Gnr 45 Ankenes Brukere 1650-1695

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


V. BRUKERE AV ANKENES CA 1650-95

ANKENES SAMLET PÅ NYTT (Skyld: 1 våg).


(I) JAKOB OLSEN (br. 1649-71-)

se også "Brukere av Ankenes 1640-50", Bruk I, (I) her), f. ca. 1610, i live 1671. Kjente barn: Ole (1641-).

1649 og 1652-53 skatter Jakob full leilendingsskatt, 1/2 daler av 1 våg, så fra nå av er han alenebruker på Ankenes. Jakob gir 1645-46 og 1659-60 2 pd. i leidang, 1664-65 bare 1 pd. i leidang. 1664-65 er han bruker av 1 våg, og 1666-67 brukte han samme parten. Nå får vi vite at Jakobs buskap var på en hest, fem kyr, to kalver, seks sauer og seks geiter, mens utsæden var på 1/2 tn. korn. Jakob gir 1 pd. tørrfisk i leidang, betaler 3 skjepper i korntiende og 10 mrk. ostetiende.

1667 var gården utlagt som offisersgård, og Jakob betaler ingen skatt. Ennå 1671 er Jakob bruker av 1 våg, og betaler nå 2 1/2 ort i leilendingsskatt. 1666 hadde Jakob en stesønn på bruket, Peder Larsen, f. 1651.

Etter 1671 er Jakob borte fra skattelistene, og vi må frem til 1679 for å finne neste bruker på Ankenes, nemlig


(II) ENKEN (br. –1679-)

Det er trolig enken etter Jakob Olsen som er nevnt som oppsitter på Ankenes samlet 1679. Etter den tid blir hun borte.


Og rundt 10 år senere finner vi en ny bruker på Ankenes, nemlig


(III) KRISTEN HANSEN (br. –1688-

se videre "Brukere av Ankenes 1695-1710", Bruk I, (I) her).

Kristen er nevnt alene som bruker av Ankenes i tiden som følger, men 1695 har han fått en medbruker, og gården er trolig delt på nytt, kanskje i to like store deler – se også "Brukere av Ankenes 1695-1710", Bruk II.