Gnr 45 Ankenes Brukere 1567-1640

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


III. BRUKERE AV ANKENES FRAM TIL CA 1640

ANKENES SAMLET (Skyld: 1 våg).


(I) NIELS (br. –1567-)

Niels paa Hanchenes er nevnt i ledingsskatten 1567 der han gir 1/2 pd. fisk i leidang.


(II) EIDIS PEDERSEN (br. –1609-12)

Eidis Pedersen er nevnt på Ankenes 1609 i forbindelse med våpenmanntallet det året da han stiller opp med hellebard og tessak og gir 2 pd. i leidang. Siste gang Eidis er nevnt på Ankenes, er i jordeboken 1611-12 som fulleidangsmann på 1 våg krongods.


(III) EIDIS JOHNSEN (br. 1613-38)

I jordeboken nevnes Eidis Johnsen – også kalt Jensen – første gang 1613-14. Hvorvidt dette er samme person som (I) her, kan jo tenkes. Han skatter i alle fall full leilendingsskatt perioden 1613-28, men 1632 som ringere leilending. Han står som fulleidangsmann – med 1 våg i skatt - hele perioden 1611-19, gir bare 2 pd. perioden 1623-30, skatter 1634 blant husmenn og ødegaardsmenn, men gir bare 1 pd. 1638-39, kanskje fordi han døde 1638. At Eidis var leilending av 1 våg av kongens gods – hele Ankenes – perioden 1613-38, forteller det at han måtte svare 1/2 daler av 1 våg i tredjeårsbygsel.

Eidis var trolig ikke alene som bruker på Ankenes, selv om han var den eneste som skattet som leilending og ga tredjeårsbygsel. Perioden 1616-34 er to andre nevnt på Ankenes, den ene var husmannen Amund, se "Husmenn og ødegårdsmenn på Ankenes fram til 1640", og den andre var:


(IV) HANS

Hans gir 1 pd. i leidang 1616-17 og 1618-19, etter den tid er han borte fra skattelistene. Han var trolig ingen bruker på Ankenes, i og med at han ikke skatter som leilending; kanskje var han husmann?

Artikkelen er skrevet av Geir Bjernes. Forfatteren har rettighetene til artikkelen og vil stå for videre redigering av teksten. Skriv inn kommentarer og forslag på artikkelens diskusjonsside (klikk fanen "diskusjon").