NSB Elektrisk lokomotiv type El 4

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Fra Narvik kommunes Fotosamling / Trygve Romsloes samling)

El 4 ble bestilt samtidig som El 3. Som leverandør av den elektriske del stod Norsk Elektrisk & Brown Bovery (NEBB), mens den mekaniske delen ble levert av Hamar Jernstøberi og Thune i fellesskap. De to første lokomotivene av denne type fikk nr. 2033 og 2034 og ble levert i 1925. Ytterligere tre lokomotiver av denne type, nr. 2044, 2045 og 2046, ble levert til Ofotbanen i 1928-29.

Type El 4 er nærmest en mellomting mellom dobbeltlok og boggilok, idet det har to like ramme-halvdeler som er forbundet med kortkobling ved lokomotivets ender, og på det ytre parti har fast påbygget lokomotivkasse med førerrom i ytre ende. Midtre parti av lokkassen har egen underramme med endepartier som er svingbart opplagt på hver sin del av lokomotivets to rammehalvdeler. Dette danner da boggier for lok kassens midtparti.

Hver rammehalvdel har tre drivaksler, samt en løpeaksel ved ytre ende. Lokomotivene har en strømavtaker på hver av lok kassenes ytterpartier. Tranformatoren er anbrakt i lokkassens midtparti.

Lokomotivene ble som nye, bygget for rekuperasjon (nyttebremsing). Prinsippet for denne nyttebremsingen var noe forskjellig fra det som ble brukt på El 3 hvor en shuntvikling ble brukt når motorene skulle gå som generator. I El 4 ble dette oppnådd ved hjelp av en egen elektrisk omformer tilkoblet shuntviklingene. Ved innkobling av rekuperasjonsbremsen arbeidet drivmotorene som generatorer, drevet av togvekten gjenom lokomotivets drivhjul, og leverte energi tilbake til kontaktledningen. De fordelene som ble oppnådd ved rekuperasjon var ikke tilstrekkelig til å oppveie de ulempene som var forbundet med drift og vedlikehold, ble rekuperasjons bremsen på Ofotbanens samtlige lokomotiver fjernet.

Lokomotiv nr. 2033 brant på Straumsnes 1940, og ble sent til Oslo for reparasjon 18.10.40, fordi verkstedene i Narvik var satt ut av drift. Lokomotivet kom tilbake fra Oslo 04.08.1948. Det ble ombygd til dobbeltlok 1953 utr.17.07.63.

Lok 2034 ble sprengt i verkstedet 1940 og kondemnert i Narvik, midthuset ble sendt til Oslo i 1942 og kasseplatene brukt til reparasjon av andre El 4 lok.

Lok 2044 ble sprengt og brent i lokstall II i 1940 og sent til Oslo 04.01.1941 hvor det ble kondemnert.

Lok 2045 ble også sprengt og brent på Narvik stasjon i 1940, sendt til Oslo for gjenoppbygging 14. 10.1940, og kom tilbake 23.07.1950. Det ble ombygget til dobbeltlokomotiv 1953 og utrangert 17.07.63.

Lok 2046 levert 24.08.1929 og ble i 1940 i verkstedet delvis sprengt og brent. Det ble sendt til Oslo 21. 10.1940 og kom tilbake 25.04 1948. Lokomotivet ble utrangert etter ørdalsavsporingen 06.10.1959 og ligger nå i fyllingen der.

Tekniske data[rediger]

 • Totalvekt : 134,5 t
 • Hastighet: 60 km/h
 • Adhesjonsvekt: 104,0 t
 • Total lengde: 19580 mm
 • Motorer: 4 x 700 hk
 • Akselrekkefølge: 1’C+C’1
 • Hjuldiameter: 1250 mm
 • Transformator:1x2070 kVA
 • Maks trekklast: 2200 tonn

Referanser[rediger]

 • Trygve Romsloes samling, Narvik kommunes fotosamling.
 • Thor Bjerke: Liste over elektriske lokomotiver på Ofotbanen (ikke publisert).
Originaltekst fra rapporten "Lokomotivene på Ofotbanen" av Harald Berger og Leif Simonsen,
HiN 1998, ISBN 82-7823-031-5. Skriv korrigeringer & tillegg på diskusjonssiden, forfatterne
vil stå for endringene i artikkelteksten.