LKAB Elektrisk lokomotiv type F

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk
LKAB elektrisk skiftelokomotiv type F nr 33 på Øvre Ranger, Frydenlundsbrua, Narvik (Narvik kommunes fotosamling)

I 1931 var skiftetomtene til LKAB elektrifisert og det ble derfor anskaffet elektriske skiftemaskiner. I perioden 1931 til 1932 anskaffet LKAB 12 elektriske skiftelokomotiver. Disse ble bygget av Thunes Mekaniske Værksted, Oslo, med elektrisk utstyr fra A/S Per Kure. De kostet kr 149 535,25 pr stk.

LKAB ga lokomotivene nr. 22 til 33 og litra F. Ytterligere to slike lokomotiver, nr. 34 og nr. 35, ble anskaffet i 1938 til en pris av kr 180 416,60 pr stk. Også her var Thune leverandør av den mekaniske delen, mens ASEA leverte den elektriske delen. Tilsvarende lok hos NSB hadde typebetegnelsen El 10 og hos SJ litra Ub. I 1940 sprengte og bombet tyske tropper LKABs anlegg, damplokomotiveneog de elektrisk lokomotivene. Nr. 26 og nr. 33 ble så hard skadet at det ikke var lønnsomt å reparere dem. De ble skrotet i 1946.

De øvrige skadede lokene nr. 22, 25, 27, 29, 31 og 32 ble i mars/april 1941 sendt til ASEA i Västerås for reparasjon. Etter reparasjonen ble de utlånt til SJ og kom først tilbake i slutten av 1945 og i 1946. Den norske tollen ville at LKAB skulle betale toll på reparasjonskostnadene under krigen. LKAB argumenterte da med at det var for å holde lokene unna tyskerne at de ble sendt til reparasjon i Sverige og at dette burde føre til tollfrihet. Dette ble innvilget 8.mai 1947!

Fra mai 1943 til oktober 1945 var lokomotivene nr. 29, 31 og 32 utlånt til SJs lokstasjon Hagalund i Stockholm, lok nr. 25 fra mai til september 1943. Lokene nr. 23, 28, 34 og 35 ble også i krigens siste måneder (fra februar 1945) utlånt til SJ. Lokomotivene nr. 24 og 25 ble gjenoppbygget på LKABs eget verksted i Narvik.

Lok nr. 23, 33 og 34 ble i 1959 solgt til NSB og fikk der typebetegnelse El 10 med nr. 2518, 2519 og 2520. Type F nr. 27 er i dag utstilt som ”pynt” på LKABs området i Narvik sammen med ”malmvogn nr. 1”. Nr. 29 er hensatt i Narvik på LKABs området nedenfor Sjømannshjemmet sammen med Porter nr. 10 og nr. 6.

Tekniske data[rediger]

 • Total vekt : 47,25 tonn
 • Hastighet: 45 km/h
 • Adhesjonsvekt: 47,25 tonn
 • Total lengde : 9600 mm
 • Motorer: 1x700 hk
 • Akselrekkefølge: C
 • Hjuldiameter: 1100 mm
 • Transformatorer:
 • Maksimal togvekt: 490 tonn

Referanser[rediger]

 • Thor Bjerke: På Sporet nr. 69
 • NJK, Norske lok og motorvogner 1986.
 • Raymond Hedman bl.a. basert på opplysninger i LKAB’s arkiv i Kiruna og Narvik.
Originaltekst fra rapporten "Lokomotivene på Ofotbanen" av Harald Berger og Leif Simonsen,
HiN 1998, ISBN 82-7823-031-5. Skriv korrigeringer & tillegg på diskusjonssiden, forfatterne
vil stå for endringene i artikkelteksten.