Gnr 62 Sandvik søndre

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høstting 1768 Sandvik Matr,No. 73, dat 28 Septbr. 1768. Til Tugth. 6 sk. Dito Bøxel Brev til Peder Jonsen Sandvig Paa 1 pd 18mk Fiskes Leje i Gaarden Inder Lengenes,

Sommerting 1779 Oppsiter Ole Pedersen Indre Sandvig

Høstting 1780 126: ...a 6 Mk Fisk, Kongens Gods i Gaarden Indre Sandvig. Til Tugthuset 6 sk. 175: ...vigte Aar. Til Bøygde Vægter: Peder Olsen indre Sandvig.

Sommerting 1790: Tinget blev derpaa udsat til næste Dag den 4de Junii, da med Tinget blev fremholdet, og betient med det i Gaar navngivne Laug Rætte. Hvor da! først blev publiceret Hans Hartvigsens Skiøde af Dato 3die Junii h.A. til Per Jensen, Torresrad, paa 6 Mk Fisk med Bøxel i hans Eyendoms Gaard Indre Sandvig for den Summa 23 rd 49 sk.


JENS OLSSØN

I 1791 fikk Jens Olssøn f. 1756 fra Strømsnes? skjøte på gården Indre Sandvig. I flg Geir Bjernes, se Gnr 56 Kongsbak samlet skal Jens være fra Elvegården i Skjomen, og da sønn av Ole Kristensen og Maren Johnsdatter.

høsttinget 1794 anmeldte Iver Iversen Lengenæs at han i Indre Sandvig Marken har fanget en Biørn, hvoraf han for Retten anviste Huden, der var bedærvet og derved var foraarsaget at den i afvigte Vinter var bleven liggende i Baasen lige indtl Foraaret, da den blev funden, hvilket af Almuen blev bekræftet at være rigtigt.

Jens Olssøn var 1. gang gift med Elen Olsdatter f.1759. De fødte 6 barn: Axel Jensøn. (1796-) og Paul Jensøn (1800-) Jens Olssen var sønn av Ole Christensen født ? død 1778 og Maren Christensen (Jonsdatter) født 1719 død des. 8 1804 Elen Olssen var datter av Ole Olssen og Karen Olssen Paulsdatter De fikk barna Ole (den første) født Okt. 20 1793 Død mai 28 1796. Axel Jensen Født Mars 13 1796 Død Mars 18 1867. Ole (den andre) Jensen Født mars 17 1799 Død Okt, 2 1799 Paul Bang Jensen Født Okt. 3 1800 Død Feb. 11 1872 Jens Jensen Født 6 Nov. 1803 Død ? Gjertrud Maria Jensdatter Født omtrent 1805 Død Des. 21 1864

1812: 29. september ble enkemand Jens Olsøn gift med pigen Johanna Jakobsdatter, Tomasjord. Johanna Olssen Født Sept. 27 1786 Død Sept. 28 1851 Ekteparet fikk 5 barn Ole Jacob Jensen Født 1814 Død usikker 16 Juni 1834 Maren Gabrikke Johansen (Jensdatter) Født Aug. 26 1818 Død Juli 6 1875 Christian Jensen Født ; Jan. 14 1821 Død; Okt. 25 1906 Jocum Jens Jensen Født: Juni 15 1823 Død: Feb. 1886 Ellen Juliana Jensdatter Født Okt.22 1825 Død: Jan. 26 1903

1820: Innrulleringsmanntallet. Indre Sandvig. Jens Olsøn, 65 aar, Elvegard. Paul Jensøn, 18 aar Elvegard. Axel Jensøn, 23 aar, Sandvig.

1822 Sommerting : Sandvig: Axel Jensen 1 ort.

1822: Innrulleringsmanntallet. Indre Sandvig. Jens Olsøn, 67 aar Elvegard. Paul Jensøn, 20 aar. Sandvig.

Jens datter, Gjertrud Maria Jensdatter (1808-1864), giftet seg 6. august 1832 med sitt søskenbarn Ole Enevoldsen (f. 22.06.1788, d. 09.05.1848) som var fra Kongsbakk, og bruker av gården 1821-25. Ole måtte flytte til Sandvika som inderst da han forlot Kongsbakk. Jens Olsen var bror av Oles mor, Karen Olsdatter, og altså onkelen hans. Ole døde i Sandvika i 1848 mens Gjertrud døde hos sin datter, Kirsten (1828-) i Dragvik i Evenes. Se Gnr 56 Kongsbak samlet.

1830: Innrulleringsmanntallet. Indre Sandvig. Jens Olsøn, 75 aar, Sjombotten. Ole Jensøn, 13 aar

1831: 14. juli ble det holdt skifte efter Jens Olssøn, indre Sandvik. Enken Johanna Jakobsdatter. Barn: Axel (1820 18. september ble ungkarl, Axel Jensøn, gift med pigen Marith Knudsdatter), Paul, Ole, Christen, Jochum, Gjertrud, Maren og Elen.

AXEL JENSEN

Axel Jensen giftet seg med Marit Knutsdatter (1794-)fra Frostisen i 1820.

Sommerting 1833: 20. Enken Johanna Jacobsdatter m. fleres Skjøde til Axel Jensen paa 4 4/5 mk i Gaarden Indre Sandvig for Kjøbesum 24 Spd, dat idag.

KNUD AXELSØN

1865: Folketellingen Sandvig

Knud Axelsøn. 46 Husfader, gardbr, leigl. Fødsel Sandvik i Skjomen 10 juni 1821. Død; 28 febr. 1888 Gravlakt i Skjomen

Elisabeth Nielsdatter. 35 Hans kone. Fødsel Elvegård " 19 April 1827. " 14 juni 1903 " "

Peder Andreas Knudsøn.15 Deres søn. " Sandvik " 11 April. 1851. " 29 sept. 1881 " "

Niels Anton Knudsøn. 13 Deres søn. " " " 1 April. 1854 " 2 febr. 1941 " "

Knud Lind Knudsøn. 4 Deres søn. " " " 7 febr. 1882 " 27 mai 1938 " "

Beret Lavina Knudsdatter 8 Deres datter. " " " 27 aug. 1857 " 11 jan. 1934 " "

Marit Petrikke Knudsdatter 6 Deres datter. " " " 19 jan. 1890 " 11 april 1908 " " fra Gamnes Skjomdal

Kornelie Maggine Knudsdatter 1 Deres datter. " " " 3 mai 1865 " 30 juli 1940 " Gamle gravlund Narvik

Akselia Magine Knutsdatter Deres datter " " " 10 okt. 1867 " 27 juli 1941 " Skjomen fra Aspelund


Under folketellinga i 1865 oppholdt reindriftsamen Jo Larsa seg i på Sandvikeiendommen, det skal visstnok finnes en Jo Larsaheim her.Det kan nevnes at det finnes en gamme på eiendommen 60/1 Forså nermere plassert på Kvantan som vi gjerne kaller Larsagammen.

Senere bygde familien gamme i Trongskjomen (Jo Larsaheimen), før han flyttet til Råndalen hvor han oppholdt seg under folketellinga i 1875. I 1900 hadde familien flyttet til Mattisheimen (Smalnesbukta) hvor de ble boende. 

1865 John Larssen 42 Log. fisker. Sverige, kvæn.

Nom. lappefam. tal/forst. Norsk.

Inger Edisdatter. 39 Hans kone. Lød. prgj.

Karen Lavine Helene Johnsd. 13Deres datter.

Johan Povel Johansen. 2 Deres søn.

Elen Johnsdatter. 60 Hans moder, enke.


1875: Folketellingen: Sandvig søndre. løpenr: 177.

Knud Axelsøn. 50 Husf. Selve. Gbr. FiGMnn.

Elisabeth Nielsdatter. 49 Hans ko, husm. Kvæn GKnk.

Peder Andreas Knudsen. 25 Søn, Hj. fad.

Niels Anton Knudsøn. 19 Søn, Hj.fad.

Knud Lind Knudsøn. 13 Søn. Hj.fad.

Beret Lavina Knudsdatter. 17 Datter. Hj.faderen.

Marit Petrikke Knudsdatter. 16 Datter, hj.faderen.

Kornelia Maggine Knudsdatter.10 Datter, hj.faderen.

Axelia J. Knudsdatter. 8 Datter, hj. faderen.


1888 Knud Axelsøn er død

1891: Matrikkelen

G.nr: 62. Br.nr: 1. G.matr.nr: 84. Løpenr: 177. Sandvig søndre. Eier/ bruker: Niels og Knud Knudsønner. Urev. skyld: 0 Vog 3 Ort 18 Skilling. Rev. skyld: 0 Mark 90 øre.


1892: 29. juli ble ungkarl Knud Lind Knudsøn gift med pigen Akselia Gjertine Johansdatter, Laborg.

KNUD KNUDSØN

1900: Folketellingen: Sandvig søndre: 62-1.

Knud Knudsøn. 1862 Gbr. Favnvedhug, hf. Født 7 feb. 1862 Død 27 mai 1938 Begravd Skjomen

Akseline Johansdatter. 1866 Hans kone. Født 8 feb. 1866 Død 26 sep 1946 Begravd Skjomen

Johan Sverdrup 1895 Hans sønn Født 30 jun 1895 Død 30 apr 1968 Begravd Skjomen

Peder Andreas Emil 1898 Hans sønn Født 30 jan 1898 Død 5 mar 1987 Begravd Skjomen

Lovise Knudsdatter. 1893 Barnepige. Født 19 sep 1893 Død 15 nov 1987 Begravd Oppeid Hammarøy

udøpt pigebarn. 1900 27-11.

Gerhard Leonard. 1887 Fostersøn. Gjeter. Født 25 mai 1887 Død 18 feb 1970

Else Knudsdatter. 1864 Tj.p. Budeie. Sjomb.

Elisabet Nielsdatter. 1823 Føder.enke Gbr. moder

To av Knut Axelsen barn fikk utskilt brukene Aspelund og Berglund Axselia Knutsdatter og hennes mann Lornts Nilsen fikk Aspelund Nils Knutsen og Antonette Jonsdatter fikk Berglund Begge disse budde først i to mindre hus nedenfor hovedhuset i Sandvik

I folketellingen 1900 budde Akselia og Lornts allerede i Aspelund Nils og Antonette budde da i Sandvik (Nedregård)

Nedregard

Sandvig søndre: 62-1. " Nedregard." Denne gården blei flyttet til nåværende Berglund som også blei slektsnavn

Niels Knudsøn. 1854 Gbr. Husf.

Antonette Jonsdatter. 1856 Hans kone, husm.

Kristian Nielsøn. 1885 Jernbanearb.

Peder Nielsøn. 1893 Brændehugger.

Eilert Nielsøn. 1898

Jonette Nielsdatter. 1887 Gjeterpige.

Kristine Nielsdatter. 1889 Kokkepige.

Petrine Nielsdatter. 1896

Aspelund

Sandvig søndre: 62-1. " Aspelund."

Lorents Nielsøn. 1864 Husm. fisker husf.

Akseline Knudsdatter. 1867 Hans kone, husm.

Leonhald Lorentsøn. 1896

Nanna Lorentsdatter. 1892 Kokkepige.

Niels Nielsøn. 1891 Husb. Brod. søn. Vedh.