Gnr 45 Ankenes Brukere 1695-1710

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


VI. BRUKERE AV ANKENES CA 1695-1710

ANKENES DELT ANDRE GANG

BRUK I

(Skyld: Kanskje 1/2 våg).

(I) KRISTEN HANSEN (br. –1695-1710)

se også "Brukere av Ankenes 1650-95", (III) her), f. ca. 1646, d. 1710, Kjente barn: Hans (1687-).

Opplysningene vedr. Kristen får vi klarlagt ved det sognepresten Jokum Leth skriver i kirkeboken ved hans død 1710. Kristen hadde vært soldat og tjent Kongen i sju år. For sin tro tjeneste ble han privilgeret at bruge og beboe Ankenes jord hvilket hand for fattigdom maatte begive og døde i elendighed dog herlig.

"Vi kan anta at på Ankenes er sagaen ute både for Kristen og hans slekt etter 1710, for sønnen Hans (nevnt i 1701) ser vi heller ikke mer til her", som Torleiv Larssen uttrykker seg i sin artikkel "Litt prat omkring folk som har bodd og ferdes på Ankenes i gammel tid".


BRUK II

(Skyld: Kanskje 1/2 våg)


(I) JOHN EIDISEN (br. –1695-1701-)

f. ca. 1635. Kjente barn: Dordi, d. ca. 1729, g.I.m. Otte Pedersen, g.II.m. Lars Nilsen, se "Brukere av Ankenes 1710-60", (I) og (II) her.

John er første gang nevnt som oppsitter på Ankenes 1695. Og 1701 har en fostersønn hos seg, Jakob Andersen, f. ca. 1690, kanskje den samme som 1763 var losjerende hos Ingebrigt Larsen her.

John er nevnt relativt seint på Ankenes, og han må trolig ha vært i 50-60-årene da han kom hit. Kanskje er det ham som er nevnt som husmann på Strand i Evenes 1665, og som kom til Ankenes da Bruk II ble bygselledig?

Torleiv Larssen fremsetter en hypotese om kanskje John var en sønn av Eddis Pedersen nevnt på Ankenes 1610. Jeg tror at tidsspranget mellom John Eidisen og Eidis Pedersen er for stort til det, jeg tror heller at John kan være sønn av Eidis Johnsen, nevnt på Ankenes perioden 1613-38. I så fall var John bare rundt 3-4 år gammel da faren døde, dersom en skal ta alderangivelsen på John 1701 bokstavelig. Men et far-sønnforhold mellom disse er fullt mulig, ja, kanskje endog riktig. John døde trolig i begynnelsen av 1700-tallet, og hadde i alle fall ingen sønner som nådde voksen alder.

Og når neste bruker viser seg, kanskje en svigersønn av John, er gården trolig igjen samlet.