Gnr 61 Sandvik nordre

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sandvik nordre kalles også Ytter/Ytre Sandvig.


1718: Dagskatt: Povel Toresøn, find. " Udarmed." " Ytter Sandvig øde. " 1730: Yttre /nordre lå øde til i 1730, da det ble oppført en kornlåve og 3-4 høyhus av tømmer.

AXEL HENRICHSØN

I 1769 ble Axel Henrichsøn f. 1737/1742 gift med Anna Nielsdatter f. 1743.

Sommerting 1779 : Oppsitter Axel Henrichsen Yttre Sandvig


Axel og Anna hadde i 1801 barna Lars Axelsøn .1783 og Barbro Axelsdatterf.1786. På gården bodde da også Niels Axelsøn og kona Ane Axelsdater f. 1778. Muligens var en av de to barn av Axel og Anna. Anna Nielsdatter synes å være død i 1808, og da var Axel Henrichsøn falit. Han var død i 1810.


1810: Innrulleringsmanntallet. Yttre Sandvig. Isak Olsøn, 33 aar. Sverige.

1810 Ane (Anne) Dorthea Isachsdatter, datter av Isaac Olsen og Bereth Thorsdatter. (Lap) født i Sandvik. (1865: Enke, tjenestepike, Sandvik Nordre) Kilde: Tore Andreassen: Anene til Hendriette Johanne HENRIKSDTR. Tjenestepike, gårdkoneTrondheim u.å.


1818 Sommerting Fogden Juel begiærede følgende Staten tilhørende Gaardparter opbuden for dette Aar til Græsleie, nl. bl.a No. 92. Yttre Sandvig, hvortil ingen meldte sig efter Opbydelsen. Efter 3de Udraab meldte ingen sig som havde videre ved Retten at erindre, blev den hævet.


1818 HøstTing 74: .... Jens Olsen Indre Sandvig bruger i Gaarden yttre Sandvig 18 mk.

1819 Ting # 1819 B Høst 75: Jens Olsen Indre Sandvig bruger i Gaarden yttre Sandvig 18 mk.

AXEL JENSØN

1822: Innrulleringsmanntallet. Yttre Sandvig. Axel Jensøn, 25 aar, Sandvig.

1830: Innrulleringsmanntallet. Yttre Sandvig. Axel Jensøn, 33 aar, Sandvig. Hans Olsøn, 25 aar, Bedsfjord.

1833: Bygselsbrev utstedt til Axel Jenssøn, på garden Sandvig yttre, g.matrnr: 92, g. nr: 61. Datert 20-04-1833. Skyld: 0 Vog 0 Pund 18 mark.

1835: Axel Jenssøn, 42 år, Marit Knudsdatter, 44, Knut, 14, Enevold, 12, Maren Anna. 10, Gabriel Andreas, 6, Jens, 3, Elen Hemming,

Inderst, Ole Enevoldsen?, 47 år, kone, 34, Enken, Kjerstin Tostensdatter, 35, Peder Karoleus, 1.

1848?: Kongelig Skjøde, 30. 1848?. Utstedt til Axel Jenssøn, paa Gaarden Nordre Sandvig, matr.nr: gml. 92. n.nr: 92. Løpenr: 176. Af Skyld, gammel: 18 Mark, ny, 2 Ort 18 Skilling. Kjøbesummen var 30 Spesiedaler. (Iflg. Petter Sandvik s 61 ble Aksel Jensen eier av SandvikNordre for 30 spd)

1867: Axel Jensøn er død. ( - -1797 15-03-1867).

Ole Enevoldsøn er død. ( - -1785 09-05-1748).

CHR. ELLINGSEN

I matrikkelen 1863 er Chr. Ellingsen oppført som bruker. (Petter Sandik s.61)

OLE JOHAN ISAKSEN

1865: Folketellingen: Sandvig nordre, løpenr: 176. Ole Johan Isaksøn. 43 Husfader, gardbr. Selveier. Født 18 februar 1822 Trældal. Død; 20 januar 1878 i Sandvik. Begravd i Skjomen Andrea Olsdatter. 41 Hans kone. Født; 19 februar 1826 Østervik. Død;1914 Begravd i Skjomen Ole Jakob Olsøn. 9 Deres søn. Andreas Olaus Olsøn. 3 Anne Isaksdatter. 55 Tienestepige, enke. (I 1857 hadde Ole Johan Isaksøn og Andrea Olsdatter bosted på Skjomnes - deres sønn Ole f. 7.11.1857 ble døpt 3.12.1857 i Ofoten 1851-1860)

O. J. Isaksen var sønn av Isak Larsen og Abelone Rasmusdatter fra Trældal. Kona Andrea Karoline Olsdatter (1826-1914) var fra Østervik.

1866: Skjøde, 14. 1866. Utstedt til Axel Jenssøn, paa Gaarden Sandvik Nordre, matr.nr: 83. Løpenr: 176. Af Skyld; 18 Mark, eller 3 Ort 18 Skilling.for en Kjøbesum af 50 Spesiedaler. Datoer 23. Sept. 1851. Datert, Lieland 27. September 1865. Lars Larssøn.

1875: Folketellingen: Sandvig nordre, Løpenr: 176. Ole Johan Isaksøn. 54 Husf, Selve. Gbr. FiGMnn. Andrea K. Olsdatter. 51 Hans ko. Husm. Ev. Of GKnn. Ole Jakob Olsøn. 24 Deres søn. Hj.faderenMnn. Andreas Olaus Olsøn. 14 Deres søn UMnn.

1878 Ole Johan Isaksen død. Historikk; Ole var sønn av Isach LARSEN og Abelone RASMUSDATTER Om Isach sies det kom fra Bergen født 8 mai 1790? Døpt 1810 Død 2 juli 1862 Stilling gårdbruker. Kom roende sammen med en bror. Mulighet at han først kom til Skjomen, hvor han og broren slo seg ned i Isachvika. I dag kalt Vika. Det blei bygget en fjøs der som barnebarnet til Isach lot flytte til gård Sandvik Nordre. I røstveggen på fjøset er innhogd D O W . Hvem dette skulle være er ennå ei gåte. Abelone; Var født på Trældal den 31 mai 1801. Hun deltoh under etableringen av Norges bank i 1816 ved innbetale 2 Specier, som var del av arven etter moren. også hennes søsken, Ole, Gabrikka og Karen tok av morsarven og betalte henholdsvis 4, 2 og 2 Specier. Sammen med faren betalte de 16 Specier.

ANDREA KAROLINE OLSDATTER

Andrea Karoline Olsdatter drev etter ektemannens død, gården til sønnene giftet seg. Andrea Olena Karoline Olsdatter, var fra Østervik i Evenes, hun var datter av Ole Jakobsen og Ane Hansdatter Evenes Andrea giftet seg med Ole Johan Isaksen Trældal, og overtok gården SANDVIK Skjomen.Min far Ole Sandvik fortalte at Ole Johan Isaksen far Isak Larsen og en bror rodde fra Bergen for så å slå seg ned først i Isakvika Skjomen. I dag bare navnet Vika. Broren sies rodde tilbake til Bergen. Dette finnes ikke noen bekreftelse på. Andrea var ei pionærkvinne, da hennes barn var gammel nok til og begynne på storskolen, manglet det lærere med bedre kunnskaper. Dette ville hun gjøre noe med. Elste sønnen Oskar, kunne både lese og skrive og mye hadde hun lært ham selv. Hun dro til sin hjembygd Evenes og prost Andersen og spurte han om råd for krav om flere lærere til indre Ofoten. Hun møtte opp på tingets møte på Fagernes 1895 og krevde flere lærere til skolekretsene i indre Ofoten, og at også fattigbarn hadde rett til god skolelærdom . Men blev avvist. Andrea ville ikke gi seg. Hun dro hjem, utstyrte seg med lister for samme krav og rodde rundt til gårdene i indre Ofoten for å få underskrifter. Neste gang, i 1896. Hadde tinget møte på Fagernes gård. Da hun troppet opp med sine lister blev hun først avvist, men det var noen tingmenn som foreslo å la henne komme med sitt bud og forelegge sine lister. Tingmennene tok imot listene og ba henne og være med dem å spise middag føre møtet. Etter dette møtet blev det opprettet tre nye lærerstillinger i indre Ofoten, noe Oskar (min farfar)mente var resultatet av Andrea sin innsats. Og det var vel første gang det satt ei kvinne ved tingmennenens bord. Senere, da noen spurte henne om tinget, svarte hun bare-Jeg var bare glad at vinden ikke hadde snudd, da jeg rodde hjem. Mye om Andrea har min onkel Petter forfattet. En del har min far Ole fortalt.

1891: Matrikkelen: G.nr: 61. Br.nr: 1. G.matr.nr: 83. Løpenr: 176. Sandvig nordre. Eier/ bruker: Ole Isaksøns enke. Urev. skyld: 0 Daler 3 Ort 18 Skilling. Rev. skyld: 1 Mark 00 øre.

Sønnen Ole Jakob Olsen Sandvik (1857-1905) giftet seg med Elette Jakobine Larsdatter Lund født Ankenes prestegjeld 26 mai 1859. Død: 7 oktober 1893. Elette var datter til Ranveig Eliasdatter født i 1840 på Væle i Voss og kom til Ofoten i 1848. Ranveig blev gift med Karl Johan Olsen Bogholm Skjomdal.

Elette Jacobine LARSDATTER Lund født 26 mai 1859 i Væle Voss . Komfirmert 21 aug. Død 7 okt. 1893

Bruksdeling

1900: Folketellingen: Sandvig nordre: 61-1. Ole Olsøn. 1857 Gbr. favnv. hugger. NS. GNN. Andrea Olsdatter. 1826 Husbestyrerinde Ev. NS. GNN. Oskar Olsøn. 1884 Jordarb. NS. UNN. Karl Olsøn. 1888 Gjætergut. NS. UNN. Otelius Olsøn. 1890 Brændehugger. NS. UNN. Kristine Olsdatter. 1885 Budeie. NS. UNN. Josefine Olsdatter. 1892 Strikkerske. NS. UNN.

Sandvig nordre: 61-1. " Nordgarden." Andreas Olsøn. 1862 Husm. favnvedhugger. NS. GNN. Ingeborg Kristiansdatter. 1858 Hans kone. NS. GNN. Kristian Andreassøn 1897 NS. UNN.


Etter at både Ole Jakob og Elette var død, ble Andrea "både bestemor, mor og far for hele familien" deres og drev gårdsdriften sønnen Oskar overtok. (Petter Sandvik s. 62)

Skylddelingsforretningen mellom de to brukene skjedde i 1907. (Petter Sandvik s.62)

B. nr 1 Nordgården

ANDREAS OLSØN

Andreas Olsøn (1862-1908) ble gift med Ingeborg Kristiansdatter (1858- )Født Elvegard Skjomen. De etablerte et nytt bruk, og fikk sønnen Kristian (1897- ) Andreas Olsøn omkom under tilbakereise fra Sørskjomen, der han hadde vært for å male korn på mølla der. tross advarsel om stor sne-isskrede,valgte han likevel og dra hjem til Sandvik. Grunnen var nokk at hans hustru Ingeborg hadde sin 50-årsdag denne dagen. Like etter passering Gangarnesset løsnet et større sne-isskred.Hva som virkelig hente med Andreas vet ingen, da hele fjorden ble dekt av snekov. Andreas blev funnet i fjæra på Oternesset, som er på andre siden av fjorden.Det er sagt at trykket av skrea førte han dit. Ingeborg blev nå alene på gården Nordre Sandvik, som senere blev kalt Yttersandvik. Det kan nevnes at Ingeborgs bror Junius Lundemo var meget hjelpsom mot sin søster.

KRISTIAN SANDVIK Født 23 desember 1898. Død: 23 juni 1987. Ble gift med Sandra Elette Kristine født 27. april 1903 død 11. januar 1982. Begge gravlagt på Skjomen kirkegård

Kristian var mer interessert av det som hadde med sjøen å gjøre og ble tidlig tilsett som skipper på Holmlundsjekta og senere M/k Bror. Kristian ble trofast hos Brødrene Holmlund til han gikk av som pensjonist. Kristian giftet seg med Sandra Sandvik, sin nærmeste nabo. De var ikke i slekt med hverandre. Paret fikk 6 barn. 3 gutter 3 jenter Familien flyttet til Ankenes 1933. Både ektefellene er gravlagt på Skjomen kirkegård.

Andreas født 09.11.1925 i Sandvik

Solveig " 23.09.1929 "

Evelyn " 27.09 1931 "

Olaf " 30.03.1935 på Ankenes

Annemarie " 07.10.1937 "

Paret hadde også et guttebarn med navnet Olaf, født 1927, som døde grunnet meslinger.

Hele familien flyttet til Ankenes i 1929


Ny eier til gården Gdr. 61 brn. 1 også kalt NORDGÅRDEN

Kristian Eliseus Berglund.

Kristian Berglund overtok Nordgården etter den blei satt i konkurs 1929. Gården blei i noen år leid ut til blant annet Søren Fagerhaug med kone Hilda sønnene Henry og Eldar. Sønnen Henry giftet seg med Elise Overeng fra Elvegård og bosatte seg der. Resten flytte til Rosenborg da Kristian Berglund flyttet dit og drev gården. Kristian drev gården helt til sin død.

Kristian Elisseus med hustru Tina født Slettjord. Barna Petter, Nils, Peder , Kåre, Olaug, Gudrun,Sverre og Eilert.

B. nr 2 Rosenborg

OLE JAKOB OLSØN

Den øverste låven ble oppført av Ole Olsen som kornlåve. (Petter Sandvik s. 63)

OSKAR SANDVIK

Oskar Sandvik (1884-1967) drev gårdsbruket fram til 1928. Han var på Lofoten i begynnelsen av 1900-tallet, og hadde på slutten egen båt som han leide ut til andre fiskere fra Skjomen. I 1922 bygde han på en etasje på våningshuset. I 1928 overdro han bruket til sønnen Ole Sandvik, og flyttet med resten av familien til Narvik der han var leder for Narvik Losse- og Lastearbeiderforening.

OLE JACOB LUND SANDVIK

Ole Sandvik(1907-1991) overtok gården etter etter faren, Oscar Sandvik, i 1928. Han giftet seg året etter med Ruth Henriette Fagerhaug født 1907 i Kristiansund. Paret fikk 5 barn: Olaf Sigmund 1930 Lillian Reidun 1931 Harry Carol 1932 Oddveig Henriette 1936 og Trygve Hilmar 1938. På gården var det gjennomsnitlig 2 melkekyr 1 hest 20 sauer 2 geiter samt noen høns. I 1948 opphørte ekteskapet og alt dyrehold blev avviklet, bortsett fra saueholdet som varte til 1962. I 1948 flyttet Borghild Hansen til gården som hushjelp ( født Silsand på Senja). Med henne fikk Ole ei datter Torgunn 1954 Huset fikk nytt bordklede og tak ca. 1975 ellers ingen forandringer. I 1991 flyttet Ole på sykehjem ,der han døde 11 mai 1991. Borghild flyttet til Skjomen Eldresenter på Elvvegard Huset skulle fortsatt gi tak over hode til noen fler, for våren 1993 flyttet Harry med gravid samboer inn. Der blev Ruth Jorun født 19 november 1993.Hun er nok den siste som fikk æra av og bli registrert født med denne adressen. Sommeren 1995 flyttet alle til Færøyene hvor mor til Ruth Jorun, Olga Jensen var fra nærmere bestemt Klaksvik. Gården hadde bo og driveplikt og siden yngste sønnen til Ole Sandvik allerede budde på utskilt tomt på stedet, ble det til at han overtok som eier

TRYGVE HILMAR SANDVIK

I 1983 oppførte Trygve ny enebolig og om høsten flyttet famijen fra Narvik til ny enebolig. Familjen besto av 6 personr. Trygve Hilmar 211138 hustru Kjellfrid Lovise 300546, født Berg fra Inderøy Nord-Trøndelag. Paret hadde 4 barn Kari Irene 271168 Julie Elise 050771 Torodd 310872 Rune Hilmar 020874


På eiendommen står i dag foruten Rosenborg. 4 festetomter med eier Ketil Forselv, Nils Jansson, Julie Sandvik/Jan Liljebakk og Per Osmark Utskilte tomter Torbjørn Sandvik Harald Eriksen og Trygve Sandvik Samtlige bortsett fra Osmark er i familie med eieren. Huset beboere ved innflytting 1983.

Trygve Hilmar Sandvik Kjelfrid Lovise "

Barn Kari Irene 27 nov. 1968 Julie Elise 05 jul. 1971 Torodd 31 aug. 1972 Rune Hilmar 02 aug. 1974

TORODD SANDVIK

Torodd står som eier av 61/2 (Rosenborg) 1916

Torodd inngikk ekteskap med Vera Jacobsen 7 august 2004

Barn Jacob Carl