Gnr 45 Ankenes Eiere

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


II. EIERE AV ANKENES

Ankenes har fra tidlig på 1600-tallet fram til ekstraskattemanntallet 1763 dels vært samlet, dels delt i to bruk. Men fra 1763 blir gården for siste gang delt i to bruk, ei deling som etter hvert skulle vise seg å være varig. Det ene bruket – nedenfor benevnt Bruk I - fikk matrikkelbetegnelsen matr. nr. (matrikkelnummer) 16, senere 72, lnr. (løpenummer) 153, senere gnr. (gårdsnummer) 45 bnr. (bruksnummer) 1, med ei opprinnelig skyld på 1/2 våg. Det andre bruket - benevnt Bruk II - fikk matrikkelbetegnelsen matr. nr. 16, senere 72, lnr. 154, senere bnr. 3, med ei opprinnelig skyld på 1/2 våg.

Bruk I var i Kongens eie fram til Andreas Hansen i Beisfjord fikk kongelig skjøte på 1 pd. 12 mrk. av Ankenes – parten her - 7. desember 1830, med en kjøpesum på 174 spesidaler.

I skiftet etter Andreas Hansen, sluttet 12. juni 1838, ble eiendommen utlagt til sønnen John Andreasen for 150 spesidaler, mot at han tilsvarer broderen Jochum og søstrene Barbroe og Lisa til sammen 98 spesidaler 1 skilling.

John Andreassen skjøtet 6 mrk. av eiendommen 30. april 1839 for 30 spesidaler til sin søster Barbro Kristense Andreasdatter, samtidig som han skjøtet resten av eiendommen – 1 pd. 6 mrk. – til handelsmann Andreas Ellingsen på Skrova for 150 spesidaler.

Barbro Andreasdatter satt ikke lenge med sin part av Bruk I, for alt 12. mai 1840 solgte hun parten sin til Andreas Ellingsen, som nå ble eneeier av Bruk I.

Etter at Andreas Ellingsens enke var blitt eier etter mannens død, og igjen Andreas Ellingsens sønner etter sine foreldre, solgte de sistnevnte Bruk I, ved skjøte 28. juni 1871, til Andreas Simonsen fra Hamarøy for 300 spesidaler. Se videre under "Brukere av Ankenes 1765 fram til i dag", Bruk I, (V) her.


Bruk II var i Kongens eie fram til sognepresten i Ofoten Anton Fredrik Allan 6. september 1805 fikk kongelig skjøte på 1 pd. 12 mrk. av Ankenes – parten her – for 120 riksdaler.

Anton Fredrik Allan satt med eiendommen fram til hans enke, Sofie Allan, 20. september 1854 fikk hjemmelsbrev på eiendommen for 120 spesidaler.

Andreas Raakkan, Sofie Allans neste ektemann, skjøtet så eiendommen over til Jakob Pareli Johannesen 13. mai 1873 for 300 spesidaler. Se videre under "Brukere av Ankenes 1765 fram til i dag", Bruk II, (V) her.