Km 29,73 Katterat Stasjon Vokterboligene

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Første stasjonsbygning

Den første stasjonsbygningen, senere vokter-bolig, med hage foran. Bak til h.: Steinbrakka ble senere kjeller for Borgen.

Den første vokterboligen på Katterat ble bygd i 1902. Folketellingen 1910 Hundalens Jernbane station Ofotbanen Fram til 1921 ble den brukt som stasjonsbygning. Så ble huset baneformannsbolig til ut på 60-tallet.I 1975 ble det solgt til private.

Borgen

NAB2005370784.jpg

Nedenfor baneformannsboligen sto ei steinbrakke fra anleggstida. Den ble i 1906 påbygd til en vokterbolig i 1 1/2 etasje. Folketellingen 1910 Hundalens stenbarakke Ofotbanen Den ble senere ytterligere påbygd slik at huset fikk to fulle etasjer med hver sin leilighet. Huset ble i 1966 tatt i bruk som arbeidsbrakke, og deretter utleid til private. I 1984 ble huset og det tilhørende uthuset solgt til private.
JpOF20031216.jpg
NSB Ofotbanen tegn. 117

Den tredje boligen ligger vest for de to andre. Dette huset er den tidligere handelsboden i Nedre Hundalen, og ble ble flyttet til Katterat i 1906. Folketellinga 1910 Hundalens Vogterbolig Huset ble først bortleid og i 1975 solgt til Narvik Trekk- og Brukshundklubb, som solgte huset videre til private.

Litteratur[rediger]

Harald Berger & Leif Simonsen: Hundalen Handelsbod. Årbok for Narvik 2010 [1]Vokterboligen i Sørdalen

OF1996050033.jpg

Nær Sørdalselva ble det i 1913 bygd en vokterbolig på en eldre brakkemur. Vann fikk mann fra et pumpehus ved elva som sørget for trykkvann. Under storflommen i 1959 forsvant pumphuset. Da banevokterne ble flyttet til Katterat, ble huset tatt i bruk som brakke for sesongarbeiderne. I 1984 ble huset solgt til private.