SJ Elektrisk motorvogn type X 2000

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

SJ Narvik Elektrisk motorvognsett type X 2000

X2000 var 7. Mai 1998 for første gang i Narvik på en presentasjonstur. Strekningen Luleå-Narvik ble kjørt T/R. X2 er betegnelsen på drivenheten og X2000 betegnelsen på hele togsettet. Dette finnes i korte og lange versjoner avhengig av antall innkoblede mellomvogner. Typisk kort sett er drivenhet med tre vogner.

Toget har aktiv krenging (ikke styreenheten). Det er utstyrt med en mjuk såkalt radialstyrt boggi som stiller seg automatisk inn i kurvene. Det gjør at X2000 kan kjøre opp til 40% hurtigere enn et vanlig tog uten å behøve spesialskinner. X2000 bruker 2t og 54 minutter på strekningen Stockholm-Göteborg.

Demonstrasjonsturen Luleå-Narvik var ment å ta fire timer og førti minutter. Det tok 50 minutter mer pga. trafikkavviklingen. Det ble likevel ny rekord på strekningen! Høgste hastighet X2000 fikk ha var 160 km/h svensk side og 80 km/h på norsk side. X2000 er produsert av ABB Daimler Benz (ADtranz).

På Gardemobanen brukes nå NSB type 71. Dette har teknologi hentet fra X2000, men det er likevel betydelige forskjeller mellom X2000 og NSB type 71. Hovedforskjellen er at X2000 består av drivenhet og motorløse vogner, mens type 71 består av motorvogner som alle har en drivboggi og en løpeboggi.

De elektrisk motorvognsettene NSB type 73 som skal leveres til Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen for å settes inn i ordinær trafikk i 1999, er også produsert av ADtranz. Dette er en videreutvikling av X2000 og NSB type 71.

TEKNISKE DATA:[rediger]

  • Togvekt drivenhet: 73 tonn
  • Total vekt kort sett: 222 tonn
  • Hastighet: 200 km/h
  • Total lengde X2: 17397 mm
  • Hjuldiameter drivenhet: 1100 mm
  • Motorer: 3260kW
  • Total lengde kort sett: 89694 mm
  • Hjuldiameter øvrige vogner: 880 mm
  • Akselrekkef.: Bo’Bo’

Referanser:

Bilde: Leif Simonsen, Narvik stasjon 7.mai 1998.


Originaltekst fra rapporten "Lokomotivene på Ofotbanen" av Harald Berger og Leif Simonsen,
HiN 1998, ISBN 82-7823-031-5. Skriv korrigeringer & tillegg på diskusjonssiden, forfatterne
vil stå for endringene i artikkelteksten.