Gnr 45 Ankenes Brukere 1640-1650

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

IV. BRUKERE AV ANKENES CA 1640-50

ANKENES DELT FØRSTE GANG

BRUK I (Skyld: 1/2 våg).

Gården må ha ligget øde et par års tid 1638-40, for da neste bruker her tok over, betalte han førsteårsbygsel aff 1 pund fisch Anckenes som laa øde, og det var

(I) JAKOB OLSEN (br. 1640-49)

se videre "Brukere av Ankenes 1650-95", (I) her), f. ca. 1610, i live 1671.

Jakob gir 1640-44 2 daler i førsteårsbygsel av Ankenes. 1645-46 var Jakob ikke alene på gården; han er nevnt i jordeboken sammen med nedenfor nevnte Peder Olsen, som var bruker av den andre halvparten av gården – 1/2 våg. I koppskatten 1645-46 betaler Jakob for seg selv, kona, en sønn, en datter og en dreng.


BRUK II (Skyld: 1/2 våg).

(I) PEDER OLSEN (br. –1645/46-)

Peder er nevnt i jordeboken 1645-46 som bruker av 1/2 våg krongods av Ankenes. Han er kun nevnt da, verken før eller senere, så kanskje dør han det året. Kanskje er hun som er nevnt nedenfor Peders enke, for hun beskrives som


(II) ENKEN (br. 1645/46-)

Hun er nevnt i koppskatten 1645-46, men alt året etter blir hun borte, for da kommer en ny kar til på gården, nemlig


(III) OLE OLSEN (br. 1646/47-)

Ole gir 3 daler i førsteårsbygsel for ei halvvågslei av Ankenes, og det fremgår av dokumentene at Enchen i fra fløttet. Men Ole er nevnt bare denne korte perioden, og så blir også han borte. Trolig overtar Jakob Olsen denne halvvågsleia, og blir nå eier av hele Ankenes.