Elvegården Brukere 1742-73

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk
Den utskrivbare versjonen støttes ikke lenger eller har rendringsfeil. Oppdater eventuelle bokmerker i nettleseren din og bruk nettleserens standard utskriftsfunksjon i stedet.

Så følger en kildeløs periode fra 1742 fram til 1749. Ifølge Jacobsen ble det foretatt ei skylddeling på gården 23. oktober 1749, og 3. juni 1760 ble neste skylddeling holdt, men det er uklart hvilke gårdparter dette gjelder. Når manntallet for ekstraskatten foreligger i 1763, bor det fire oppsittere på Elvegården, fordelt på tre gårdparter – Elvegården Ytre (som trolig er det samme som det tidligere Elvegården Nedre) – og to parter benevnt Elvegården (med to oppsittere på den ene parten – av meg benevnt Elvegården Midtre – og én oppsitter på den andre parten – trolig den samme parten som Elvegården Øvre fra 1723.

ELVEGÅRDEN YTRE SAMLET

(Matr. nr. 73, skyld: 2 pd. 12 mrk., senere 1 våg 1 pd. – Kongens Gods)

Elvegården Ytre er trolig opprinnelig samme parten som er benevnt Elvegården Nedre i 1723, med ei skyld på 2 pd. 12 mrk. Og her bodde


AXEL AMUNDSEN (br. 1749-67)

f. 10. februar 1710, d. 29. september 1767. G.m. Ingeborg Pedersdatter, f. ca. 1717, d. 20. september 1793 (g. II m. Bernt Olsen, se Brukere 1773-1838 - Bruk I av Elvegården Ytre). Barn: Barbro (1747-, i live 1807, bodde på Forså (Tomasjorden), g.m. Jakob Olsen). Johanna (1750-, i live i 1865). Synnøve (1753-, i live i 1796, i tjeneste hos sin stefar Bernt Olsen på Elvegården i 1796, trolig ugift). Margrethe (1755-1818, bodde på Slettjorden, g.m. Nils Eriksen). Amund (1758-, se Brukere 1773-1838 - Husmenn på Bruk I av Elvegården Ytre). Peder (1761-, i live i 1765).

Axel var født på Trældal, sønn av Amund Amundsen og Barbro Nilsdatter, mens Ingeborg kom fra Beisfjord. Axel fikk, i følge Jacobsens notater, bygselbrev på gården her 23. oktober 1749 med ei skyld på 1 pd. 6 mrk. Dette skjedde trolig såpass tidlig at gårdparten her ennå gikk under navnet Elvegården Nedre. I ekstraskattemanntallet 1763 er det siste gangen han er nevnt i kildene, og han døde trolig i 1767. Det ble holdt skifte etter Axel 21. november 1767. Enken Ingeborg giftet seg på nytt med han som skulle bli neste brukeren av Ytter-Elvegården, Bernt Olsen, se Brukere 1773-1838, Bruk I av Elvegården Ytre.

ELVEGÅRDEN MIDTRE

(Matr. nr. 57. Skyld: Trolig 1 pd. 12 mrk.)

Denne gårdparten er den ene gårdparten som i ekstraskattemanntallet 1763 er benevnt Elvegården. Kanskje kan parten her være identisk med den ene – eller begge - finnerydningen som ble skyldsatt i 1749 og i 1760, noe som Jacobsen nevner i sine notater. Og kanskje var det på denne rydningen nedenfor nevnte Eidis Larsen og Peder Jonsen bodde. Denne parten er bare nevnt i perioden 1763-73, så den ble trolig slått sammen med Elvegården Ytre en gang i dette tidsrommet.


EIDIS LARSEN (br. -1742-63-)

i live i 1763. G.m. Gjertrud Klemetsdatter. Barn: Kanskje Erik (1724-, g.m. Marit Jonsdatter). Grim (1733-1801, bodde på Gamnes, senere på Elvegården, g. I m. Berit Eidisdatter, g. II m. Anne Olsdatter).

Eidis er blant de seks oppsitterne på Elvegården i 1742, og ennå i ekstraskattemanntallet på gården i 1763. Hvor han kom fra, er ukjent, men han kan ha vært en sønn av en av de tidligere brukere av Elvegården, Lars Svendsen, eller endog Lars Paulsen. Berit EIdisdatter var i tjeneste hos Eidis det året, og det var vel hun som like etter ble gift med sønnen Grim, som senere bosatte seg på Gamnes. Hvorvidt Erik er sønn av Eidis, er usikkert. Men det finnes etter Jacobsens notater på Elvegården i 1754 en Erik Ejdissøn 30 Aar gammel gift med Marith Jonsdatter, 23 Aar.

Eidis’ helt sikre sønn, Grim, var husmann med jord på husmannsplassen Gamnes i 1801. Hans første kone, Berit, var ei søster av Paul Eidisen på Bruk III av Elvegården Ytre. Grim kom til Gamnes trolig rundt 1766, for da var eldstesønnen Gullik født her, men ennå i 1763 bodde han trolig hjemme hos foreldrene.


JON PEDERSEN (br. -1763-)

d. 29. september 1767. G.m. Karen Grimsdatter, f. ca. 1698, d. 13. mai 1780 af Alderdom. Hun var trolig datter av Grim Jonsen, se Brukere 1701-11, Bruk III. Kjente barn: Guri, g.m. Paul Eidisen, se Brukere 1773-1838 – Bruk III av Elvegården Ytre.

Jon er nevnt som bruker av Elvegården i 1763, for øvrig på samme gårdpart som Eidis Larsen. Hvorvidt de drev gården i fellesskap eller hver for seg, er vanskelig å avgjøre. Jon finnes ikke nevnt i kildene etter 1763, og hvorvidt han hadde noen som overtok etter seg, er ukjent. Det hadde han trolig ikke, og derfor ble parten han bodde på like etter slått sammen med Elvegården Ytre. Det ble holdt skifte etter Jon 20. november 1767.


ELVEGÅRDEN ØVRE

(Matr. nr. 57. Skyld: 1 pd. 6 mrk.)


OLE KRISTENSEN (br. -1760-78)

d. ca. 1778. G.m. Maren Anna Jonsdatter, f. 2. februar 1721, d. 1805 (g. II 10. september 1778 m. enkemannen Kristen Larsen, f. ca. 1743, i live i 1801). Barn: Lisbeth (1750-, i live i 1778). Karen (1752-1833, bodde på Kongsbakk, g.m. Enevold Kristensen). Axel (1754-1789, g.m. Anne Knutsdatter, se Brukere 1773-1838, Elvegården Øvre). Gabriel (1757-, d. før 1778). Kristen (1759-, i live i 1801, bodde i Skjombotn, g.m. Elen Kristensdatter). Jens (1762-1831, bodde i Sandvik, g.1.m. Elen Olsdatter, g.2.m. Johanna Jakobsdatter). Jon (1764-, d. før 1778). Anna Margrethe, i live i 1778.

Ole var sønn av Kristen Olsen og Anna Jakobsdatter her, mens Maren Anna var datter av Jon Jonsen og Kirsten Larsdatter på Haugbakken i Skjomen. Ole er i 1763 nevnt som bruker på Elvegården, men trolig bodde han nærmere bestemt på Elvegården Øvre, idet hans formodentlige far, Kristen Olsen, bodde her i 1723, trolig også i 1742. I manntallet for den frivillige avgiften 1773 – for øvrig siste gang Ole er nevnt i kildene - fremgår det helt klart at han bodde på Elvegården Øvre. Det ble holdt skifte etter Ole 22. mai 1778. Formuen var 60-3-14, gjelda 26-3-12.

Da Maren giftet seg andre gang med Kristen Larsen, flyttet hun til Straumsnes Ytre, der paret bodde i 1801. Kristen hadde også et ekteskap bak seg, og i 1801 bodde hans to døtre fra hans første ekteskap, hjemme – Anne Kristensdatter, 25 år, og Gjertrud Kristensdatter, 23 år gammel. Kristen og Maren hadde tatt til seg to fosterbarn som er nevnt i 1801 – Karen Jonsdatter, 8 år, og Ingebrigt Torsen, også 8 år gammel.

ANDRE PÅ ELVEGÅRDEN

Ifølge Schnitler var det flere enn Grim Larsen og Kristen Olsen som bodde på Elvegården i 1742, nemlig Nils Olsen, Peder Larsen, Peder Olsen og Eidis Larsen. Sistnevnte er nevnt også i ekstraskattemanntallet 1763, men de andre er ikke nevnt da. Hvorvidt de er oppsittere, husmenn eller andre på gården, er vanskelig å avgjøre. Men disse er som nevnt:


NILS OLSEN

Nevnt i 1742. Nils er nevnt bosatt på Elvegaard i major Peter Schnitlers Grenseeksaminasjonsprotokoller, protokoll III 1742-45, og han er nevnt kun denne perioden.


PEDER LARSEN

Nevnt i 1742. Peder er også nevnt bosatt på Elvegaard i major Peter Schnitlers Grenseeksaminasjons-protokoller, protokoll III 1742-45, og han er nevnt kun det året. Kanskje er han sønn av Lars Pedersen, f. ca. 1693, som i 1701 er fostersønn til Sven Larsen på Bruk II på Elven?


PEDER OLSEN

Nevnt i 1742. Peder er nevnt bosatt på Elvegaard i major Peter Schnitlers Grenseeksaminasjonsprotokoller], protokoll III 1742-45, og han er nevnt kun denne perioden.

EIDIS LARSEN

Nevnt i 1742, se Brukere 1742-1773 – Elvegården Midtre.Artikkelen er skrevet av Geir Bjernes