1738 B Høst

Fra Gamle Narvik
Revisjon per 25. aug. 2008 kl. 13:20 av Otteddy (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1738[rediger]

A:o 1738 d. 16 October er almindelig Høste- og Sage Ting holden paa Gaarden Torestad med Ofodens Fierings Almue af Kongl. Mai:sts Foged Sr. Søfren Randulf og Sorenskriver Truels Aagom Til Laugrettis Mend mødte:

1. Gabriel Jørgensen Schornes

2. Stephen Gabrielsen Ponsvig

3. Christian Erichsen Stuenes

4. Lars Andersen ibidem

5. Joen Pedersen Saltvig

6. Ole Olsen Lengenes

7. Gabriel Ingvoldsen Kongsbach

8. Ole Nielsen Treldahl


Da der udi Tilstædeværendes Paahør følgende er passeret:

1. Oplæst en Kongl. Anordning af 31 Janv, 1738 at alle som bruger Handel skal authorisere deres Handel, det med stemplet Papir.

2. Copie af Stadtholderens Ordre til Ambtmanden at Sorenskriveren skal forrette de geistlige Auctioner paa Landet, dat. Christiania d. 16 Maij 1738.

3. Fogdens Ansøgning af 10 Julij og Ambtmandens Resolution af 20 Aug. at Christen Olsen Elvegaard er opnefnt til Forsvar for Delinqventer dette Aar.

4. Ambtmandens Resolution af 26 Aug. 1738 om at heele Fogderiet bør gaae hin anden til Haande ved de Omkostninger som udreedes paa Delinqventer.


Efter Optagelse paa Sommer Tinget blev paaraabt den Sag imod Anders Clemetsen for Lejermaal i sit Ægteskab med Ingebor Thorsdatter som var tilstæde, men han mødte ikke. Lensmanden fremlagde Mandens Registrering som viiser at hans Bord Ejendeele beløber til 30 Rdr 4 ort 12 sk, og Skylden 13 Rdr 3 ort, Fogden paastoed Domb i Sagen.

Thi blev saaledes dømbt og afsagt: Som Anders Clemetsen Find inden Retten haver tilstaaed udi sit Ægteskab at have begaaed Lejermaal med Ingebor Thorsdatter, saa tildømmes han for saadan sin Synds Begaaelse efter Formue at betahle 14 Rdr som saavit hans Ejendeele ikke kan udreede han træler for, eller og i disses Mangel at staae i Hals Jernet udi 3 Timer og omskyldes med 3 Bøtter Vand. Hva hende Ingebor Thorsdatter anggaer som haver begaaed Lejermaal med bem:te Anders Clemetsen, da tildømmes hun at betahle for Lejermaals Fald efter Loven 12 Lod som hun træler for.

Blev oplæst Hr. Jochum Leths Bøxelseddel til Michel Michelsen paa 12 mk udi Dragvig som Hendrich Erichsen for ham opgifvet, er dateret 17 Novbr 1737. Til Tugthuset leveret 4 sk.

Grim Erlandsen Stoere Hariangens Finne Rødnings Plads ibidem loed Fogden efter Kongl. Rente Cammer Collegii Anteignelses 1 Post 2 Art udi 1729 Aars Regenskab opbyde, ligesom aarligen.


Til nye Laugrettis Mend blev opnefnt:

1. Knud Torstensen Lien

2. Ole Pedersen Lilandschar

3. Torchel Joensen Lille Ballangen¨

4. Peder Pedersen Ponsvigen

5. Jens Tollefsen Emmenes

6. Anders Engebretsen Framnes

7. Axel Andersen Narvigen

8. Rasmus Gabrielsen Bierchevigen

Da nu indted nere var at forrette, er Tinget i Hans Mai:sts Høje Nafn ophævet.