Kategori:Gnr 76 Frostisen

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

Kilder og litteratur:

Forselv, Ketil: Slekten under Frostisen -del 1

Forselv, Ketil: Slekten under Frostisen -del 2

Jakobsen

Larsen, Torleiv: Folket "puin isen". Bygdeminne frå Ofoten. 1969 s. 6-12

Frostisen: ca. 1600-1900. Det sies at da Frostisen en gang sendte is nedover fjellet,lagde det et vindgufs, som fulgte med, seg i seilet på en lastet vedbåt, som lå i stille vær nær land, slik at den gikk rundt, og en mann kom bort. En gang i gammel tid, tok et snøskred hele garden, med besettning og folk på sjøen, og en del folk og kreatur druknet. Garden ble så flyttet til det sted, der den nå ligger. Nordl. Amt Am. Helland s. 1-195.

Som en plantegeografisk merkverdighet kan det nevnes, at det et år ble høstet noen liter modent hvete på garden Frostisen, nær den store bre som går ned i havet. Den er også en av de sikkreste korngardene i Ofoten. Nordl. Amt. Am. Helland s.4-452. I 1667 nevnes Frostisen første gang i matrikkelen, men da øyensynligvis som et underbruk til Laukvik som ligger på motsatt side på fjorden: Løchvig med Lille Uren og Fråstis.


ANDERS NIELSSØN[rediger]

1758: Frostisen synes ikke å ha hatt helårig bosetning her før i 1758.Det var en sjøfinnefamilie her det året. Sansynligvis var det Anders NielssEn og Karen Jonsdatter som hadde slått seg ned her.

1759: Konfirmasjon: Jon Anderssøn, find, 19 aar gammel.

1760: Konfirmasjon: Lars Anderssøn, find, 16 aar gammel. Niels Anderssøn, find, 15 aar gammel.

Ble ikke skyldsatt dette året, og familien besto av 6 personer.

1762: Det var 5 personer på garden.

Etter manntallet; Løpenr. 196. "Kongens gods. Peder Nielssøn, Karen Jonsdatter, (1704 27-07-1766). Barn over 12 aar:

Jon, (1740).

Lars, (1744). Konfirmert 1760. Giftet seg i 1770 med Jonetta Jonsdatter født i 1749 (21 år) som kommer fra Løkvig i Ofoten og hennes far er Jon Larssøn.

Niels, (1745). Maria Eriksdatter,


Vi ser bl. annet at hans tredje barn blir født på Tømmernes og når hans bror overtar Frostisen kan en anta at familien flytter ut til Tømmernes som fiskere og arbeidere på dette bruk.


1763: 25. november ble Jon Anderssøn (1739), Frostis gift med pige Maria Eriksdatter (1742), Hallervig.


Anders Nielssøn (-20.03.1873) 1766: Karen Jonsdatter, (find), døde 27. juli, 62 aar gammel.

1767: Det ble den 16.juni holdt skifte etter Karen Joensdatter (Jonsdatter), findekone. Enkemanden Anders Nielssøn.

Anders Nielssøn og Karen Joensdatter hadde hatta barnabarnaBarn:

Joen Anderssøn 28 aar.

Lars Anderssøn 25 aar. I 1770 ble Lars Anderssøn ble gift med Jonetta Jonsdatter,(1749) Løkvig, far Jon Larssøn.

Niels Anderssøn 21 aar

Amund Anderssøn (Amundsøn).? 13 aar.

Klemet Jensøn døde 12. april, født 1767.

1769: Det var 8 personer på garden.

Bereth Jonsdatter døde, født 1770.

1773: Anders Nielssøn døde 20. mars, 12 aar gammel. "Alderdom."?

JON ANDERSØN[rediger]

Jon Andersøn synes å ha overtatt Frostisen etter faren 1773 Frivillig Avgift: Joen Anderssøn, 1 Pund.

1776 Frostisen ble skyuldsatt i følge Torleiv Larsen.


1783: Amund Jonsøn, find, døde 5. desember 7 aar gammel. "Halsesyg." Nevnt under 1784. Karen Jonsdatter, find, døde 6. desember, 3 aar gammel. "Halsesyg." Nevnt under 1784.

1786: 14. januar ble ungkarl Knud Nielssøn (1760-1805), Frostis gift med pige Maren Olsdatter (1756-1835), af Lille Haakvig.?

1789: Det ble den 4. juni holdt skifte etter Jon (Joen) Anderssøn hos enken Maria Eriksdatter.

Barn:

Peder 18aar,

Anders 15 aar,

Peder 10 aar,

Ole 9 aar,

Marit 4 aar,

Karen 1 1/2 aar.

(Bodde Joen Anderssøn enda på Frostisen?)

KNUT NILSEN[rediger]

Med Knut Nilsen (29.7.1759-10.11.1805)kom en ny familie til Frostisen.Han var sønn av Nils Pedersen og Dordi Knutsdatter. De hadde overtatt Laukvik. Knut Nilsen giftet seg 14.01.1786 med Maren Olsdatter (13.06.1756-) fra Lille Håkvik, i følge Torleiv Larsen. Hun var datter av Ole Amundsen Nygård og Dordi Hermansdatter.


Knut og Maren flyttet til Frostisen i i 1786 samme år som de giftet seg. (Slekten under Frostisen) Han fikk skjøte i 1787 på på Frostisen matr.nr: 89. Skyld, 18 Mark. Kiøbesum: 24 Rd. 64 Skilling. Det heter om gården i 1802: Gaarden har Brændeskov til fornødenhed, maadlig godt Aagerland, men mangler Græsgang, med hensyn hertil blev Kiøbesummen lagt til grund, for gaardens Taxation med 24 rdlr 64 skilling. "

12. juli Tiende Kommision. "Matr.nr. 89 18 Mark. Opsidderen vedtok Aarlig at erlegge 3 Skiepper Sæde Bygg med 1 Rd. 13 1/2 Skilling som betales Aarlig med Penger. Koetiende 14 Skilling."


1789: Det ble den 4. juni holdt skifte etter Jon (Joen) Anderssøn hos enken Maria Eriksdatter. Barn: Peder 18aar, Anders 15 aar, Peder 10 aar, Ole 9 aar, Marit 4 aar, Karen 1 1/2 aar. (Bodde Joen Anderssøn enda på Frostisen?)

1798: Konfirmasjon: Marith Larsdatter


Knut og Maren fikk barna:[rediger]

Dorthe Knudsdatter (1786-)

Kirsten (3.5.1789-) Hun giftet seg med Per Larsen Laborg (03.03.1782-27.12.1857) som var født på Tømmernes.

Axel Knudsøn. (1791-1819)

Marit Knutsdatter. (1794) Hun giftet seg med Axel Jensen; Sandvik sør i 1820

Peder Knutsen. (1796-1849) 5år(1801) Peder overtok gården etter faren.

Lisbeth (Elisabeth) Knutsdtr. (1798) I 1821 ble stefaren Mons Josepsen tiltalt for blodskam med stedatteren Lisbeth (Elisabeth) Knutsdtr. De ble benådet ved høiesterettsdom 16. april 1822" ... tilfundne Livsstraf skal være dem eftergiven, imod at de hensættes til Arberide i Fiskeværene paa Kongens Naade, dog påå forskjellige Steder". (Rigstidende 24.06,1822 http://www.nb.no/nbsok/nb/3f5162f740e2878925631ced0f7f2c3d?index=44)

Ole Knutsen (04.06.1801-) Han giftet seg i 1835 med Randine Dorthea Gabrielsdatter,(1809-19.10.1887) 1809, (datter av Gabriel Paulsen og Maren Hansdatter) død 19. okt 1887 og bosatte seg på Elvegård søndre.


I 1801 hadde de tjenestefolkene:

Anfind Anfindsen. 20 ug.

Ole Larssen. 11

Elen Olsdatter. 30 ug.


Knut druknet 10.11.1805 ved Lillefallet ( Smaafallene) , Stibergmølla?ovenfor Gamnes i Skjomdalen sammen med Jon Eriksen fra Skjombotn. De malte korn da flommen tok mølla. Karl Oscar Sandvik Anetavle for Petter Andreas Leth. 1997 s2

MAREN OLSDATTER[rediger]

Etterat Knut omkom i 1805 drev enka Maren Olsdatter drev Frostisen fram til 1812 sammen med barne, tjenstefolk og Knut Axelsen. En tid var det øyensynlig planen at sistnevnte skulle gifte seg med enka. se nedenfor.

1806: 16.mai ble det holdt skifte efter Knud Nielssøn. Til Indtægt 150 Rdlr. som deles saaledes: Hustru Maria Olsdatter, 9 mark for 75 Rdlr. til Sønnene Axel, Peder og Ole Knudsønner, for Arv ... 15 Rdlr. 1 4/5 vog, til Døtrene Dorthea, Marithe, Kirsten og Elisabeth Knudsdøttre, Arv ... 4/10 mark, ..7 Rdlr. Ved skifte var enkens tilkommende mand , Knud Axelsøn, tilstede.


Muligens var det i tiden mellom 1805 og 1812 at raset av is og stein gikk, som tok med seg fjøs og budskap mens datteren Marit var i fjøset. Bare en snipp av forkleet hennes var synlig da folk kom til og fikk berget henne.1809: Konfirmasjon: Axel Knudsøn, 18 aar gammel.

1810: Disse er nevnt i innrullerings manntallet. Knud Nielssøn`s enke. Barn 10-18 aar: Axel Knudsøn 17 aar, Peder Knudsøn 14 aar, Ole Larssøn 20 aar, Bergen.

MAREN OLSDATTER & MONS JOSEFSEN[rediger]

I 1812 giftet den ca. 55 årige enka Maren Olssdatter seg med omlag 25 år yngre Mons Josefsen fra Skjomnes. Han var sønn av Josef Johansen (Josef Jansa) og Lisbet Pedersdatter. (Thorleiv Larsen) Han hadde arbeidet på gården tidligee.

I 1821 ble Mons Josepsen tiltalt for blodskam med stedatteren Lisbeth (Elisabeth) Knutsdtr, men de skal ha blitt benådet

Axel Knudsøn døde, 12. mars, 28 aar gammel i 1819., " Ungkarl."

Maren Olsdatter døde i 1835. I 1836 giftet Mons seg på nytt, og i 1843 var han flyttet til Nygård. I følge Torleiv Larsen skal han ha brakt med seg 5 fembøringsfarmer med gods fra Frostisen.

PEDER KNUDSEN[rediger]

Peder Knudsen (1796-24.03.1849)


Ettersom Knuds eldste sønn, Axel, døde ung (28 år gammel) i 1819, ble det den nesteldste sønnen, Peder som overtok Frostisen. Han giftet med Anne Christensdatter, datter av Christen Olsen, Skjombotn og Ellen Christensdatter.

Barn:

Knut Pedersen. Han ble tatt av isen under Rapan 25. april 1845, 15 år gammel og omkom.

Mens Pedersen , født 1830.

Peder døde i Lofoten i 1849, og er gravlagt på Steine.

MENS PEDERSEN[rediger]

Peder Knudsøn nest eldste sønn, Mens Pedersøn(1830- 26.06.1904), overtok Frostisen i 1850.

Mens giftet seg med stefaren, Mons Josefsens datter, Peroline A. Monsdatter (-1874).

Mens og Peroline fikk barna:[rediger]

Kristian, Mens eldste sønn, dro til Amerika i 1881.(Torleiv Larssen s. 10)

Karoline Margrethe Mensdatter (1855) Hun giftet seg med Peder Akselsen, Sør-Skjomen.

Petrikke Amalie Mensdatter (1859)

Mons Kristian Jentoft Mensen (1857)

Edvard Andreas Mensen. (1862) ?Andreas Mensen døde, 14. desember 1872 eller 1873, 10 aar gammel. "Skarlagensfeb."

Hanna (Hanne?) Elette Mensdatter. (1865) Hun giftet seg med Petter Johansen (1856), Laborg, i, Sør-Skjomen.

?Peter Julius (13-02-1866) 1872 eller 1873: Peter J. Menssøn døde, 25. desember, 7 aar gammel. "Skarlagensfeb."

?Hanna Elette (13-02-1866)1881:?

Marianne Mensdatter (1868) døde 28. februar 1869, 1 aar gammel." Datter af Mens Pedersøn."

Bertine Harder Mensdatter. (1868)?(01-02-1870) (1872)døvst (folketelling 1900)

Peter M. Mensen (1873)? Peter Magnus (11-02-1874) ?1875 døvstum Folketelling 1900. Elev Tr. off. Inst. 1884


Mens Pedersen og Anna Marie Rasmusdatter. Foto: Foto utlånt av Christine Røsnes Bussoli

Peroline Monsdatter døde i 1874. Mens giftet seg på nytt igjen med Anne Rasmussdatter. Datter av Rasmus Akselsen (Rasmus i Tømmervika) og Anne Larsdatter. (Larsen, Torleiv s. 10)

1876: 16. oktober ble enkemand Mens Pedersøn (1829), Frostis, far Peder Knudsøn, gift med pige Anna Marie Rasmusdatter, (10-01-1854), Forselv, far Rasmus Akselsøn.

Mens og Anne Rasmusdatter fikk barna:[rediger]

Eline Mensdatter (1877) Hun giftet seg med Tore Bartolfsen, Elvegård i Skjomen.

Rebekka Mensdatter (08.03.1879) Hun giftet seg med Andreas Olsen Moholdt Tårstad.

Peder Mensen (1881) Gift (1) Marie Knutsdtr , Elvegård i Skjomen, gift (2) Marie. Barn med Marie: i Konrad Pedersen, Frostis. ii Bjarne Pedersen , Frostis. iii Alvilde Pedersdtr , Frostis. iv Gunda Pedersdtr , Frostis. v Arnold Pedersen , Frostis. 38. vi Mens Pedersen ,.

Marianne Mensdatter (1883) Hun giftet seg med Hartvik Reinfjord, Brønnøysund.

Conrad Mensen (1885) Han reiste til Amerika i 1904, registrert som Conrad Hensen Frostis 16.5.1904 på Ellis Island - New York (Torleiv Larssen oppgir 1909 s.10)

Martin Mensen (1888) Han overtok Frostisen. Han giftet seg med Marie Olsdatter.

Antonette Mensdatter. (1891) Hun giftet seg med Nils Slettjord, og flyttet til Slettjord.

Kristine Mensdatter. (1895) Hun giftet seg med Mikal Olsen, Elvegård i Skjomen.

Utdrag 1865 Folketelling[rediger]

Anne Aks. Kristensd. 76 Hans moder, føderadsenke.

Enok Johan Akselsøn. 25 Tienestekarl. ug.

Ole Iver Nielsøn. 28 Tienestekarl, ug.

Jertru Elisab. Nielsd 25 Tienestepige, ug.

Maren Gabr. Jensdtr. 48 Tienestepige, gift med Andreas Johanness 48 aar gammel. Har vært i Trondhjem pga af spedalskhed.

Johan P.L.Andreassøn. 12 Deres søn.

Johan Nielssøn. 42 Logerende fisker, enkemand.

Kjersten Johnsdatter. 100 Lægdeslem, enke.


Utdrag 1875 Folketelling[rediger]

Peder H. Hanssøn. 14 Fostersøn

Ane A. Kristensdtr. 92 Mens` moder. Kaark

Ane M. Rasmusdatter. 20 Tienestepige, overbu


Korndyrking på Frostisen

Ingvald Enevoldsen på Kongsbakk i brev til Olav Klokk: Paa gaarden Frostisen, som ligger under isbræen med samme navn, fortalte en absolut troværdig mand mig, at han saa storebinger paa staburet fyldt med korn, likesaa var en liten "bu", omtrent fyldt med korn sekker. Korndyrkingen forfaldt ogsaa her, da billig indført korn blev let at faa fat i. Enevoldsen skriver videre om Frostisen i et nytt brev til Klokk: Jeg traf forleden en mand, som i sine yngre aar var gaardsdreng paa Frostisen. Han fortalte, da talen komind paa korndyrkingen, at den daværende bruker av gaarden hver sommer reiste til Gausvik?, et andet sted i Skjomen) med en ottringslast korn til formaling, og enda var der stadigt meget korn paa bua. Littr:Klokk, Olav: Oversigt over det norske det norske landbruks utvikling siden 1750. Kra 1920 s 289, 290.

PEDER MENSEN[rediger]

Peder drev gården en tid sammen med resten av familien, inntil han en gang etter 1910 flyttet med kone og barn til Elvegård.


Folketelling 1910[rediger]

Anne Rasmusdatter 1854.01.17 Ankenes hm e Gaardbruker

Martin Mensen 1888.09.11 Ankenes s ug Arbeider paa gaarden

Antonette Mensen 1891.04.18 Ankenes d ug Datter

Kristine Mensen 1895.06.23 Ankenes d ug Datter

Berntine Mensen 1868!!.02.01 Ankenes d ug Datter

Petter Mensen 1874.02.10 Ankenes s ug Søn

Peder Mensen 1881.05.31 Ankenes hf g Gaardbruker og Fisker

Marie Mensen 1880.06.06 Ankenes hm g Gaardmandskone

Alvilde Mensen* 1905.07.15 Ankenes d ug Datter

Mens Mensen 1907.05.29 Ankenes s ug Søn

Ole Mensen 1909.05.21 Ankenes s ug Søn


MARTIN MENSEN[rediger]

Martin overtok gården etter broren, Peder. Martin hadde sviktende helse, og døde 1933 i følge Torleiv Larssen.

MENS MENSEN[rediger]

Mens Pedersen (-1875) En tid etter at Martin , Mens' onkel, døde i 1933, gikk Frostisen på tvangsauksjon. Nils Pettersen Slettjord, som var gift med "Mens Persa puin Isen" sin datter, Antonette, fikk budet på gården. Antonette hadde odelsretten etter Martin. Nils og Antonettes eldste sønn, Petter, var interessert i å overta gården. Det ble imidlertid en del uenighet om denne planen. Saken ble løst i minnelighet med at Nils trakk budet sitt, og Mens far, Peder fikk budet. Han kjøpte ut gården og skjøtet den over til Mens, og han ble den niende og siste bruker av Frostisen gård fra denne slekten.

Kona Marie var datter av Peder Olsa fra Tårstad. Da hun kom til Frostisen hadde hun tre barn. Det var tvillingene Åse Bjørstad og Reidun Bjørstad (Johansen) og deres bror Åge Bjørstad. Barn: i Magne Mensen , Frostis. ii Mary Mensdtr , Frostis. iii Per Mensen , Frostis. (Ketil Forselv)

Denne kategorien inneholder for tiden ingen artikler eller filer.