Km 02,a Verkstedtomta - oversikt

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


ca 1905
1905
1978
Før siste krig

Området med verksteder, lokstaller, forådsbygg m.v. kalles fortsatt "Tomta" av jernbaneansatte, et minne fra anleggstiden. De første byggene som ble ført opp var verksted og lokstall 1.

Kamphandlingene i 1940 førte til meget store ødeleggelser på bygg og anlegg. Av de opprinnelige bygningene står fortsatt lokverkstedet, lokstall I, en steinbrakke (rørleggeverkstedet) etter å ha gjennomgått en omfattende utbedring etter krigen. To ny lokstaller ble bygd like etter krigen likeså nytt vognverksted og forådsbygg mv. Senere KOM xx, YY OG NN. På 1990-tallet gjennomgikk Jernbanen i Navik store forandringer. Verksted driften ble nedlagt i 1999, og alle bygg utenom lokstallene solgt til private som etablerte Sentralverkstedet i verkstedbygningen. NSB ble delt i NSB og Jernbaneverket. Førstnevnte forsvant fra Narvik, mens Jernbaneverket ble leietaker i Forådsbygningen, og kjøpte senere lokverkstedet.

ca 20051940

Litteratur[rediger]

Vanje, Rolf: Erindringer om miljø og opplevelser i Lokstall 1 - perioden 1937-1947 Årbok for Ofoten Museum 1997.

Mathisen, Waldemar: Verkstedtomta og Forbindelsen. Årbok for Ofoten Museum 2000 h