Km 02,a Verkstedtomta 14 Maskinavdeling verksted

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Maskinavdelingens verksted ble oppført i 1902 og var en flerfunksjonsbygning med avdeling for lokomotivreparasjon og verktøymaskiner, vognverksted, metallstøperi, smie (?) og dampkjelerom for maskiner og dynamo. Arkitekt var avdelingsingeniør ved NSBs maskinavdeling Frederik Isaachesen Major (1870-1961). Major var utdannet maskiningeniør ved Trondhjems Tekniske Læreanstalts maskinlinje og ansatt ved NSB fra 1892-1918. Maskinverkstedet var oppført i upusset teglstein med trekk av nasjonalromantisk byggestil, med en etasje og med kjeller under deler av bygninga. Ruteinndelte vinduer plassert Verkstedet hadde irregulært grunnplan og var sammensatt av tre bygningsseksjoner. Den midtre delen, som lå noe tilbaketrukket dannet sammen med de to andre seksjonene, en fondvegg, med vognverkstedet mot sør, metallstøperiet og damkjelerommet i midten og maskinverkstedet mot nord. I framkant av maskinverkstedet mot vest ble smien oppført (når?).