Fagernesveien 145 Fagernes gård

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

Statius Jacob Matheson Mosling (1787-1864) kom sansynligvis til Fagernes i 1812. Han kjøpte den ene halvdelen av Fagernes 31.12.1813 av styrmann Arnt Gunderesen. Den andre halvdelen kjøpte Mosling av Jørgen Ursin 3. desember 1814. Antakelig overtok Mosling husene etter Peder Axelsen. Mosling fikk handels- og gjestgiverbevilling på Fagernes fra 1. juli 1825. I 1851 skjøtet han Fagernes med Oldernes til sine to sønner mot kår. De to sønnene var Mogens Christian Mosling (1817-1898) som særlig tok seg av gårdsdriften, og Anton Fredrik Mosling (1824-1905) som særlig tok seg av handel og jektebruk. Anton ble opptatt av planene om bygging av jernbane fra Sverige til norskekysten, og kom til å spille en sentral rolle for å kople engelske kapital interesser til svenske interesenter. Antons to sønner Statius Jacob Hoff Mosling og Peder "Christian" Martin Mosling overtok på begynnelsen av 1880-årene Fagernes og drev stedets handel og gårdsbruk i fellesskap. Familien Mosling solgte Fagernes til Staten i 1898. (Ytreberg b1 s 121-126, 241