Gnr 78 Forselv samlet

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Etter Oluf Rygh: Forselv, kalles få`rsa. Forself 1614, Fors Elf 1723.

Ligger i solli, hadde brennved og fisk til hushold. Noe furuskog til husreparasjon, men dårlig høymark. Høyet måtte hentes hos andre i utmarkene, og plassen var våtlendt og ubekvem til kornavling.

1609: Det er 2 skattefinner her.

1614/15: Svenske sjøfinneskatt: Simmen Lauritssøn, Lille Forsellff, fulld skatt, fuls skatt. Eudenn Fossellff, hallff skatt, 1/2 Daler.

1615/16: Findeskatt til Norges krone: Simmen Lauritssøn, Lille Fosellf,1 Daler. Eudenn ........., Forsellff, fuld skatt, 1 Daler. Per ......., Forsellff, orts skatt, 1 ort.

1667: Er nevnt som finnejord.

1700: Plassen ble matrikulert.

1701: Det bodde 1 familie med 4 personer.

ANDERS NIELSSØN[rediger]

1715: Dette året betalte Anders Nielssøn tillegg skatt med 0 ort 4 skilling T.L.

1718: Anders Nielssøn, find betalte dagskatt med 0 ort 16 skilling. T.L.

1719: Den 10. oktober ble det holdt skifte på Forselv i Skjomen efter afgagne findekone, Aasille Nielsdatter. Efterlevne mand Anders Nielssøn, og hendes søster Barbro Nielsdatter, Forself.

1723: Er nevnt som finnejord, i matrikkelutkastet. Vidre heter det " Kongens gods, fiske til hushold, 1 oppsitter. Sæd: 1/2 tønne. Utsæd: 1.5 tønne 2 pott blandetkorn, 8 lass høy. Dyr: 2 kyr, 6 sauer.

1729: Opsitteren hadde 1 ny stue, 1 kornlåve, 1 gamme til fehus, og 2 små høyhus.

1743: Det bor 2 sjøfinnefamilier her.

JON OLSSØN[rediger]

1742: Fødselsår Edis Johnsen. Fødested Forselv. Døde 1784 i Sør Skjomen. Sønn av Jon Olssøn fra tidligere ekteskap?, se nedenfor. Edis var gift med Berithe Nilsdtr. (1750 - ) Hun var også født på Forselv og døde i Sør Skjomen. Hun var datter av Nils Torsen fra Sør Skjomen og Inger Mattisdatter.

1749: Dette året ble Jon Olssøn gift med Inger (Herm) undsdatter. Det var 11 søn. etter trefoldighet.

1758: Det bor nå 1 sjøfinnefamilie her.

1762: Manntallet forteller: Fors Elf nr. 192. Kongens gods. Jon Olssøn,Inger ........datter, Barn over 12 aar: Ejdis, Karen.

1767: 16. juli ble det holdt skifte ( int skifte 12046)etter Joen Olssøn. Enken Enger (Inger) Gundersdatter. Barn, Edias Joensøn 25 aar, Lars 19 aar, Marithe Joensdatter, gift med Peder Joensøn, Sandvik. Karen Joensdatter ugift 26 aar. Laugverge Peder Joensøn, Sandvik Formynder for Lars og Karen, broren Edias Joensøn.


1769: Det bor 6 personer her, anmerket som finner.

THOR NIELSSØN[rediger]

1773: Frivillig Avgift: Thor (Tor) Nielssøn, 1 Pund 8 Mark.

1781: Dette året døde Anna Nielsdatter, (find), 22.april, (1781).

1789: I formueskatten nevnes: Tron Nielssøn, Forselv, skiklig? og betaler 12 skilling i skatt. af Embeds Innkomst.

1794: Det ble holdt skifte den 18. september etter Thor Nielssøn. Enken Karen Joensdatter. Felles barn, Jonetta 24 aar, tjeneste hos Henrich Meyer, Wirach, Ingebor 22 aar, Berithe 19 aar, Elen 15 aar. De tre siste er hjemme hos moren.

AXEL MEJER[rediger]

Axel Mejer som var gift med datteren til forrige eier Thor Nielsson sto som husbond ved folketellingen i 1801:

Axel Mejer Huusbonde 28 Begge i 1ste ægteskab

Jonætta Thorsdtr Hans kone 31 Begge i 1ste ægteskab

Andreas Axelssen Deres børn 3

Axel Axelssen Deres børn 1

Elen Edisdtr Tienestefolk 16 Ugivt

Ingeborg Thorsdtr Tienestefolk 29

Karen Jonsdtr Huusbondens moder60 Enke efter 1ste ægteskab K


1802: " Matr.nr: 80. Forself af skyld 1 mark bruges af 1 Opsidder. Gaardens Kornavel er ubetydelig, Fædriften ringe, men Brendeskov til Fornødenhed, i øvrigt ingen Herlighed af Fiskerie.Paa overnevnte gaardpart er giort Bud af 40 rdlr, ifølge dette Bud annsettes den til 40 rdlr. " T.L.

12. juli Tiende kommision. " Av Skyld, 1 Pund, vedtog Aarlig at betale 2 Skiepper med 3 Ort 1 Skilling, der erlegges med Penger, samt 1/2 Skieooe Rue med 1 Ort 1 1/2 Skilling. Ligeledes Aarlig med Penger. Koetiende 8 Skilling. "

Allerede i 1803 døde Aksel Mejer.


1803: Det ble holdt skifte 2. mai etter gardmann Axel Mejer. Enken Jonetta Thorsdatter Barn: Anders Axelsøn 15 aar ?, Axel 12 aar, Anne Axelsdatter 7 aar. Alle hjemme hos moderen. Laugverge John Anderssøn, Ramnes, formynder Anders Jenssøn, Liland.

1804: Sommertinget, 22. Mai. " Tor Nielsøns Enke død, og Bruet øde. afg. 9 Mark. " " Tor Nielsøn er død, og Bruget solgt ved Auction til Axel Meier, som siden er død for omentrent 1 Aar siden. "

1810: Gabriel Christensøn var nevnt i innrullerings manntallet.

ERICH MIKKELSØN[rediger]

1816: Erich Mikkelsøn 28 aar, var nevnt i innrullerings manntallet.

(Maren Gabrikka Eriksdtr, f. 27 feb 1815 i Forselv, Sjomen, Ankenes, d. 28 jan 1893 i Stibergmoen, Skjomdalen, Narvik, gravlagt 12 mai 1893 i Skjomen, Ankenes, Narvik. Hun giftet seg med Axel Willumsen, f. 26 mar 1817 i Bergen, (sønn av Willum Nilsen og Pernille Axelsdtr) døpt 3 apr 1817 i Domkirken, Bergen. DIS-slektsforum Steinar Olsen Innlegg: 178 Bosted: HARSTAD Innlegg skrevet: 15 Okt 2008)

Erik Mikkelsøn, Gamnæs, f. 1782 død 1818 Samme Erik?

JOHN JOHNSØN[rediger]

1817: Bygselsbrev for Forselv, gml. matr.nr: 80, gnr: 78, datert, 19-05-1817, av skyld, 0 vog - 1 pund - 0 mark. Bygsler: Jon Jonsøn: Landskyld: 38 Skilling. Underskrevet: John Johnsøn, m.p.p.

1819: Høsttinget 1819 10. John Johnsen Forselvs Afkald af 31te Aug 1819 for sin Hustrue Pernille Nielsdatters Arv, stoer 7 Spd 1 ort 3 sk.

1820: John Johnsøn 29 aar, var nevnt i innrullerings manntallet.

Vårtinget 1822 No. 80. Forselv, John Johnsen reskrevet 21 sk. for 1820


1822: John Johnsøn 31 aar, var nevnt i innrullerings manntallet.

1828: John Johnsøn 35 aar, var nevnt i innrullerings manntallet.

1830: John Johnsøn 39 aar, var i Klubvig og Peder Paulsøn 31 aar, var i innrullerings manntallet. Peder var i Sverige, (bodde ?).

1830: John Johnsen Forselv lod ved Niels Nielsen Sør-Schiombotten anmelde at han i dette Aars Foraar i Forselv Mark har fanget en voxen Bjørn, hvis Hud inden Retten blev foreviist. Fangsten erklærede Laugrettet og Almuen sig bekjendt med; Thi blev Huden paasat Rettens Segl og Comparenten Attest meddeelt om det Passerede. (Høstting 1830)

NIKOLAI OLSSØN[rediger]

1835: Nikolai Olssøn, 48 år, Ingebor Amundsdatter, 45, Datter, 19, datter, 14, søn, 11, Ingeborg Anna 3. 1/2 wog rug, 3 wog byg, 1/4 tø. poteter. 1 hest, 1 ku, 2 sauer, 2 geiter, 1 svin.

1839: Matrikkelen pr. 29-04-1839. Nytt matrikkelnr. 97. Gammelt mat.nr. 80. Løpenr. 191. Gammel skyld: 0-1-0. Ny skyld 0 skyldaler 3 ort 18 skilling. Oppsitter: Nikolai Olssøn, ( - - - - ), av foreldre

1841: Bygselsbrev Nikolai Olsen

1843: 1. desember ble Ole Har Nikolaisøn ( - -1820), Forselv, vigd i Ankenes med pige Margarethe Olsdatter ( - -1820 - - )

Konfirmert: Gabriel A. Nikolaisøn 19 aar.

1850: Konfirmasjon: Ingeborg Anna Nikolaisdatter 18 aar.

1855: Axel Anderssøn døde 23. mars, 75 år gammel, fattiglem.

NIKOLAI OLSSØN[rediger]

1855 Kongelig Skjøde, 17. 1855. Utstedt til Nikolai Olssøn, paa Gaarden Forselv, matr.nr: gml. 80. n.nr: 97. Løpenr: 191. Af Skyld gml 3 Ort 10 Skilling. Kjøbesummen var 80 Spesiedaler. Datert: 22. Mai 1855.

1856: Nikolai Olsøn døde 26. november, 62 aar gammel.

GABRIEL ANDREAS NIKOLAISØN[rediger]

Gabriel Andreas Nikolaisøn f. 2.9.1824 (Taraldsvik)- d.1906. Barn av Nikolai Kaufman Olsen og Ingeborg Maria Amundsdatter.

1857: Skjøde, 15. 1857. Utstedt til Gabriel Andreas Nikolaisøn, paa Gaarden Forselv, matr.nr: gml. 80, n.nr: 97. Løpenr: 191. af Skyld: gml. 0 Vog 1 Pund 0 Mark, ny, 3 Ort 18 Skilling. Kjøbesummen var: 80 Spesiedaler. Som Selgere: Ole, Amund Nikolaisøn, Karen, Ingeborg Nikolaisdatter. Utstedt Forselv, 9. Mai 1857. Ingeborg Anne Nikolaisdatter, m.p.p. Søren Knudsøn, Enevold Gabrielsøn, Karen Nikolaisdatter, m.p.p. Som Kurator, J. Dahlseng, Ole Nikolaisøn, m.p.p. Amund Nikolaisøn, m.p.p. Til Vitterlighed.

Familie 1 Gabriel giftet seg med Bergitte Susanne Amundsdatter, f. 1826. De fikk barna: Marta Augustine Holm Gabrielsdatter, f. 1856, Edvardt Martines Gabrielsen, f. 1857, Kristian Magnus Gabrielsen, f. 1860


1865: Folketellingen. matr.nr. 191.

Gabriel Andreas Nikolaisøn 41 Husf, gardbr, selveier.

Bergitte Susanna Amundtr. 39 Hans kone.

Edvard Martinius Gabrielsøn 8 Deres søn

Kristian Magnus Gabrielsøn 6 Deres søn

Ole Johan Gabrielsøn 1 Deres søn

Martha Augustine H. Gab.dtr. 10 Deres datter


Ole Andreas Rasmussøn 60 Tienestekarl, ugift

Karen Margrethe Nikolaisdtr. 42 Tienestepige, ugift

Ingebrigt Nikolai Johanness. 6 Hendes søn

Karoline G. Gabrielsdatter død 8. , født 1865 datter af gardbr. Gabriel Nikolaisøn.

1870: Konfirmasjon: Anne Marie Rasmusdatter 16 aar.

1872: Albert V. Gabrielsøn døde 1. november 3 aar gammel.

Gabriel ble gift med Ebrica Johanna Olesdtr. f. 30.3.1841 (Skjombotn) - d. 1933.

1875: Folketellingen. matr.nr.191.

Gabriel Andreas Nikolaisøn. 50 Hf, gbr, selveier,fiske GMnn.

Ebrikke J. Olsdatter 35 Hans kone, husmoder GKnn.

Edvard M. Gabrielsøn 18 Søn, hjelper faderen UMnn.

Kristian M. Gabrielsøn 15 Søn, hjelper faderen UMnn.

Ole J. Gabrielsøn 10 Søn, hjelper faderen UMnn.

Bernt J. Gabrielsøn 1 Søn UMnn

Martha A. Gabrielsdatter 9 Datter, hj. foreldrene. UKnn..

1876: Konfirmasjon: Kristian Magnus Gabrielsøn 16 aar.

1881 Hansine Marie Gabrielsdtr f. 27.6.1881. d. 4.9.1965. Jordmor. Gift Dverberg Andøy. (Blix Dahle Slektsforum)


1881: Konfirmasjon: Ole Johan Gabrielsøn 16 aar.

1889: Berhard J. Gabrielsøn døde 24. desember 15 aar gammel. Nevnt 1890.

1890: 7. juli ble Edvard Martin Rask Gabrielsøn (28-04-1858), Forselv far Gabriel Nikolaisøn, vigd i Ankenes med pige Olea Margrethe Blom Antonsdatter (28-04-1852 - - ), Klubvik, far Anton Johansøn.

EDVARD GABRIELSØN[rediger]

1900: Folketellingen. matr.nr. 78-1

Edvard Gabrielsøn. 1858 Gardbr, fisker,(Lofot) Ns Gnn. Olea Antonsdatter. 1872 Hans kone, husmoder Ns. Gnn. Marthe Edvardsdatter. 1891 Ns. Unn. Gabriel Edvardsøn. 1893 Ns. Unn. Ida Edvardsdatter. 1895 Ns. Unn. Bertine Edvardsdatter. 1897 Ns. Unn. Bergitte Edvardsdatter. 1899-01-01 Ns. Unn.

Ole Gabrielsøn. 1864 Fyrbøter, arb. Ns. Gnn. Ida Antonette Antonsdtr. 1880 Hans kone, husmoder Ns. Gnn. Gunnar Olssøn. 1900-17-03 Deres søn Ns. Unn.

Gabriel Nikolaisøn. 1824 Føderaadsmand, husf. Ns. Gnn. Ebrikke Olsdatter. 1839 Føderaadskone, husm. Ns. Gnn. Hanne Gabrielsdatter. 1881 Skreddersøm, Ns. Unn.

1905: Konfirmasjon: Martha Augentine Bergitte Rask 14 aar.

1907: Konfirmasjon: Gabriel Eberg Edvardssesn 14 aar.

1910: Konfirmasjon: Ida Antonett Marie Edvardsen 15 aar.

1912: Konfirmasjon: Berntine Konstanse Olufine Edvardsen 15 aar.

1914: Konfirmasjon: Bergitte Margarethe Gabrielsen 15 aar.

1928: Edvard Gabrielsen døde 11. mars 80 aar gammel.

KILDER OG LITTERATUR[rediger]

My heritage Edis Joensøn