Dronningens gate 56 Kaffistova. Telegrafen.

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk

Huset ble bygd av dr. Skjønnsberg, og solgt til Andreas Quale. <ref> Minnebok for Narvik s 28</ref>. Familien Mosling ble deretter muligens eier. Avholdslaget "Godthaap" <ref> Fremover 23.11.1957</ref> skal ha vært med på å kjøpe huset sammen med Totalistlaget og Bondeungdomslaget i Narvik. I 1919 hadde Løvholt malt en rekke veggmalerier i "Damerummet" Kaffistovas. <ref> OT 22.7.1919</ref> "Efter endt oppusning av lokalene og flytning op i 2. etasje åpner Kaffistova igjen idag. ....En spesiell omtale fortjener kunstmaler Løvholts utsmykking av lokalene. <ref> Nord Norge 26.03.1929</ref>

Narvik postkontor leide lokaler, 1940-47, i Dronningens gate 56, og i Dronningens gate 58, 1944-47 (Utlevering v pakkepost). (Digitaltmuseum.no/011011730888/eksterior-postkontor-8500Narvik/media?slide=0)

I 1960 ble bygningen forlenget på begge ender langs Dronningens gate, og fikk et tilbygg mot bakgården.<ref> OT 19.04.1960</ref>

Det ble senere også startet hotellvirksomhet der, og virksomheten ble drevet under navnet Tøttavangen Hotell, Bondeheim og Kaffistove - heretter kalt Tøttavangen. Lagene var i vedtektene for Tøttavangen betegnet som eiere for hver sin halvpart. <ref> Rt. 1983 s. 1401</ref> Tøttavangen gikk konkurs. Kreditorene saksøkte Narvik Bondeungdomslag, og hevdet at laget heftet for Tøttavangens gjeld som ansvarlig medeier. Bondeungdomslaget anførte at Tøttavangen) var et foretak med begrenset ansvar, som hadde «flere fellestrekk med et samvirkelag» (s. 1403), og fremhevet at «Tøttavangen både skattemessig og regnskapsmessig har vært behandlet som et selskap med begrenset ansvar» (s. 1404). Til dette bemerket førstvoterende, med tilslutning fra de øvrige dommerne, «at beskatningsmåten [ikke] bør tillegges vesentlig vekt i forhold til kreditorene» (s. 1407). Bondeungdomslaget ble ansett ansvarlig overfor kreditorene. Saken ble behandlet i Høyesterett i 1983. <references />