1736 A Sommer

Fra GamleNarvik
Sideversjon per 19. aug. 2008 kl. 21:44 av Otteddy (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

1736a

A;o 1736, d 15 Junij er almindelig Ledingsberg- og Sage Ting holden paa Gaarden Torrestad af Kongl. Mai:sts Foged og Sorenskrifver som forhen melt med Ofodens Fierings Almue.

Til Laugrettis Mend mødte:

1. Knud Larsen Sletjord

2. Amund Axelsen Seines

3. Johan Olsen Schaug

4. Lars Nielsen Anchenes

5. Morten Tollefsen Kleven

6. Gabriel Olsen Leervigen

7. Christen Olsen Elfvegaard

8. Einer Christophersen Strand

Da der udi Tilstædeværendes Paahør er passweret: Blef oplæst alle de Forordninger med videre som paa forige Tinge er nefnt, hbor da og er efter Forordningen angaaende Land Economien og Gastgieber Posterie blef dem tilspurt, men om det gaf deres Svar undtagen ligesom paa Bodøe Ting er melt undtagen at her udi Fieringen er en Bergens Borger, nafnlig Hans Pedersen Har, der boe paa Borgerlejet Lieland hvor han overvintrer, bruger en Jegt til Bergen, der efter Told Seddelen ligger for 5 Læster og en liden Jegt der gaaer til Findmark Fiekeriet til Formues nære han sig som en Buemand og hafver daglig Næring.

Udi Fieringen findes 3de Jegter med forbenelte som gaaer til Bergen og tager deres Føring af denne, Tiellesund og Hægstad Fieringer. Disse didste tilhøre 2de Bønder, den ene tilhører Mogens Pedersen Virak med 5 stpore Læster dregtig, den anden Knud Engebretsen Bielgam 5 Læster dregtig. Giestgeber og Kron(forpakter?) findes ingen i denne Fiering, ej heller krævet, og ikke fornødiges.

Blef oplæst Hr. Jochum Leths Bøxelseddel paa 18 mk. udi Gaarden Lille Ballangen til Axel Nielsen, er af Dato 28de Julij 1735. Til Tugthuset leveret 4 sk. En Ditto til Peder Pedersen paa ½ v. Leje udi Ponsvigen i,od Bøxel og Støfvelhuud, er af 15de Septbr. 1735. Til Tugthuuset 4 sk.

Jonas Jonassen hafver til dette Ting ladet indstefne Hans Rasmussen Tielle fordi han bu i Vaaresa saaed og pløjet inden Medbye som han hafver bøxlet. Bem:te Hans Rasmussen var tilstæde og vedgik lovlig Varsel. Herpaa Jonas Jonassen fremlagde en af Fogden udgifven Bevillingsseddel paa bem:te Jord af 19de Octbr. 1735 med Beretning han nu ikke kundet bekomme Bøxel Seddel siden Fogden ikke havde stemplet Papiir, ej heller enten Jegten er fremkommen. Videre fremlagde sin Støtte Reigning af Fogden udstæd d. 14de Junij 1736. Efter saa vit antaget blef Parterne saaledes foreenet at Jonas Jonasseb for dette Aar afstaar sin Avl til Jordens Brug, men til næstkommende Fahre Dag 1737 da at indrømme ham Jorden uden nogen videre Modsigelse eller Paastand, hvorved denne Sag i Mindelighed ophæfves, hvorved de alle var fornøjet.

Efter Opsettelse paa Høste Tinget blef den Sag paaraabt angaaende den lille Qual Unge som Hans Rasmussen Tielle hafver fundet. Hans Rasmussen var tilstæde og berettede den Ringhed, som enhver tilstoed at hva ringe Lyse deraf komme ikke nær stoppede Omkostningen, saa ved slig Beskaffenhed indtet derved Hans Kongl. Mai:st til Indkræfsel maatte hendte, men Almuen advahret herefter naar noget saadant maatte forefælde giør sig deraf megtig med at forholde sig dermed efter Loven, om de ikke i ellers stande til Ansvar.

Kongl. Mai:sts Foged hafde ladet indstefne til dette Ting Vilhelm Buscher til at paahøre Vidner angaaende den Undervegt som skied paa Kongl. Mai:sts Fisk Sierstefnen 1735 paa Hr, Niels Schelderups Jegt, men som Stefningen ikke er kommen tilbage, beroer nu Sagen til næste Ting.

Da nu indted videre var at forrette er Tinget i Hans Kongl. Mai:sts Høje Nafb ophæfvet