Slik bruker du kategorier på Gamle Narvik

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk

Nettstedet Gamle Narvik består av fire hoveddeler: Gårdshistorie, slektshistorie, bolages historie og banens historie. Hver del har egne og forskjellige retningslinjer for organisering av artikler og innhold. Med mange forfattere og redigere blir det viktig å holde seg til retningslinjene slik at nettstedet blir lett å finne fram i og framstår som ryddig for publikum.

Gi artiklene presise og dekkende navn (titler). Artikkelavnene blir brukt som oppslagsord i alfabetiske lister, og i lenker. "Kunstneriske" eller omstendelige navn fungerer dårlig.

Alle artikler skal være merket med minst én kategori, slik at den kommer med i innholdslistene og ikke forsvinner inn i nettstedet.

Gårdshistoriske artikler

Alle artikler om en gård, et bruk eller en eiendom skal gis navn som begynner med matrikkelnummeret. F.eks Gnr 50 Munklien samlet (artikkel om hovedgården før fradelinger), Gnr 50 bnr 2 Munklien nedre (artikkel om et av gårdens fradelte bruk) Gnr 50 Munklien Bilder (en artikkel med bilder fra gården) Gnr 50 Munklien Husmenn Gnr 50 Munklien Bilder, Gnr 50 Munklien Kart.

Merk at det ikke brukes punktum, komma eller andre tegn i navnene. Ved å være pinlig nøyaktig i skrivemåten, vil den alfabetiske artikkelfortegnelsen bli god og presis.

(Enkeltartikler om gårder som er fradelt?)

For artikler fra bymessig bebyggelse brukes Gateadresse som artikkelnavn og eventuelt kategorinavn.

De aller fleste gårdsnummerene i matrikkelen er gjennom årene delt opp i bruk og gjerne videre i seksjoner (?). Gårdhistorien samler alle artikler om eiendommer fra den opprinnelige gården i sk kategorier. Hvert gårdsnummer blir en egen kategori (egentlig underkategori). F eks er alle artiklene ovenfor om Munklien i Håkvikdalen merket med Kategori:Gnr 50 Munklien. Kategorimerkingen skjer som en del av teksten i artikkelen. Kategoriene gis altså navn etter hovedgården.

Slektshistoriske artikler

Slektshistoriske artikler gis navn etter hovedperson(er). (Eksempel) Tilknytning til gårder listet i gårdshistorien gjøres gjennom merking med kategori eller vanlig lenking. Slekter som er omtalt i mange artikler kan samles i kategorier, kategorinavnet bør være hvem man slekter etter. (eksempel)

Med en konsekvent bruk av personer i tittelen på slektshistoriske artikler blir det lett å skille mellom slektshistoriske artikler og gårdshistoriske artikler på nettstedet.

Banehistoriske artikler

Artikler om bestemte steder/punkter langs Ofotbanen gis navn etter kilometer fra banens startpunkt på Fagernes, f. eks Km 03,70 Narvik Stasjon. Merk skrivemåten, med denne standarden vil vi få en innholdsliste nøyaktig etter kilometer-plasseringen