning. Buskapen var det året ei ku, en kalv, fire sauer og ei geit, utsæden 1/4 tn. grønnfor og 1 tn. poteter.


INGEBORG ANNA JOHANNESDATTER

f. ca. 1844, i live 1875. G.m. NN Roness. Barn: Nikolai (1867-). Peder (1869-, bodde 1900 midlertidig hos Andreas Thomasen på Søndre Strømsnes der han var "Handelsbestyrer Colonialforetning", ugift).

Ingeborg var 1866 i tjeneste hos Joakim Ramnæs, Værø, kanskje samme mannen hun senere det året skulle bli gift med. I alle fall var Ingeborg gift og bosatt på Værøy, men da mannen døde, flyttet enken og barna til Ankenes. Her var Ingeborg 1875 omtalt som innerst som Udfører forskjellige Dag og Haandarbeide. Ingeborg og barna bodde hos broren Jakob på hovedbruket - i Lillestuen.


ABRAHAM MATHIAS HENRIKSEN (br. 1886-98)

f. ca. 1845, d. 1908. G.m. Anne Bergitte Aronsdatter, f. 1852, d. 1930. Barn: Berntine Margrethe (1878-, bodde på Ankenes, g.m. skomaker Johan Jentoft Jakobsen). Hilmar Kristian (1880-, g.m. Marie Johannesdatter, se gnr. 45 bnr. 25). Abel Andreas (1885-, konfirmert 1899). Johan Herman (1888-, bodde i Munklien i Håkvikdalen, g.m. Laura Johnsdatter Eckle). Anna Josefine (1890-, konfirmert 1905). Markus (1893-). Jakob (1899-).

Abraham var 1875 nevnt som husmann med jord og fisker på plassen Stensletten under Ankenesstranden vestre, med egen husholdning. Rundt 1878 forlot han trolig plassen her og dro til Lyngenes, der han 20. november 1878 fikk utstedt husmannsseddel fra Jakob Pareli Johannesen paa Pladsen indre Lyngenes under denne Gaard (lnr. 154), se videre gnr. 45 bnr. 7, (I) her.


ANDREAS PETTERSEN

f. 1857, i live 1900. G.m. Simonette Johansdatter, f. 1865, i live 1900. Barn: Johan (1887-1976, bodde trolig på Sjursheimen, g.m. Dagmar). Anne (1889-). Anna (1892-). Olufine (1895-). Anton (1897-). Sandra (1900-). Ole (1902-1967, bodde på Ankenes, g.m. Hanna, ordfører i tidligere Ankenes kommune).

Andreas bodde på Pettertofta av Sjursheimen i Håkvikdalen 1900, men familien flyttet etter den tid til Ankenes der den bodde på Stranda. Stranda kan vel være identisk med Ankenesstranden, så en eller annen plass på bruket her bodde vel familien.