Gnr 45 Ankenes Kilder

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


IX. KILDER

- Arne Pettersen – Melbu – fra storgård til industristed.

- Olav Alsvik – Svolværs historie.

- Steinar Aas – Narviks historie 1902-1950, bd. I, Byen, banen og bolaget.

- Nils A. Ytreberg – Narviks historie, bind I. Ofoten i eldre tid, Narvik inntil 1914.

- Torleiv Larssen – Litt prat omkring folk som har bodd og ferdes på Ankenes i gammel tid, en artikkel i Ofotens Tidende.

- O. G. Lillevik – Slik jeg husker det. Erindringer fra min barndoms bygd, Narvik og Ofoten i gamle dager, en artikkel i Ofotens Tidende.

- Flygel, Guttorm – Guttorm Flygels slektsside, internett.

- Flygel, Guttorm – Gravsteiner ved Narvik gamle kirkegård 1903-1005, digitalarkivet, internett.

- Grønlien, Hjørdis Lind – Mormorslekten på Ankenes – et skriv om hennes slekt på Ankenes, dat. 12. oktober 1999.

- DIS Salten Slektshistorielag – Skifter i Salten ver. 2.3. 13 592 skifter fra Salten og Ofoten 1713-1877. Utskrift av skiftene fra DIS Saltens database ligger vedlagt.

- Kopier av grunnbokblad – panteregister fra Statsarkivet i Trondheim

- Arkivverket – Digitalarkivet på internett.

- Manntallet 1664-66

- Manntallet 1701

- Ekstraskatten (koppskatten) 1711

- Matrikkelutkastet 1723

- Ekstraskattemanntallet 1762

- Manntallet over frivillig avgift 1773

- Kvernbruksskatten 1774

- Matrikkelen 1786

- Formuesskatten 1789

- Folketellingen 1801

- Innrulleringsmanntallet 1810 og 1824/25

- Matrikkelen 1838

- Folketellingen 1865

- Folketellingen 1875

- Matrikkelen 1886

- Folketellingen 1900

- Matrikkelen 1907