Gnr 45 bnr 002 Røbergskogen

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


BRUKERE AV ANKENES ETTER OPPDELINGEN AV HOVED-BRUKENE – LNR. 153 (BRUK I) OG LNR. 154 (BRUK II)

Bruk I – lnr. 153 – ble delt ved skylddelingsforretning 18. oktober 1873, der gjenværende hovedbruk får den nye matrikkelbetegnelsen lnr. 153a – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 1 med ei skyld på 1 dlr. 4 skilling, opprinnelig 2 mark 17 øre, mens det fradelte bruket får matrikkelbetegnelsen lnr. 153b – som blir til nåværende gnr. 45 bnr. 2 med ei skyld på 11 skilling, opprinnelig 20 øre.


GNR. 45 BNR. 2 RØBERGSKOGEN

(Lnr. 153b, opprinnlig skyld: 0.20 skm.).


(I) SIVERT ERLANDSEN (br. 1873-98

se også gnr. 45 bnr. 20, (I) her), f. 1835, i live 1907. G.m. Elen Jakobsdatter, f. ca. 1847, i live 1900. Barn: Erntine Elette (1872-, bodde på Ankenes, g.m. stenarbeider Sigvard Olsen). Jakobine Indianna (1874-, bodde på Vidrek, g.m. Barthold Andreas Johannesen). Hans Johan (1883-, konfirmert 1897). Lovise Hardine (1886-, konfirmert 1901). Magnus Serinus (1888-, konfirmert 1903).

Sivert var sønn av Erland Sivertsen og Elen Hansdatter i Håkvik Søndre, mens Elen kom fra Håkvik Nordre, datter av Jakob Johannesen og Ingebjørg Pedersdatter her. Hun var for øvrig søster av Bergitte Jakobsdatter, gift med husmannen Johan Pettersen her.

Sivert kjøpte bruket her ved skjøte 12. juli 1875 for 110 spesidaler. Buskapen 1875 var ei ku, en kalv, fem sauer, to geiter og en gris, utsæden var 1/2 tn. bygg og 3 tn. poteter.

Sivert solgte bruket 1898, med huse undtagen staburet og nøstet, med forbehold om ei tomt Kalvegjærdet, senere bnr. 20, der Sivert nå skulle bosette seg. Den nye eieren i Rødbergskogen var


(II) OLE JOHAN KAARBØ (1898-99)

se gnr. 45 bnr. 1, under (V) Ankenæs A/S.

O. J. Kaarbø fikk kjøpt bruket ifølge kjøpekontrakt 23. juni 1898 samt skjøte datert 7. oktober 1898, for 16.000 kroner. Men han opptrådte som mellommann for et videre salg hvorved Chr. Frederiksen, O.J. Kaarbø, og John Berg bemyndiger sagfører Kildahl til at udstede skjøde til eiendomsselskapet


(III) ANKENÆS A/S (1899-1914)

se gnr. 45 bnr. 1, (V) her.

Skjøtet var datert 1. mars 1899, med en samlet kjøpesum på 345.500 kroner, og omfattet alle eiendommene eiendomsselskapet kjøpte opp på Ankenes. Eiendomsselskapet Ankenæs A/S satt med hjemmelen fram til 1914, da det 10. juni det året ble utstedt auksjonsskjøte til den nye eieren, nemlig


(IV) ANKENES KOMMUNE (1914-27)

Ankenes kommune satt med hjemmelen fram til 1927 da det ble framsatt begjæring av 25. februar om sammenføing av d. e. med bnr. 1 med påtegnet samtykke fra rettighetshaveren og bevidnelse fra lensmannen. Sammenføyingen ble realisert, og bnr. 2 utgår fra nå av som en selvstendig enhet i matrikkelen.


HUSMENN OG ANDRE I RØBERGSKOGEN

JOHAN ERIK PETTERSEN f. ca. 1836, d. 4. februar 1896. G.m. Bergitte Jakobsdatter, f. ca. 1845, i live 1894. Barn: Ingeborg Anna (1868-). Antonette (1872-). Jakob Jentoft (1874-). Johan Edvard (1880-, konfirmert 1894). Lavina Marianne (1882-, konfirmert 1896). Hanna Amalie (1885-, konfirmert 1899). Oluf Kristian (1889-, konfirmert 1903).

Johan var 1875 husmann med jord og fisker under Røbergskogen, med egen husholdning. Han kom fra Pajala i Nord-Sverige, mens Bergitte var fra Håkvik Nordre, datter av Jakob Johannesen og Ingebjørg Pedersdatter her. Hun var for øvrig søster av Elen Jakobsdatter, gift med Sivert Erlandsen på hovedbruket her. Buskapen var 1875 på en sau, to geiter og en gris, utsæden 1/2 tn. poteter. Johan døde av hjerneblødning.


JAKOB NIKOLAI ISRAELSEN

f. 26. februar 1835, d. 16. april 1896. G.m. Anne Bergitte Henriksdatter, f. 14. januar 1829, d. 22. november 1895. Barn: Johan Jentoft (1860-, bodde på Ankenes, g.m. Berntine Margrethe Abrahamsdatter, skomaker). Nikoline Petrikke (1861-). Sivert (1862-). Anton Olai (1865-, g.m. Josefine Jakobine Johansdatter, se gnr. 45 bnr. 14). Martinus Ødding (1869-, bodde hos broren Anton på Berget av Ankenes 1900, trolig ugift). Anna Margrethe (1871-).

Andreas Simonsen på lnr. 153 utstedte festeseddel 8. august 1872 og 29. september 1873 til Jakob Israelsen på en husmannsplass som kom til å ligge i Klokkervigen under Rødbergskoven.

Jakob var 1875 omtalt som husmann med jord og skomager, med egen husholdning. Det er ukjent hvor Jakob og Anne Bergitte kom fra, men alle familiens medlemmer er i alle fall oppgitt født i Ankenes prestegjeld. Buskapen var en sau og fire geiter, utsæden 1 tn. poteter. Jakob var 1865 husmann uten jord og dagleier i Beisfjord, og bodde hos Jokum Andreasen her. Han hadde da en buskap på tre sauer og to geiter. Både Anne Bergitte og Jakob døde av kreft. Plassen ble avlest 15. juni 1899, rundt tre år etter at Jakob var død.