Gnr 45 Ankenes Brukere 1710-1760

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


VII. BRUKERE AV ANKENES CA 1710-60

ANKENES SAMLET TREDJE GANG (Skyld: 1 våg)

(I) OTTE PEDERSEN (br. –1717), f. ca. 1679, d. ca. 1717. G.m. Dordi Johnsdatter, d. ca. 1729. Barn: John (1704-1745, bodde på Bakkejord, g.I.m. Kirsten Johansdatter, g.II.m. Elen Nilsdatter). Otte (1706-1767, bodde på Tortenåsen, g.m. Inger Olsdatter). Ingeborg (1709-1788, bodde på Skjomnes, g.I.m. John Nilsen, g.II.m. Nils Johnsen). Lars (1711-, i live 1729). Peder (1714-1759, bodde på Arnes i Ballangen, g.m. Maren Johnsdatter).

Otte var fra Narvik, sønn av Peder Larsen her. Dordi var datter av John Eidisen her, se "Brukere av Ankenes 1695-1710", Bruk II, (I) her. Det ble holdt skifte etter Otte 17. juni 1717. Formuen var 47-2-9, gjelda 35-2-1. Enken Dordi giftet seg på nytt med ham som trolig ble neste bruker av Ankenes, nemlig:


(II) LARS NILSEN (br. 1717-1729-)

f. ca. 1693, d. ca. 1744. Barn: Nils, d. 1784, bodde på Lilandskar, g.m. Karen Olsdatter. G. II ca. 1730 m. Anne Ingebrigtsdatter, f. ca. 1701, d. desember 1761 (g. II m. Mats Hansen, se (III) her). Barn: Maren (1731-, ikke nevnt 1762). Einar (1733-1799, bodde i Punsvik i Ballangen, g.I.m. Lusia Steffensdatter, g.II.m. Marit Pedersdatter). Gjertrud (1738-1802, bodde på Lengenes, g.I.m. Ole Olsen, g.II.m. NN, g.III.m. Iver Iversen). Ingebrigt (1740-1812, se "Brukere av Ankenes 1765 fram til i dag", Bruk I, (I) her). Axel (1742-, d. før 1801, i tjeneste hos broren Ingebrigt 1763). Kristen (1745-, i live 1805, bodde på Straumsnes, g.I.m. Maren Hansdatter, g.II.m. Maren Jensdatter ).

Det er ukjent hvor Lars kom fra, men kanskje han var fostersønn til Nils Larsen i Østervik, 8 år gammel 1701?

Ifølge prøvematrikkelen 1723 var det én oppsitter på Ankenes, uten at navn nevnes. Men en må gå ut fra at det nettopp var Lars. Buskapen 1723 var på en hest, fem kyr, to kalver og 12 sauer, utsæden 2 tn. blandkorn, og avlingen 5 tn. blandkorn og 12 lass høy. Det ble holdt skifte etter Dordi, Lars' første kone, 3. september 1729.

Lars' andre kone, Anne Ingebrigtsdatter, var trolig fra Nygård og datter av Ingebrigt Jensen her. Det ble holdt skifte etter Lars 4. august 1744. Formuen var 105-0-4, en relativ stor sum rundt midten av 1700-tallet, så Lars må ha vært relativt velholden. Det var ingen gjeld i boet.

Enken Anne giftet seg på nytt med en som kanskje ble neste bruker av Ankenes samlet, nemlig


(III) MATS HANSEN (br. 1744-62)

f. 1715, d. desember 1761. Ingen barn.

Mats var fra Punsvik i Ballangen, sønn av Hans Kristoffersen og Anna Katharina Pedersdatter. Mats og Anne døde samtidig, og det ble holdt felles skifte etter dem 24. mai 1762 der det fremgår at begge ved nestleden Juuletider ved en infaldende uløckelig Hændelse paa Søen er omkomne. At paret hadde vært velholdne, tyder skiftet på, for formuen var 367-0-11. Men boet var på langt nær gjeldfritt, for gjelda kom opp i ikke ubetydelige 211-1-12.